ארגוני זכויות האדם בישראל בקריאה משותפת לחברי הכנסת: הצביעו נגד החוק המתיר האכלה בכפייה של אסירים שובתי רעב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.07.2015
ארגוני זכויות האדם בישראל בקריאה משותפת לחברי הכנסת: הצביעו נגד החוק המתיר האכלה בכפייה של אסירים שובתי רעב
ארגוני זכויות האדם בישראל בקריאה משותפת לחברי הכנסת: הצביעו נגד החוק המתיר האכלה בכפייה של אסירים שובתי רעב

לא להאכלה בכפייה של אסירים שובתי רעב

הצביעו נגד החוק!


אנו, ארגוני זכויות אדם והחברה האזרחית בישראל, קוראים לחברי הכנסת להצביע נגד הצעת חוק האכלה בכפייה שמקדמת הממשלה. מדובר בחקיקה שכל מטרתה היא שבירת רוחם וגופם של עצירים מנהליים ואסירים המביעים מחאה בדרך לא אלימה, תוך רמיסת חוק זכויות החולה, וכבוד האדם.

בפני ממשלת ישראל פתוחות דרכים אחרות להתמודד עם דרישותיהם של שובתי הרעב – מביטול מעצרם המנהלי ועד הסרת המניעה מביקור משפחות ושיפור משמעותי של הטיפול הרפואי וזמינותו. תחת זאת בוחרת ממשלת ישראל להתמודד עם המצב באמצעות עידוד והדחת ציבור הרופאים לבצע עבירה אתית חמורה ביותר.

האכלה בכפייה של שובתי הרעב פסולה מכל בחינה שהיא, מוסרית ואתית-רפואית. ההצעה מכשירה בחוק פעולה הנחשבת לעינויים תוך הפרה בוטה של הצהרות ואמנות בינ"ל. לא הצלת חיי האסיר עומדת לנגד עיני המחוקק, אלא הכנעתו. ולראייה, עד כה – לא מת אף שובת רעב בישראל משביתתו, בעוד ארבעה אסירים שובתי רעב מתו מסיבוכי ההאכלה בכפייה.

אל תתנו ידכם לחוק דרקוני זה. הגנו על האסירים וחזקו את הקהילה הרפואית בסירובה לציית לחוק זה.

על החתום: האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות אדם בשטחים, גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות האדם, המוקד להגנת הפרט, המוקד לפליטים ומהגרים, רופאים לזכויות אדם

הדפסה הדפסה
שיתוף

לא להאכלה בכפייה של אסירים שובתי רעב

הצביעו נגד החוק!


אנו, ארגוני זכויות אדם והחברה האזרחית בישראל, קוראים לחברי הכנסת להצביע נגד הצעת חוק האכלה בכפייה שמקדמת הממשלה. מדובר בחקיקה שכל מטרתה היא שבירת רוחם וגופם של עצירים מנהליים ואסירים המביעים מחאה בדרך לא אלימה, תוך רמיסת חוק זכויות החולה, וכבוד האדם.

בפני ממשלת ישראל פתוחות דרכים אחרות להתמודד עם דרישותיהם של שובתי הרעב – מביטול מעצרם המנהלי ועד הסרת המניעה מביקור משפחות ושיפור משמעותי של הטיפול הרפואי וזמינותו. תחת זאת בוחרת ממשלת ישראל להתמודד עם המצב באמצעות עידוד והדחת ציבור הרופאים לבצע עבירה אתית חמורה ביותר.

האכלה בכפייה של שובתי הרעב פסולה מכל בחינה שהיא, מוסרית ואתית-רפואית. ההצעה מכשירה בחוק פעולה הנחשבת לעינויים תוך הפרה בוטה של הצהרות ואמנות בינ"ל. לא הצלת חיי האסיר עומדת לנגד עיני המחוקק, אלא הכנעתו. ולראייה, עד כה – לא מת אף שובת רעב בישראל משביתתו, בעוד ארבעה אסירים שובתי רעב מתו מסיבוכי ההאכלה בכפייה.

אל תתנו ידכם לחוק דרקוני זה. הגנו על האסירים וחזקו את הקהילה הרפואית בסירובה לציית לחוק זה.

על החתום: האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות אדם בשטחים, גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות האדם, המוקד להגנת הפרט, המוקד לפליטים ומהגרים, רופאים לזכויות אדם

מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות