הצבא עונה לבקשה לפי חוק חופש המידע: מתוך 70 בקשות שהגישו תושבי השטחים הכבושים לקבלת רישיון נהיגה בישראל מאז שוּנה הנוהל בנדון, אושרה בקשה אחת בלבד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
03.03.2015
הצבא עונה לבקשה לפי חוק חופש המידע: מתוך 70 בקשות שהגישו תושבי השטחים הכבושים לקבלת רישיון נהיגה בישראל מאז שוּנה הנוהל בנדון, אושרה בקשה אחת בלבד
הצבא עונה לבקשה לפי חוק חופש המידע: מתוך 70 בקשות שהגישו תושבי השטחים הכבושים לקבלת רישיון נהיגה בישראל מאז שוּנה הנוהל בנדון, אושרה בקשה אחת בלבד
לאורך שנים, אסרו תקנות התעבורה על רשות הרישוי לתת רישיון נהיגה בישראל, או היתר נהיגה, או לחדשם, לתושבי השטחים הכבושים, לרבות פלסטינים המתגוררים בישראל כחוק מכוח היתרי שהייה, הניתנים במסגרת הליך לאיחוד משפחות. במסגרת עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט בחודש מאי 2013, הודיעה המדינה כי ב-20.10.2013 פירסם הצבא נוהל חדש, האמור להסדיר את ההליכים לקבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים מהשטחים, וכי בוטל נוהל קודם של משרד התחבורה בעניין זה. בהודעה מעדכנת במסגרת אותה עתירה, מחודש אוקטובר 2014, תקף המוקד את הנוהל החדש, שכלל לא פורסם בציבור הרחב, אינו מגדיר מסגרת זמן לטיפול בבקשות וקובע תנאי סף נוקשים ביותר להגשת בקשה לקבלת רישיון נהיגה בישראל.

נתונים שמסר הצבא בחודש נובמבר 2014, העלו שלא אוּשרה ולו בקשה אחת לקבלת רישיון נהיגה מכוח הנוהל החדש. לפיכך פנה המוקד פעם נוספת לצבא, ביום 2.2.2015, בבקשה לפי חוק חופש המידע, ודרש לקבל נתונים סופיים לגבי שנת 2014 וכן נתונים לגבי תחילתה של שנת 2015.

בתשובת הצבא מיום 24.2.2015 נמסר, כי מיום כניסתו לתוקף של הנוהל החדש, הוגשו 70 בקשות לרישיון נהיגה או להיתר נהיגה: 63 בקשות בשנת 2014 ושבע בשנת 2015. מתוך 63 הבקשות שהוגשו בשנת 2014 נדחו על הסף 48, עדיין בטיפול 12 ובקשה בודדת אחת להיתר נהיגה אושרה. הצבא הוסיף, כי פלסטינים נוספים צפויים לקבל היתר נהיגה שתוקפו כמה חודשים, אולם זה טרם נמסר להם בפועל. מתוך שבע הבקשות שהוגשו בשנת 2015, שלוש נדחו על הסף וארבע נמצאות בטיפול.
הדפסה הדפסה
שיתוף
לאורך שנים, אסרו תקנות התעבורה על רשות הרישוי לתת רישיון נהיגה בישראל, או היתר נהיגה, או לחדשם, לתושבי השטחים הכבושים, לרבות פלסטינים המתגוררים בישראל כחוק מכוח היתרי שהייה, הניתנים במסגרת הליך לאיחוד משפחות. במסגרת עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט בחודש מאי 2013, הודיעה המדינה כי ב-20.10.2013 פירסם הצבא נוהל חדש, האמור להסדיר את ההליכים לקבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים מהשטחים, וכי בוטל נוהל קודם של משרד התחבורה בעניין זה. בהודעה מעדכנת במסגרת אותה עתירה, מחודש אוקטובר 2014, תקף המוקד את הנוהל החדש, שכלל לא פורסם בציבור הרחב, אינו מגדיר מסגרת זמן לטיפול בבקשות וקובע תנאי סף נוקשים ביותר להגשת בקשה לקבלת רישיון נהיגה בישראל.

נתונים שמסר הצבא בחודש נובמבר 2014, העלו שלא אוּשרה ולו בקשה אחת לקבלת רישיון נהיגה מכוח הנוהל החדש. לפיכך פנה המוקד פעם נוספת לצבא, ביום 2.2.2015, בבקשה לפי חוק חופש המידע, ודרש לקבל נתונים סופיים לגבי שנת 2014 וכן נתונים לגבי תחילתה של שנת 2015.

בתשובת הצבא מיום 24.2.2015 נמסר, כי מיום כניסתו לתוקף של הנוהל החדש, הוגשו 70 בקשות לרישיון נהיגה או להיתר נהיגה: 63 בקשות בשנת 2014 ושבע בשנת 2015. מתוך 63 הבקשות שהוגשו בשנת 2014 נדחו על הסף 48, עדיין בטיפול 12 ובקשה בודדת אחת להיתר נהיגה אושרה. הצבא הוסיף, כי פלסטינים נוספים צפויים לקבל היתר נהיגה שתוקפו כמה חודשים, אולם זה טרם נמסר להם בפועל. מתוך שבע הבקשות שהוגשו בשנת 2015, שלוש נדחו על הסף וארבע נמצאות בטיפול.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות