המוקד להגנת הפרט - הצבא דחה את השגות המוקד כנגד צווי הריסה עונשית שהוּצאו לשני בתי מגורים בג'אבל מוכבר: "ממכלול השיקולים עולה כי מדובר בפגיעה מידתית לאור התכלית ההרתעתית העומדת בבסיס השימוש בכלי דנן"
חזרה לעמוד הקודם
29.11.2015

הצבא דחה את השגות המוקד כנגד צווי הריסה עונשית שהוּצאו לשני בתי מגורים בג'אבל מוכבר: "ממכלול השיקולים עולה כי מדובר בפגיעה מידתית לאור התכלית ההרתעתית העומדת בבסיס השימוש בכלי דנן"

ביום 4.11.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט השגה על צו הריסה שהוּצא באותו יום לבית משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 13.10.2015 ברחוב מלכי ישראל בירושלים. צו זה הוּצא לאחר שצו קודם בוּטל, בשל טעות, כך לפי הצבא, בזיהוי בית המפגע. הצו החדש מתייחס לדירה בג'אבל מוכבר שבירושלים המזרחית, שם, לטענת הצבא, התגורר המפגע עם אשתו וילדיו. בקומות האחרות בבניין התלת-קומתי מתגוררים בני משפחתו המורחבת. המוקד דחה את טענת הצבא, כי המשפחה ערכה מצג שווא אשר הוביל את הצבא לזיהוי מוטעה של הבית בו התגורר המפגע וציין, כי הצעיר לא התגורר בקומת הקרקע בבית המשפחה – הנחה שגויה עליה מבוסס הצו החדש שהוציא הצבא – אלא שאחותו, בעלה וילדיה הם המתגוררים שם.

בנוסף, ביום 15.11.2015 הגיש המוקד שתי השגות כנגד צו הריסה שהוּצא לבית אחר בג'אבל מוכבר, בו התגורר אחד ממבצעי הפיגוע מיום 13.10.2015 בשכונת ארמון הנציב בירושלים. ההשגה האחתהוגשה בשם המשפחה והאחרת בשם השכנים. הצו מתייחס לדירה השוכנת בקומה האמצעית בבניין תלת-קומתי, בה התגורר הצעיר עם הוריו, שני אחיו ומשפחותיהם. בהשגה שהוגשה בשם המשפחה טען המוקד, כי הריסת הדירה בה מתגוררת המשפחה תפגע פגיעה חמורה בעשר נפשות חפות מפשע – מעשה המהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. בהשגה הנוספת, שהוגשה בשם דיירי הבניין, ציין המוקד כי בנוסף לשוכני הדירה המיועדת להריסה, עלולות עוד 16 נפשות חפות מפשע – בהן ילדים – להיפגע כתוצאה מן ההריסה.

ביום 26.11.2015 התקבלו תשובות הצבא, הדוחות את שלוש ההשגות שהגיש המוקד. במענה להשגה שהוגשה בשם משפחתו של מבצע הפיגוע ברחוב מלכי ישראל, טען הצבא כי הצעיר התגורר בדירה המיועדת להריסה, וכי משפחתו הציגה מצג שווא, שהטעה את הצבא בזיהוי הראשוני של מיקום בית המפגע.

במענה להשגה שהוגשה בשם השכנים, כנגד הריסת הבית בו התגורר מבצע הפיגוע בשכונת ארמון הנציב, ציין הצבא כי ההריסה תבוצע ידנית, "ללא פגיעה בשלד ותוך שמירה על גבולות גזרה באמצעים מכאניים וחשמליים בלבד". לטענת הצבא, "ההריסה הידנית נועדה למזער באופן משמעותי את פוטנציאל הנזק הסביבתי מעצם ביצוע ההריסה, ולכן, לעמדת מפקד פקע"ר מדובר באמצעי סביר ביותר".

נושאים קשורים