חסימה שהקים הצבא כדי למנוע ממתנחלים גישה להריסות חומש פוגעת בשכונה פלסטינית סמוכה: במקום להעתיק את החסימה כמה עשרות מטרים ולמנוע פגיעה מיותרת, מגלגל הצבא את האחריות לפתחם של הפלסטינים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.02.2017
חסימה שהקים הצבא כדי למנוע ממתנחלים גישה להריסות חומש פוגעת בשכונה פלסטינית סמוכה: במקום להעתיק את החסימה כמה עשרות מטרים ולמנוע פגיעה מיותרת, מגלגל הצבא את האחריות לפתחם של הפלסטינים
חסימה שהקים הצבא כדי למנוע ממתנחלים גישה להריסות חומש פוגעת בשכונה פלסטינית סמוכה: במקום להעתיק את החסימה כמה עשרות מטרים ולמנוע פגיעה מיותרת, מגלגל הצבא את האחריות לפתחם של הפלסטינים
בקיץ 2015 הציב הצבא שער ברזל וקוביות בטון וחפר תעלות עמוקות לאורך מקטע בסמוך לכביש 60, במטרה למנוע ממתנחלים גישה להריסות ההתנחלות המפונה חומש. ואולם, אותה חסימה מונעת ממשאיות נושאות מי שתייה, חומרי בנייה ומשאות כבדים מלהגיע לשכונת אלמח'יפה, המשתייכת לסילת אל דאהר. מסיבה לא ברורה הוצבה החסימה לפני הפנייה לדרך העפר המובילה לשכונה. דרך זו הינה העורק היחידי דרכו יכולות משאיות להוביל אספקת מי שתייה וחומרי בניין להם זקוקים תושבי השכונה. הדרך האחרת המובילה לשכונה תלולה מאוד וצרה מאוד, ומשני עבריה בתי מגורים, כך שלא ניתן להרחיבה, ומשאיות כלל לא יכולות לטפס בה.

ביום 25.9.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין ודרש, כי החסימה תועתק כמה עשרות מטרים מזרחית למיקומה הנוכחי – לאחר הפנייה אל השביל המוביל לשכונת אלמח'יפה, כך שהדרך האחורית לשכונה תיפתח ותאפשר העברת אספקה, ואילו המטרה לשמה הוקמה החסימה לא תיפגע. חרף פניות חוזרות של המוקד, לא נתקבל מענה מהצבא משך חודשים.

רק בעקבות פנייתו של המוקד לפרקליטות המדינה, בחלוף יותר מארבעה חודשים מאז הפנייה הראשונה, השיב הצבא ביום 20.2.2017 כי אין בכוונתו לשנות את מיקום החסימה מטעמים "ביטחוניים", שכן "עודנה נדרשת מניעת הגישה למרחב בו מוקם בעבר היישוב 'חומש'". זאת ועוד. בהתייחסו לפגיעה בתושבי שכונת אלמח'יפה, כמו להוסיף חטא על פשע, טען הצבא כי "הגישה מהציר דנן לאותה שכונה היא מלכתחילה "תוצר לוואי" בלתי מכוון שנוצר ברבות השנים, והשימוש בציר זה נעשה תוך הפרות דין, בהן בין היתר פגיעה מכוונת בחסימה".

לא די כי הצבא משבש את חיי התושבים הפלסטינים כדי למנוע ממתנחלים – שפונו מאדמות גזל, השייכות לפלסטינים – מלשוב אל אותן אדמות, הוא אף מאשים את תושבי אלמח'יפה בהפרת הדין ובפגיעה בחסימה!
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקיץ 2015 הציב הצבא שער ברזל וקוביות בטון וחפר תעלות עמוקות לאורך מקטע בסמוך לכביש 60, במטרה למנוע ממתנחלים גישה להריסות ההתנחלות המפונה חומש. ואולם, אותה חסימה מונעת ממשאיות נושאות מי שתייה, חומרי בנייה ומשאות כבדים מלהגיע לשכונת אלמח'יפה, המשתייכת לסילת אל דאהר. מסיבה לא ברורה הוצבה החסימה לפני הפנייה לדרך העפר המובילה לשכונה. דרך זו הינה העורק היחידי דרכו יכולות משאיות להוביל אספקת מי שתייה וחומרי בניין להם זקוקים תושבי השכונה. הדרך האחרת המובילה לשכונה תלולה מאוד וצרה מאוד, ומשני עבריה בתי מגורים, כך שלא ניתן להרחיבה, ומשאיות כלל לא יכולות לטפס בה.

ביום 25.9.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין ודרש, כי החסימה תועתק כמה עשרות מטרים מזרחית למיקומה הנוכחי – לאחר הפנייה אל השביל המוביל לשכונת אלמח'יפה, כך שהדרך האחורית לשכונה תיפתח ותאפשר העברת אספקה, ואילו המטרה לשמה הוקמה החסימה לא תיפגע. חרף פניות חוזרות של המוקד, לא נתקבל מענה מהצבא משך חודשים.

רק בעקבות פנייתו של המוקד לפרקליטות המדינה, בחלוף יותר מארבעה חודשים מאז הפנייה הראשונה, השיב הצבא ביום 20.2.2017 כי אין בכוונתו לשנות את מיקום החסימה מטעמים "ביטחוניים", שכן "עודנה נדרשת מניעת הגישה למרחב בו מוקם בעבר היישוב 'חומש'". זאת ועוד. בהתייחסו לפגיעה בתושבי שכונת אלמח'יפה, כמו להוסיף חטא על פשע, טען הצבא כי "הגישה מהציר דנן לאותה שכונה היא מלכתחילה "תוצר לוואי" בלתי מכוון שנוצר ברבות השנים, והשימוש בציר זה נעשה תוך הפרות דין, בהן בין היתר פגיעה מכוונת בחסימה".

לא די כי הצבא משבש את חיי התושבים הפלסטינים כדי למנוע ממתנחלים – שפונו מאדמות גזל, השייכות לפלסטינים – מלשוב אל אותן אדמות, הוא אף מאשים את תושבי אלמח'יפה בהפרת הדין ובפגיעה בחסימה!
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות