המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לממשלה: הכוונה לגרש לרצועת עזה קרובי משפחה של מבצעי פיגועים מהווה הפרה בוטה של זכויות אדם; האיסור על גירוש הוא מן החמורים בדין הבינלאומי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.11.2015
המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לממשלה: הכוונה לגרש לרצועת עזה קרובי משפחה של מבצעי פיגועים מהווה הפרה בוטה של זכויות אדם; האיסור על גירוש הוא מן החמורים בדין הבינלאומי
המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לממשלה: הכוונה לגרש לרצועת עזה קרובי משפחה של מבצעי פיגועים מהווה הפרה בוטה של זכויות אדם; האיסור על גירוש הוא מן החמורים בדין הבינלאומי
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות