המוקד למפקד הגדה המערבית: לא יעלה על הדעת כי הצבא ישַתק באחת מאות בתי עסק בלב חווארה, מבלי שהוּצא אפילו צו; מדובר בסנקציה ענישתית קולקטיבית פסולה מכל וכל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.04.2016
המוקד למפקד הגדה המערבית: לא יעלה על הדעת כי הצבא ישַתק באחת מאות בתי עסק בלב חווארה, מבלי שהוּצא אפילו צו; מדובר בסנקציה ענישתית קולקטיבית פסולה מכל וכל
המוקד למפקד הגדה המערבית: לא יעלה על הדעת כי הצבא ישַתק באחת מאות בתי עסק בלב חווארה, מבלי שהוּצא אפילו צו; מדובר בסנקציה ענישתית קולקטיבית פסולה מכל וכל
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות