סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 28.10.2015 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.10.2015
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 28.10.2015
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 28.10.2015
ב-29.10.2015 בשעה 9:00: דיון בבג"ץ בעתירות כנגד כוונת הצבא להרוס שישה בתי מגורים
 • בית משפ' רזק בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015 בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7079/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה מס' 7082/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' חג' חמד בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015 בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7085/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה 7076/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' כוסא בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015 בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7087/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה מס' 7092/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' חאמד בסילוואד, ליד רמאללה; פיגוע מיום 29.6.2015 בו נרצח מלאכי רוזנפלד; עתירה מס' 7084/15 בשם המשפחה והמוקד
 • בית משפ' אסחאק אנעאם בסילוואד, ליד רמאללה; פיגוע מיום 29.6.2015 בו נרצח מלאכי רוזנפלד; עתירה מס' 7077/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה מס' 7180/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' אבו שאהין במחנה פליטים קלנדיה; פיגוע ביום 19.6.2015 בו נרצח דני גונן; עתירה מס' 7081/15 בשם בעלת הדירה הגב' חסן עמאר והמוקד.


ביום 4.11.2015 בשעה 9:00: דיון בבג"ץ בעתירות המוקד כנגד צווי הריסה לשני בתי מגורים
 • בית משפ' אבו ג'מאל בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015 בו נרצח ישעיהו קרישבסקי; עתירה מס' 7219/15 בשם המשפחה והמוקד
 • בית משפ' עליוה בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015 בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7219/15 בשם המשפחה והמוקד.

השגה שהוגשה כנגד כוונה להרוס, שהצבא טרם מסר תשובתו: צו ההריסה התשיעי במספר
 • בית משפ' חלבי בסורדא, נפת רמאללה; פיגוע מיום 3.10.2015 בו נרצחו אהרון בנט ונחמיה לביא; ההשגה הוגשה ביום 17.10.2015.

16 בתים בהם ביצע הצבא מדידות אך לא הוּצא צו הריסה
 • בית משפ' דוויאת בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 12.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' אלג'ונדי ביטא, נפת חברון; פיגוע מיום 7.10.2015; בוצעה מדידה ביום 14.10.2015
 • בית משפ' חטיב בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; ניסיון פיגוע מיום 12.10.2015; בוצעו שתי מדידות: ביום 18.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' דוויק בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' עלון בעיסאוויה, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 4.10.2015; בוצעה מדידה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' אבו גאנם בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015 בו נרצחו חביב חיים, אלון אנדרי גובברג וריצ'רד לייקין; מדידה בוצעה ביום 19.10.2015
 • בית משפ' עליאן בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015 בו נרצחו חביב חיים, אלון אנדרי גובברג וריצ'רד לייקין; מדידה בוצעה ביום 21.10.2015
 • בית משפ' מהאני בבית חנינא, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 12.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' מהאניה בבית חנינא, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 12.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' בדראן בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 11.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' אטרש בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' אבו כף בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' טוויל בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' טראירה בביתוניא, נפת רמאללה; פיגוע מיום 9.10.2015; מדידה בוצעה ביום 20.10.2015
 • בית משפ' עויסאת בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 17.10.2015; מדידה בוצעה ביום 27.10.2015
 • משפ' אבו גזאלה בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 8.10.2015; מדידה בוצעה ביום 28.10.2015.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ב-29.10.2015 בשעה 9:00: דיון בבג"ץ בעתירות כנגד כוונת הצבא להרוס שישה בתי מגורים
 • בית משפ' רזק בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015 בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7079/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה מס' 7082/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' חג' חמד בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015 בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7085/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה 7076/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' כוסא בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015 בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7087/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה מס' 7092/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' חאמד בסילוואד, ליד רמאללה; פיגוע מיום 29.6.2015 בו נרצח מלאכי רוזנפלד; עתירה מס' 7084/15 בשם המשפחה והמוקד
 • בית משפ' אסחאק אנעאם בסילוואד, ליד רמאללה; פיגוע מיום 29.6.2015 בו נרצח מלאכי רוזנפלד; עתירה מס' 7077/15 בשם המשפחה והמוקד, ועתירה מס' 7180/15 בשם השכנים והמוקד
 • בית משפ' אבו שאהין במחנה פליטים קלנדיה; פיגוע ביום 19.6.2015 בו נרצח דני גונן; עתירה מס' 7081/15 בשם בעלת הדירה הגב' חסן עמאר והמוקד.


ביום 4.11.2015 בשעה 9:00: דיון בבג"ץ בעתירות המוקד כנגד צווי הריסה לשני בתי מגורים
 • בית משפ' אבו ג'מאל בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015 בו נרצח ישעיהו קרישבסקי; עתירה מס' 7219/15 בשם המשפחה והמוקד
 • בית משפ' עליוה בשכם; פיגוע מיום 1.10.2015 בו נרצחו בני הזוג הנקין; עתירה מס' 7219/15 בשם המשפחה והמוקד.

השגה שהוגשה כנגד כוונה להרוס, שהצבא טרם מסר תשובתו: צו ההריסה התשיעי במספר
 • בית משפ' חלבי בסורדא, נפת רמאללה; פיגוע מיום 3.10.2015 בו נרצחו אהרון בנט ונחמיה לביא; ההשגה הוגשה ביום 17.10.2015.

16 בתים בהם ביצע הצבא מדידות אך לא הוּצא צו הריסה
 • בית משפ' דוויאת בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 12.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' אלג'ונדי ביטא, נפת חברון; פיגוע מיום 7.10.2015; בוצעה מדידה ביום 14.10.2015
 • בית משפ' חטיב בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; ניסיון פיגוע מיום 12.10.2015; בוצעו שתי מדידות: ביום 18.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' דוויק בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' עלון בעיסאוויה, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 4.10.2015; בוצעה מדידה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' אבו גאנם בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015 בו נרצחו חביב חיים, אלון אנדרי גובברג וריצ'רד לייקין; מדידה בוצעה ביום 19.10.2015
 • בית משפ' עליאן בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 13.10.2015 בו נרצחו חביב חיים, אלון אנדרי גובברג וריצ'רד לייקין; מדידה בוצעה ביום 21.10.2015
 • בית משפ' מהאני בבית חנינא, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 12.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' מהאניה בבית חנינא, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 12.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' בדראן בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 11.10.2015; מדידה בוצעה ביום 18.10.2015
 • בית משפ' אטרש בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' אבו כף בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' טוויל בצור באהר, ירושלים המזרחית; פיגוע מליל 13.9.2015 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ; בוצעו שתי מדידות: ביום 21.10.2015 וביום 27.10.2015
 • בית משפ' טראירה בביתוניא, נפת רמאללה; פיגוע מיום 9.10.2015; מדידה בוצעה ביום 20.10.2015
 • בית משפ' עויסאת בג'בל מוכבר, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 17.10.2015; מדידה בוצעה ביום 27.10.2015
 • משפ' אבו גזאלה בכפר עקב, ירושלים המזרחית; פיגוע מיום 8.10.2015; מדידה בוצעה ביום 28.10.2015.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות