הצבא דחה את כל הבקשות שהגיש המוקד להגנת הפרט, להתיר לתושבים ואזרחים ישראלים לבקר אצל קרוביהם ברצועת עזה במהלך עיד אלפיטר: המוקד דרש לשקול ההחלטה בשנית, לאור המלצתו של אלוף פיקוד הדרום לאשר את ביקורי החג המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.06.2015
הצבא דחה את כל הבקשות שהגיש המוקד להגנת הפרט, להתיר לתושבים ואזרחים ישראלים לבקר אצל קרוביהם ברצועת עזה במהלך עיד אלפיטר: המוקד דרש לשקול ההחלטה בשנית, לאור המלצתו של אלוף פיקוד הדרום לאשר את ביקורי החג
הצבא דחה את כל הבקשות שהגיש המוקד להגנת הפרט, להתיר לתושבים ואזרחים ישראלים לבקר אצל קרוביהם ברצועת עזה במהלך עיד אלפיטר: המוקד דרש לשקול ההחלטה בשנית, לאור המלצתו של אלוף פיקוד הדרום לאשר את ביקורי החג
מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, בשלהי שנת 2000, מנותקים אזרחי ישראל ותושביה מקרובי משפחתם המתגוררים ברצועת עזה. ישראל קבעה מדיניות גורפת, המתירה ביקורים ברצועה במקרים חריגים בלבד, אותם היא מגדירה כהומניטאריים. ביקור משפחתי, אפילו של קרוב מדרגה ראשונה, אינו מוגדר, בפני עצמו, כהומניטארי. בעקבות עתירות לבג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט, קבעה ישראל בשנת 2004 נוהל לפיו במהלך החגים עיד אלפיטר, עיד אלאדחא וחג המולד, ובהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית, תוּתר כניסתם של ישראלים לעזה לביקור קרובי משפחתם מדרגה ראשונה, בליווי בני זוגם וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים. ואולם, החל משנת 2007, אז תפס החמאס את השלטון ברצועה, חזרה בה ישראל מהתחייבותה זו והיא מונעת מכל וכל את ביקורי החג, בטענה שהמצב הביטחוני אינו מאפשר זאת.

לקראת תחילת חודש הרמדאן ועיד אלפיטר שבסופו, פנה המוקד לצבא בשורה של בקשות פרטניות בעניינם של ישראלים שלא פגשו את יקיריהם המתגוררים ברצועת עזה משך שנים רבות ומבקשים לבקר אותם בחגים הקרובים. המוקד ציין את הפגיעה הקשה והמצטברת בזכותם של הללו – ושל אחרים במצבם – לחיי משפחה, והזכיר כי בשנים האחרונות נקטה ישראל במדיניות מקלה במספר תחומים הקשורים בתנועת אנשים מתוך רצועת עזה ואליה. המוקד טען, כי אם מאפשרת ישראל לאנשי עסקים ולמתפללים לצאת את הרצועה ולחזור אליה, קל וחומר שיש לאפשר את מעברם של מי שלא פגשו את יקיריהם משך שנים. את הפניות שיגר המוקד אל אלוף פיקוד הדרום, כמו גם אל מִנהלת התיאום והקישור (מת"ק) בעזה.

ביום 8.6.2015 הודיע אלוף פיקוד הדרום, כי הוא "ממליץ לאשר את הבקשות בהתאם להנחיות ובדיקות השב"כ". חרף זאת, עד ליום 10.6.2015 דחה מת"ק עזה את כל הבקשות – אחת-עשרה במספר – שהגיש המוקד, "עקב אי עמידה בקריטריונים ולא במדיניות הנוכחית כעת [כך במקור]".

ביום 15.6.2015 פנה המוקד שוב אל מת"ק עזה וביקש לשקול מחדש את הסירוב לבקשות. המוקד ציין, כי אלוף פיקוד דרום הביע בתשובתו נכונות לאשר את הבקשות, ואף על פי כן – נדחו כולן. המוקד שב והדגיש, כי לביקורים בתקופת החגים חשיבות מיוחדת, וכן עמד על הפגיעה הגלומה בסירוב לאשרם.

נותר רק לקוות כי תשובתו של אלוף פיקוד הדרום לא היתה מן השפה ולחוץ, וכי בעקבותיה, יחזור בו הצבא מהחלטתו הפוגענית שלא להתיר את הביקורים.

הדפסה הדפסה
שיתוף
מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, בשלהי שנת 2000, מנותקים אזרחי ישראל ותושביה מקרובי משפחתם המתגוררים ברצועת עזה. ישראל קבעה מדיניות גורפת, המתירה ביקורים ברצועה במקרים חריגים בלבד, אותם היא מגדירה כהומניטאריים. ביקור משפחתי, אפילו של קרוב מדרגה ראשונה, אינו מוגדר, בפני עצמו, כהומניטארי. בעקבות עתירות לבג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט, קבעה ישראל בשנת 2004 נוהל לפיו במהלך החגים עיד אלפיטר, עיד אלאדחא וחג המולד, ובהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית, תוּתר כניסתם של ישראלים לעזה לביקור קרובי משפחתם מדרגה ראשונה, בליווי בני זוגם וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים. ואולם, החל משנת 2007, אז תפס החמאס את השלטון ברצועה, חזרה בה ישראל מהתחייבותה זו והיא מונעת מכל וכל את ביקורי החג, בטענה שהמצב הביטחוני אינו מאפשר זאת.

לקראת תחילת חודש הרמדאן ועיד אלפיטר שבסופו, פנה המוקד לצבא בשורה של בקשות פרטניות בעניינם של ישראלים שלא פגשו את יקיריהם המתגוררים ברצועת עזה משך שנים רבות ומבקשים לבקר אותם בחגים הקרובים. המוקד ציין את הפגיעה הקשה והמצטברת בזכותם של הללו – ושל אחרים במצבם – לחיי משפחה, והזכיר כי בשנים האחרונות נקטה ישראל במדיניות מקלה במספר תחומים הקשורים בתנועת אנשים מתוך רצועת עזה ואליה. המוקד טען, כי אם מאפשרת ישראל לאנשי עסקים ולמתפללים לצאת את הרצועה ולחזור אליה, קל וחומר שיש לאפשר את מעברם של מי שלא פגשו את יקיריהם משך שנים. את הפניות שיגר המוקד אל אלוף פיקוד הדרום, כמו גם אל מִנהלת התיאום והקישור (מת"ק) בעזה.

ביום 8.6.2015 הודיע אלוף פיקוד הדרום, כי הוא "ממליץ לאשר את הבקשות בהתאם להנחיות ובדיקות השב"כ". חרף זאת, עד ליום 10.6.2015 דחה מת"ק עזה את כל הבקשות – אחת-עשרה במספר – שהגיש המוקד, "עקב אי עמידה בקריטריונים ולא במדיניות הנוכחית כעת [כך במקור]".

ביום 15.6.2015 פנה המוקד שוב אל מת"ק עזה וביקש לשקול מחדש את הסירוב לבקשות. המוקד ציין, כי אלוף פיקוד דרום הביע בתשובתו נכונות לאשר את הבקשות, ואף על פי כן – נדחו כולן. המוקד שב והדגיש, כי לביקורים בתקופת החגים חשיבות מיוחדת, וכן עמד על הפגיעה הגלומה בסירוב לאשרם.

נותר רק לקוות כי תשובתו של אלוף פיקוד הדרום לא היתה מן השפה ולחוץ, וכי בעקבותיה, יחזור בו הצבא מהחלטתו הפוגענית שלא להתיר את הביקורים.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות