המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל צווי הריסה עונשית שהוּצאו לשני בתי מגורים בג'בל מוכבר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.12.2015
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל צווי הריסה עונשית שהוּצאו לשני בתי מגורים בג'בל מוכבר
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל צווי הריסה עונשית שהוּצאו לשני בתי מגורים בג'בל מוכבר
ביום 26.11.2015 דחה הצבא השגות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד צווי הריסה עונשית, שהוּצאו לשני בתי מגורים בג'בל מוכבר שבירושלים המזרחית. בתשובתו ציין הצבא, כי ההריסה תבוצע לאחר התאריך 30.11.2015 בשעה 14:00. ביום 30.11.2015 עתר המוקד לבג"ץ, להורות לצבא לבטל את צווי ההריסה ולעכב את הוצאתם לפועל עד למתן החלטת השופטים.

עתירה אחת הוגשה כנגד צו הריסה שהוציא הצבא לבית בג'בל מוכבר, בו התגורר מבצע הפיגוע מיום 13.10.2015 ברחוב מלכי ישראל בירושלים. הצו נוגע לדירה המצויה בקומה התחתונה בבניין תלת-קומתי, בה – לטענת הצבא – התגורר הצעיר עם אשתו ושלושת ילדיהם; בקומות האחרות מתגוררים בני משפחתו המורחבת.

בעתירה דחה המוקד את טענת הצבא, כי המשפחה ערכה מצג שווא, אשר הוביל את הצבא לזיהוי מוטעה של הבית בו התגורר המפגע. על פי הצבא, הצעיר, אשתו וילדיהם לא התגוררו ביחידת מגורים נפרדת, כפי שנכתב בצו ההריסה הקודם – שבוּטל – אלא בקומת הקרקע במבנה בו מתגוררת משפחתו המורחבת – הדירה עליה חל צו ההריסה הנוכחי. המוקד טוען, כי הצעיר התגורר בדירה לגביה הוּצא צו ההריסה הראשון ואילו אחותו, בעלה וילדיה הם אלו המתגוררים בדירה לגביה הוּצא הצו הנוכחי.

המוקד חוזר בעתירה על טענתו, כי הריסת בתי מפגעים עלולה דווקא להנציח את מעגל הדמים ולראיה – הצעיר שביתו עומד בפני הריסה היה עֵד – כשבוע לפני שביצע את הפיגוע ברחוב מלכי ישראל –להריסת ביתו של בן דודו על ידי הצבא.

שתי עתירות נוספות הוגשו כנגד צו הריסה שהוּצא לבית נוסף בג'בל מוכבר, בית משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 13.10.2015 בשכונת ארמון הנציב בירושלים – עתירה אחת בשם המשפחה והאחרת בשם השכנים. הצו מתייחס לדירה השוכנת בקומה האמצעית בבניין תלת-קומתי, בה התגורר הצעיר עם הוריו, אחיו ומשפחותיהם. בעתירה שהוגשה בשם המשפחה הדגיש המוקד, כי המפגע היה רווק ועשה שימוש אך בחדר קטן בבית הוריו. לאור זאת, טען המוקד, אין זה סביר או מידתי לבצע אטימה של הדירה כולה – פעולה שתמיט אסון על ראשיהן של 10 נפשות חפות מפשע, לרבות ילדים. על הצבא לבטל את צו ההריסה, טען המוקד, או לכל הפחות לצמצם את היקפו לאטימת החדר ששימש את המפגע. בעתירה שהוגשה בשם דיירי הבניין ציין המוקד, כי בנוסף לשוכני הדירה המיועדת להריסה, עלולות עוד 16 נפשות חפות מפשע – בהן ילדים – להיפגע כתוצאה מן ההריסה. המוקד דרש לקבל לידיו את תוכנית ההריסה המלאה ולהגיש חוות דעת הנדסית מטעמו טרם הדיון בעתירה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 26.11.2015 דחה הצבא השגות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד צווי הריסה עונשית, שהוּצאו לשני בתי מגורים בג'בל מוכבר שבירושלים המזרחית. בתשובתו ציין הצבא, כי ההריסה תבוצע לאחר התאריך 30.11.2015 בשעה 14:00. ביום 30.11.2015 עתר המוקד לבג"ץ, להורות לצבא לבטל את צווי ההריסה ולעכב את הוצאתם לפועל עד למתן החלטת השופטים.

עתירה אחת הוגשה כנגד צו הריסה שהוציא הצבא לבית בג'בל מוכבר, בו התגורר מבצע הפיגוע מיום 13.10.2015 ברחוב מלכי ישראל בירושלים. הצו נוגע לדירה המצויה בקומה התחתונה בבניין תלת-קומתי, בה – לטענת הצבא – התגורר הצעיר עם אשתו ושלושת ילדיהם; בקומות האחרות מתגוררים בני משפחתו המורחבת.

בעתירה דחה המוקד את טענת הצבא, כי המשפחה ערכה מצג שווא, אשר הוביל את הצבא לזיהוי מוטעה של הבית בו התגורר המפגע. על פי הצבא, הצעיר, אשתו וילדיהם לא התגוררו ביחידת מגורים נפרדת, כפי שנכתב בצו ההריסה הקודם – שבוּטל – אלא בקומת הקרקע במבנה בו מתגוררת משפחתו המורחבת – הדירה עליה חל צו ההריסה הנוכחי. המוקד טוען, כי הצעיר התגורר בדירה לגביה הוּצא צו ההריסה הראשון ואילו אחותו, בעלה וילדיה הם אלו המתגוררים בדירה לגביה הוּצא הצו הנוכחי.

המוקד חוזר בעתירה על טענתו, כי הריסת בתי מפגעים עלולה דווקא להנציח את מעגל הדמים ולראיה – הצעיר שביתו עומד בפני הריסה היה עֵד – כשבוע לפני שביצע את הפיגוע ברחוב מלכי ישראל –להריסת ביתו של בן דודו על ידי הצבא.

שתי עתירות נוספות הוגשו כנגד צו הריסה שהוּצא לבית נוסף בג'בל מוכבר, בית משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 13.10.2015 בשכונת ארמון הנציב בירושלים – עתירה אחת בשם המשפחה והאחרת בשם השכנים. הצו מתייחס לדירה השוכנת בקומה האמצעית בבניין תלת-קומתי, בה התגורר הצעיר עם הוריו, אחיו ומשפחותיהם. בעתירה שהוגשה בשם המשפחה הדגיש המוקד, כי המפגע היה רווק ועשה שימוש אך בחדר קטן בבית הוריו. לאור זאת, טען המוקד, אין זה סביר או מידתי לבצע אטימה של הדירה כולה – פעולה שתמיט אסון על ראשיהן של 10 נפשות חפות מפשע, לרבות ילדים. על הצבא לבטל את צו ההריסה, טען המוקד, או לכל הפחות לצמצם את היקפו לאטימת החדר ששימש את המפגע. בעתירה שהוגשה בשם דיירי הבניין ציין המוקד, כי בנוסף לשוכני הדירה המיועדת להריסה, עלולות עוד 16 נפשות חפות מפשע – בהן ילדים – להיפגע כתוצאה מן ההריסה. המוקד דרש לקבל לידיו את תוכנית ההריסה המלאה ולהגיש חוות דעת הנדסית מטעמו טרם הדיון בעתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות