מנתונים שמסר הצבא: עלייה חדה במספר האנשים המגורשים על ידי הצבא מביתם שבגדה לרצועת עזה, בשל כתובתם הבלתי מעודכנת בהעתק מרשם האוכלוסין שבידי ישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.12.2017
מנתונים שמסר הצבא: עלייה חדה במספר האנשים המגורשים על ידי הצבא מביתם שבגדה לרצועת עזה, בשל כתובתם הבלתי מעודכנת בהעתק מרשם האוכלוסין שבידי ישראל
מנתונים שמסר הצבא: עלייה חדה במספר האנשים המגורשים על ידי הצבא מביתם שבגדה לרצועת עזה, בשל כתובתם הבלתי מעודכנת בהעתק מרשם האוכלוסין שבידי ישראל
ישראל מתייחסת לפלסטינים, שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא ברצועת עזה אך הם מתגוררים בגדה המערבית, כאל “שוהים בלתי חוקיים” הנמצאים בביתם שלא כדין – גם אם הם מתגוררים בגדה זה שנים ארוכות, לאחר שעברו להתגורר שם בידיעתה של ישראל והסכמתה, ושנים רבות קודם שישראל החלה לדרוש, ללא כל בסיס חוקי, כי הללו יחזיקו בהיתר מיוחד מטעם הצבא ל"מגורים בגדה". בשנת 2012 התחייבה ישראל בבג"ץ שלא לגרש עוד לרצועה את אותם אנשים שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005, ובלבד שאין בעניינם מניעה ביטחונית. ואולם, ישראל ממשיכה לסרב לעדכן בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידה את שינוי הכתובת אף של אנשים אלו, וממשיכה לראות גם בהם "שוהים בלתי חוקיים" בגדה.

ביום 21.6.2017 פנה המוקד לצבא על פי חוק חופש המידע, בבקשה לקבל נתונים לשנים 2017-2011, בעניין הרחקתם מהגדה לעזה של פלסטינים בהסתמך על הרישום – השגוי במכוון – של כתובתם, מכוח הצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009.

במענה שהתקבל במוקד ביום 19.12.2017 מסר הצבא נתונים, מהם עולה כי בכל אחת מהשנים 2015-2011, גורשו מהגדה לעזה אנשים ספורים (4-1) בשל כתובתם הרשומה; כי בשנת 2016 עלה מספרם לשישה; וכי בשנת 2017 חלה עלייה ניכרת, ומספרם של המורחקים לעזה כבר עומד על 27, וזאת עוד בטרם הסתיימה השנה.

עוד ציין הצבא כי מבין המקרים שפורטו לעיל, במקרה אחד, משנת 2017, הוצא צו גירוש לתושב עזה שעבר לגדה לפני 2005 – היינו, בתקופה לגביה חלה התחייבות המדינה שלא לגרש לרצועה את מי שעברו ממנה לגדה. מדובר במקרה שטופל בהצלחה על ידי המוקד והסתיים בביטול הצו ובשחרורו של האיש, שהוחזק בכלא, לביתו בגדה.

בנוסף, מסר הצבא כי בקשתו של המוקד לקבל העתק מהנוהל לעניין ביצוע הליך ההרחקה בשל כתובת הרשומה ברצועת עזה, עודה בטיפול.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ישראל מתייחסת לפלסטינים, שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא ברצועת עזה אך הם מתגוררים בגדה המערבית, כאל “שוהים בלתי חוקיים” הנמצאים בביתם שלא כדין – גם אם הם מתגוררים בגדה זה שנים ארוכות, לאחר שעברו להתגורר שם בידיעתה של ישראל והסכמתה, ושנים רבות קודם שישראל החלה לדרוש, ללא כל בסיס חוקי, כי הללו יחזיקו בהיתר מיוחד מטעם הצבא ל"מגורים בגדה". בשנת 2012 התחייבה ישראל בבג"ץ שלא לגרש עוד לרצועה את אותם אנשים שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005, ובלבד שאין בעניינם מניעה ביטחונית. ואולם, ישראל ממשיכה לסרב לעדכן בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידה את שינוי הכתובת אף של אנשים אלו, וממשיכה לראות גם בהם "שוהים בלתי חוקיים" בגדה.

ביום 21.6.2017 פנה המוקד לצבא על פי חוק חופש המידע, בבקשה לקבל נתונים לשנים 2017-2011, בעניין הרחקתם מהגדה לעזה של פלסטינים בהסתמך על הרישום – השגוי במכוון – של כתובתם, מכוח הצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009.

במענה שהתקבל במוקד ביום 19.12.2017 מסר הצבא נתונים, מהם עולה כי בכל אחת מהשנים 2015-2011, גורשו מהגדה לעזה אנשים ספורים (4-1) בשל כתובתם הרשומה; כי בשנת 2016 עלה מספרם לשישה; וכי בשנת 2017 חלה עלייה ניכרת, ומספרם של המורחקים לעזה כבר עומד על 27, וזאת עוד בטרם הסתיימה השנה.

עוד ציין הצבא כי מבין המקרים שפורטו לעיל, במקרה אחד, משנת 2017, הוצא צו גירוש לתושב עזה שעבר לגדה לפני 2005 – היינו, בתקופה לגביה חלה התחייבות המדינה שלא לגרש לרצועה את מי שעברו ממנה לגדה. מדובר במקרה שטופל בהצלחה על ידי המוקד והסתיים בביטול הצו ובשחרורו של האיש, שהוחזק בכלא, לביתו בגדה.

בנוסף, מסר הצבא כי בקשתו של המוקד לקבל העתק מהנוהל לעניין ביצוע הליך ההרחקה בשל כתובת הרשומה ברצועת עזה, עודה בטיפול.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות