במסגרת צעדי הענישה החריפים שנוקטת ישראל כנגד האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים המזרחית: הממשלה בוחנת את האפשרות לבטל איחוד משפחות ולשלול מעמד ממשפחות מפגעים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.10.2015
במסגרת צעדי הענישה החריפים שנוקטת ישראל כנגד האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים המזרחית: הממשלה בוחנת את האפשרות לבטל איחוד משפחות ולשלול מעמד ממשפחות מפגעים
במסגרת צעדי הענישה החריפים שנוקטת ישראל כנגד האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים המזרחית: הממשלה בוחנת את האפשרות לבטל איחוד משפחות ולשלול מעמד ממשפחות מפגעים
לקריאת הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 18.10.2015 (צעדי הענישה הרלבנטיים לעבודת המוקד להגנת הפרט מודגשים בצהוב בעמ' 3)
הדפסה הדפסה
שיתוף
לקריאת הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 18.10.2015 (צעדי הענישה הרלבנטיים לעבודת המוקד להגנת הפרט מודגשים בצהוב בעמ' 3)
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות