ברוב דעות הכשיר בג"ץ הריסה עונשית נוספת בחברון: עם זאת, שניים מהשופטים תמכו בעיון מחדש בסוגיות העקרוניות, בהרכב מורחב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
23.03.2016
ברוב דעות הכשיר בג"ץ הריסה עונשית נוספת בחברון: עם זאת, שניים מהשופטים תמכו בעיון מחדש בסוגיות העקרוניות, בהרכב מורחב
ברוב דעות הכשיר בג"ץ הריסה עונשית נוספת בחברון: עם זאת, שניים מהשופטים תמכו בעיון מחדש בסוגיות העקרוניות, בהרכב מורחב
ביום 23.3.2016 דחה בג"ץ ברוב דעות את עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד צו הריסה שהוּצא לדירה בחברון, בה מתגוררת משפחתו של הצעיר שביצע פיגוע ביום 7.12.2015 בסמוך למערת המכפלה. הדירה מצויה בקומה הראשונה בבית מגורים בן חמש קומות.

המוקד קרא לבחון מחדש את ההלכה המקובלת בפסיקות בג"ץ, המובילה שוב ושוב להכשרה של הריסת בתים עונשית וטען, כי שופטי בית המשפט העליון דבקים בהלכה זו – למרות הסתייגות שהביעו כמה מהם לאחרונה – מפאת "ערכו של התקדים" שאין מקובל לסטות ממנו. נוכח קריאת המוקד פסק השופט סולברג, כי אין מקום לשוב ולהידרש לסוגיות עקרוניות שנדונו זה מכבר בבית המשפט.

השופט פוגלמן סבר, כי "נוכח פסקי הדין הרבים שהלכו בתלם ההלכה (במותבים שונים), עיון מחדש בהלכה צריך שייעשה בהרכב מורחב". חרף עמדה זו, אותה הביע גם בפסק דין קודם (בג"ץ 5839/15), הצטרף השופט פוגלמן לשופט סולברג ודחה את העתירה, שכן "כל עוד ההלכה הפסוקה נותרה על מכונה, וכזהו המצב לעת הזו, איני רואה מנוס במקרה זה מן הקביעה כי אין עילה להתערבותנו על פי ההלכה במתכונתה הנוכחית".

השופט מזוז הצטרף לקריאה לעיון מחדש, בהרכב מורחב, בשאלות העקרוניות הנוגעות להפעלת תקנה 119, מכוחה מורה המפקד הצבאי על הריסה עונשית בשטחים הכבושים. בדעת מיעוט סבר השופט מזוז, כי יש לקבל את העתירה וחזר על עמדתו (בבג"ץ 7220/15), לפיה הפעלתה של תקנה 119 "מעלה שורה של שאלות משפטיות קשות, אשר להשקפתי טרם ניתן להן מענה מספק ועדכני בפסיקתו של בית משפט זה". בתגובה לכך העיר השופט סולברג, כי אמירה זו "מתעלמת מדיון מעמיק בכובד ראש בשאלות הקשות שמעלה הסוגיה הנדונה בשורה ארוכה של פסקי דין מן העת האחרונה".

בית המשפט התיר למוקד להגיש חוות דעת הנדסית לצבא בתוך שלושה ימים, וקבע כי צו ההריסה לא יבוצע בטרם יחלוף שבוע מיום מתן פסק הדין.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 23.3.2016 דחה בג"ץ ברוב דעות את עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד צו הריסה שהוּצא לדירה בחברון, בה מתגוררת משפחתו של הצעיר שביצע פיגוע ביום 7.12.2015 בסמוך למערת המכפלה. הדירה מצויה בקומה הראשונה בבית מגורים בן חמש קומות.

המוקד קרא לבחון מחדש את ההלכה המקובלת בפסיקות בג"ץ, המובילה שוב ושוב להכשרה של הריסת בתים עונשית וטען, כי שופטי בית המשפט העליון דבקים בהלכה זו – למרות הסתייגות שהביעו כמה מהם לאחרונה – מפאת "ערכו של התקדים" שאין מקובל לסטות ממנו. נוכח קריאת המוקד פסק השופט סולברג, כי אין מקום לשוב ולהידרש לסוגיות עקרוניות שנדונו זה מכבר בבית המשפט.

השופט פוגלמן סבר, כי "נוכח פסקי הדין הרבים שהלכו בתלם ההלכה (במותבים שונים), עיון מחדש בהלכה צריך שייעשה בהרכב מורחב". חרף עמדה זו, אותה הביע גם בפסק דין קודם (בג"ץ 5839/15), הצטרף השופט פוגלמן לשופט סולברג ודחה את העתירה, שכן "כל עוד ההלכה הפסוקה נותרה על מכונה, וכזהו המצב לעת הזו, איני רואה מנוס במקרה זה מן הקביעה כי אין עילה להתערבותנו על פי ההלכה במתכונתה הנוכחית".

השופט מזוז הצטרף לקריאה לעיון מחדש, בהרכב מורחב, בשאלות העקרוניות הנוגעות להפעלת תקנה 119, מכוחה מורה המפקד הצבאי על הריסה עונשית בשטחים הכבושים. בדעת מיעוט סבר השופט מזוז, כי יש לקבל את העתירה וחזר על עמדתו (בבג"ץ 7220/15), לפיה הפעלתה של תקנה 119 "מעלה שורה של שאלות משפטיות קשות, אשר להשקפתי טרם ניתן להן מענה מספק ועדכני בפסיקתו של בית משפט זה". בתגובה לכך העיר השופט סולברג, כי אמירה זו "מתעלמת מדיון מעמיק בכובד ראש בשאלות הקשות שמעלה הסוגיה הנדונה בשורה ארוכה של פסקי דין מן העת האחרונה".

בית המשפט התיר למוקד להגיש חוות דעת הנדסית לצבא בתוך שלושה ימים, וקבע כי צו ההריסה לא יבוצע בטרם יחלוף שבוע מיום מתן פסק הדין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות