הצבא הודיע על כוונתו להרוס שני בתי מגורים נוספים בג'בל מוכבר: המוקד להגנת הפרט הגיש השגות כנגד הצווים שהוּצאו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.11.2015
הצבא הודיע על כוונתו להרוס שני בתי מגורים נוספים בג'בל מוכבר: המוקד להגנת הפרט הגיש השגות כנגד הצווים שהוּצאו
הצבא הודיע על כוונתו להרוס שני בתי מגורים נוספים בג'בל מוכבר: המוקד להגנת הפרט הגיש השגות כנגד הצווים שהוּצאו
ביום 11.11.2015 הוציא הצבא שני צווים נוספים של הריסה עונשית, לשני בתי מגורים בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית, בהם התגוררו החשודים בביצוע הפיגוע מיום 13.10.2015 בשכונת ארמון הנציב בירושלים, פיגוע בו נרצחו שלושה בני אדם.

ביום 15.11.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט ארבע השגות כנגד שני צווי ההריסה שהוציא הצבא: שתי השגות הוגשו בשם המשפחות, אחת בשם השכנים ועוד אחת בשם בעלי אחד הבתים.

הצו האחד מתייחס לדירה השוכנת בקומה האמצעית בבניין תלת-קומתי, בה התגורר אחד החשודים יחד עם הוריו, שני אחיו ומשפחותיהם. בקומות התחתונה והעליונה מתגוררים שני אחים נוספים ומשפחותיהם. בהשגה שהוגשה בשם המשפחה טען המוקד, כי אין כל ראיה לכך שבני משפחת החשוד ידעו על כוונתו לבצע פיגוע, וכי הריסת הדירה בה מתגוררת המשפחה תפגע פגיעה חמורה בעשר נפשות חפות מפשע – מעשה המהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. בהקשר זה, הדגיש המוקד, כי "זלזולה של המדינה בהוראת הדין הבינלאומי אינו מובן כלל וכלל". המוקד קרא לצבא לבטל את צו ההריסה או לכל הפחות, לשקול את צמצום היקפו – דהיינו, להסתפק באטימת החדר בו התגורר החשוד בפיגוע. בהשגה הנוספת שהוגשה בשם הדיירים בבניין, הדגיש המוקד כי בנוסף לשוכני הדירה המיועדת להריסה, עלולות עוד 16 נפשות חפות מפשע – בהן ילדים – להיפגע כתוצאה מן ההריסה.

צו הריסה נוסף הוּצא לדירה שכורה, בה התגורר החשוד האחר יחד עם הוריו ואחִיו. היות שהדירה אינה בבעלותה, עזבה המשפחה את הדירה מיד לאחר הפיגוע – לדרישת בעל הבית. המוקד הגיש שתי השגות כנגד צו הריסה זה: אחת בשם המשפחה ואחת בשם בעל הבית. בהשגה שהוגשה בשם המשפחה, ציין המוקד כי צו ההריסה הוצא לאחר שמשפחת החשוד עזבה כבר את הדירה, שכאמור אינה מצויה בבעלותה, ושבה היא התגוררה כשנה-שנתיים בלבד. כמו כן, בהודעה על כוונת הצבא להרוס את הדירה, נפלה שגיאה בהגדרת מיקומה; בצו ההריסה צוין כי הדירה המיועדת להריסה ממוקמת בקומה הראשונה של הבניין, ואולם משפחת החשוד התגוררה בקומה השנייה. יתרה מזאת, ציין המוקד, ההודעה בדבר הכוונה להרוס את הדירה התקבלה בעברית בלבד, מבלי שנמסר לבעלי העניין תרגום בערבית. המוקד הדגיש, כי "אין לקבל את התואנה כי די בכך שההודעה נמסרת לבאי-כח אשר יעדכנו את המשפחה אודות ההליך". בהשגה שהוגשה בשם בעל הבית, המתגורר אף הוא בבניין, הדגיש המוקד כי "פגיעה באדם זר ובדירה שאינה בבעלות משפחת החשוד היא חסרת תוחלת לחלוטין, גם לשיטתכם" – זאת לאור הערות שופטי בג"ץ בפסק דין שניתן לאחרונה בעתירות שהגיש המוקד כנגד שישה צווי הריסה. הריסת הדירה, טען המוקד, איננה מידתית ובהכרח תביא לפגיעה קשה בחפים מפשע.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 11.11.2015 הוציא הצבא שני צווים נוספים של הריסה עונשית, לשני בתי מגורים בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית, בהם התגוררו החשודים בביצוע הפיגוע מיום 13.10.2015 בשכונת ארמון הנציב בירושלים, פיגוע בו נרצחו שלושה בני אדם.

ביום 15.11.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט ארבע השגות כנגד שני צווי ההריסה שהוציא הצבא: שתי השגות הוגשו בשם המשפחות, אחת בשם השכנים ועוד אחת בשם בעלי אחד הבתים.

הצו האחד מתייחס לדירה השוכנת בקומה האמצעית בבניין תלת-קומתי, בה התגורר אחד החשודים יחד עם הוריו, שני אחיו ומשפחותיהם. בקומות התחתונה והעליונה מתגוררים שני אחים נוספים ומשפחותיהם. בהשגה שהוגשה בשם המשפחה טען המוקד, כי אין כל ראיה לכך שבני משפחת החשוד ידעו על כוונתו לבצע פיגוע, וכי הריסת הדירה בה מתגוררת המשפחה תפגע פגיעה חמורה בעשר נפשות חפות מפשע – מעשה המהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. בהקשר זה, הדגיש המוקד, כי "זלזולה של המדינה בהוראת הדין הבינלאומי אינו מובן כלל וכלל". המוקד קרא לצבא לבטל את צו ההריסה או לכל הפחות, לשקול את צמצום היקפו – דהיינו, להסתפק באטימת החדר בו התגורר החשוד בפיגוע. בהשגה הנוספת שהוגשה בשם הדיירים בבניין, הדגיש המוקד כי בנוסף לשוכני הדירה המיועדת להריסה, עלולות עוד 16 נפשות חפות מפשע – בהן ילדים – להיפגע כתוצאה מן ההריסה.

צו הריסה נוסף הוּצא לדירה שכורה, בה התגורר החשוד האחר יחד עם הוריו ואחִיו. היות שהדירה אינה בבעלותה, עזבה המשפחה את הדירה מיד לאחר הפיגוע – לדרישת בעל הבית. המוקד הגיש שתי השגות כנגד צו הריסה זה: אחת בשם המשפחה ואחת בשם בעל הבית. בהשגה שהוגשה בשם המשפחה, ציין המוקד כי צו ההריסה הוצא לאחר שמשפחת החשוד עזבה כבר את הדירה, שכאמור אינה מצויה בבעלותה, ושבה היא התגוררה כשנה-שנתיים בלבד. כמו כן, בהודעה על כוונת הצבא להרוס את הדירה, נפלה שגיאה בהגדרת מיקומה; בצו ההריסה צוין כי הדירה המיועדת להריסה ממוקמת בקומה הראשונה של הבניין, ואולם משפחת החשוד התגוררה בקומה השנייה. יתרה מזאת, ציין המוקד, ההודעה בדבר הכוונה להרוס את הדירה התקבלה בעברית בלבד, מבלי שנמסר לבעלי העניין תרגום בערבית. המוקד הדגיש, כי "אין לקבל את התואנה כי די בכך שההודעה נמסרת לבאי-כח אשר יעדכנו את המשפחה אודות ההליך". בהשגה שהוגשה בשם בעל הבית, המתגורר אף הוא בבניין, הדגיש המוקד כי "פגיעה באדם זר ובדירה שאינה בבעלות משפחת החשוד היא חסרת תוחלת לחלוטין, גם לשיטתכם" – זאת לאור הערות שופטי בג"ץ בפסק דין שניתן לאחרונה בעתירות שהגיש המוקד כנגד שישה צווי הריסה. הריסת הדירה, טען המוקד, איננה מידתית ובהכרח תביא לפגיעה קשה בחפים מפשע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות