הנשיאה נאור: על המדינה להגיב בתוך שבוע על בקשת המוקד לקיים דיון עקרוני בסוגיית ההריסות העונשיות, בהרכב מורחב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
10.04.2016
הנשיאה נאור: על המדינה להגיב בתוך שבוע על בקשת המוקד לקיים דיון עקרוני בסוגיית ההריסות העונשיות, בהרכב מורחב
הנשיאה נאור: על המדינה להגיב בתוך שבוע על בקשת המוקד לקיים דיון עקרוני בסוגיית ההריסות העונשיות, בהרכב מורחב
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות