בחלוף שנים מאז הוקפא הדיון בבג"ץ בנושא תוואי החומה בדרום הר חברון: העתירות נמחקו בהסכמה תוך התחייבות המדינה להודיע מראש על כוונה עתידית לחדש את הבנייה באיזור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.12.2015
בחלוף שנים מאז הוקפא הדיון בבג"ץ בנושא תוואי החומה בדרום הר חברון: העתירות נמחקו בהסכמה תוך התחייבות המדינה להודיע מראש על כוונה עתידית לחדש את הבנייה באיזור
בחלוף שנים מאז הוקפא הדיון בבג"ץ בנושא תוואי החומה בדרום הר חברון: העתירות נמחקו בהסכמה תוך התחייבות המדינה להודיע מראש על כוונה עתידית לחדש את הבנייה באיזור
ביום 1.4.2007 עתרו לבג"ץ המוקד להגנת הפרט וארגון שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם, בבקשה להורות על ביטול צו תפיסה שהוציא הצבא, לשם הקמתה של חומת הפרדה שתעבור באדמותיהן של 41 משפחות פלסטיניות המצויות בכפרי הבת של יטא (איזור מסאפר יטא). העתירות הוגשו בשמם של 36 בעלי אדמות ועדרי צאן בדרום הר חברון. העותרים הדגישו, כי תוואי החומה המתוכנן ינשל מאות אנשים ממקור פרנסתם, יפגע במקורות המים של התושבים ויפר את האיזון האקולוגי באיזור. בעתירות עלתה הטענה כי צו התפיסה שהוציא הצבא אינו חוקי, בין היתר, כיוון שבניית החומה לאורך התוואי המתוכנן תהווה סיפוח דה פקטו של שטח כבוש – דבר האסור על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי. עוד טענו העותרים, כי חלקים נרחבים של התוואי המיועד להקמת החומה אינם מבוססים על צורך צבאי, אלא הם נגזרת של שאיפה פוליטית להרחבת ההתנחלויות.

ביום 2.4.2009 התקבלה החלטת בית המשפט, להקפיא את הדיון בעתירות בהסכמת הצדדים, שכן "אין בכוונת המדינה לבצע את בניית גדר הביטחון בתוואי נשוא העתירות".

משחלף זמן רב ממועד מתן החלטה זו, החליט בית המשפט ביום 16.11.2015 כי על הצדדים להודיע בתוך 14 יום על עמדתם בשאלה האם יש להותיר את העתירות תלויות ועומדות.

ביום 10.12.2015 התקבלה הודעה מטעם המדינה, המציינת כי תוקפו של צו התפיסה הוארך בפעם האחרונה ביום 9.9.2014 ויחוּל עד ליום 31.12.2017. בהודעתה התחייבה המדינה, כי במקרה של כוונה לבצע את עבודות הבנייה במקטע הספציפי של הגדר, היא תיידע את העותרים 45 ימים מראש.

המדינה הסכימה למחיקת העתירות, בכפוף לשמירת טענותיה וזכויותיה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 1.4.2007 עתרו לבג"ץ המוקד להגנת הפרט וארגון שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם, בבקשה להורות על ביטול צו תפיסה שהוציא הצבא, לשם הקמתה של חומת הפרדה שתעבור באדמותיהן של 41 משפחות פלסטיניות המצויות בכפרי הבת של יטא (איזור מסאפר יטא). העתירות הוגשו בשמם של 36 בעלי אדמות ועדרי צאן בדרום הר חברון. העותרים הדגישו, כי תוואי החומה המתוכנן ינשל מאות אנשים ממקור פרנסתם, יפגע במקורות המים של התושבים ויפר את האיזון האקולוגי באיזור. בעתירות עלתה הטענה כי צו התפיסה שהוציא הצבא אינו חוקי, בין היתר, כיוון שבניית החומה לאורך התוואי המתוכנן תהווה סיפוח דה פקטו של שטח כבוש – דבר האסור על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי. עוד טענו העותרים, כי חלקים נרחבים של התוואי המיועד להקמת החומה אינם מבוססים על צורך צבאי, אלא הם נגזרת של שאיפה פוליטית להרחבת ההתנחלויות.

ביום 2.4.2009 התקבלה החלטת בית המשפט, להקפיא את הדיון בעתירות בהסכמת הצדדים, שכן "אין בכוונת המדינה לבצע את בניית גדר הביטחון בתוואי נשוא העתירות".

משחלף זמן רב ממועד מתן החלטה זו, החליט בית המשפט ביום 16.11.2015 כי על הצדדים להודיע בתוך 14 יום על עמדתם בשאלה האם יש להותיר את העתירות תלויות ועומדות.

ביום 10.12.2015 התקבלה הודעה מטעם המדינה, המציינת כי תוקפו של צו התפיסה הוארך בפעם האחרונה ביום 9.9.2014 ויחוּל עד ליום 31.12.2017. בהודעתה התחייבה המדינה, כי במקרה של כוונה לבצע את עבודות הבנייה במקטע הספציפי של הגדר, היא תיידע את העותרים 45 ימים מראש.

המדינה הסכימה למחיקת העתירות, בכפוף לשמירת טענותיה וזכויותיה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות