המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט: תזכיר חוק העמותות החדש אינו אלא ניסיון להטיל דופי בארגוני זכויות האדם ולכרסם ביכולתם לחולל שינוי
חזרה לעמוד הקודם
02.11.2015

המוקד להגנת הפרט: תזכיר חוק העמותות החדש אינו אלא ניסיון להטיל דופי בארגוני זכויות האדם ולכרסם ביכולתם לחולל שינוי

ביום 1.11.2015 הפיץ משרד המשפטים להערות הציבור תזכיר חוק ממשלתי, המטיל "חובת שקיפות מוגברת" על ארגונים המקבלים את עיקר כספי התרומות שלהם מ"ישויות מדיניות זרות". על פי תזכיר החוק, עמותה אשר עיקר מימונה מגיע ממדינות זרות תחויב לציין זאת בפרסומים ובדו"חות שהיא מפיצה לעיון הציבור. בנוסף, נציגי העמותות יחויבו לענוד בעת שהותם בכנסת תג זיהוי שבו יפורטו שמותיהם ושם העמותה אותה הם מייצגים. עוד דורש החוק המוצע, כי בפניות לנבחרי ציבור או לעובדי ציבור, וכן בדו"חות שהעמותה מפיצה, יהיה עליה לפרט, לצד ציון העובדה בדבר עיקר המימון הזר, גם את שמות הישויות המדיניות שתרמו לה בשנים הרלבנטיות.

החוק המוצע, אם יעבור, יפגע אך ורק בארגוני זכויות אדם ובארגונים לשינוי חברתי (אשר מטבע עיסוקם אינם מקבלים תמיכה מממשלת ישראל) ויחייב רק אותם להזדהות באופן מוגבר. זאת, משום שהצעת החוק מתייחסת רק לגופים המקבלים תרומות מגורמים ממשלתיים בחו"ל ומתעלמת כליל ממי שמקבלים תרומות מתאגידים, קרנות או מאנשים פרטיים בחו"ל. חובת השקיפות לא תחול, למשל, על ארגוני מתנחלים, המקבלים מיליוני שקלים באופן חסוי מישראל ומגורמים אוונגליסטיים. גם לאלו הנתמכים על ידי טייקונים בעלי אג'נדה פוליטית אין החוק מתייחס. ברי, אם כן, כי מטרת החוק אינה שקיפות אלא רדיפה פוליטית וניסיון ליצור דה לגיטימציה לארגוני זכויות האדם, באמצעות תיוגם כ"בוגדים" ו"חתרנים".

שלא בשולי הדברים, מבקש המוקד להגנת הפרט להדגיש, כי רשימת תורמיו מפורסמת מזה שנים, וללא כל הצעת חוק, באתר האינטרנט של הארגון. כמו כן, מגיש המוקד על פי חוק דו"חות כספיים לרשם העמותות, אשר כוללים את כל מקורות המימון שלו.

נושאים קשורים