הצבא ממשיך להקשות על פלסטינים באיחוד משפחות הנזקקים לרישיון לנהיגה בישראל: מתוך 47 בקשות שהוגשו בשנת 2016, אוּשרו שש בלבד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.11.2017
הצבא ממשיך להקשות על פלסטינים באיחוד משפחות הנזקקים לרישיון לנהיגה בישראל: מתוך 47 בקשות שהוגשו בשנת 2016, אוּשרו שש בלבד
הצבא ממשיך להקשות על פלסטינים באיחוד משפחות הנזקקים לרישיון לנהיגה בישראל: מתוך 47 בקשות שהוגשו בשנת 2016, אוּשרו שש בלבד
בשנת 2013, במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, פרסם הצבא נוהל חדש, בו נקבעו הליכים למתן היתר לנהיגה בישראל, במקרים מיוחדים, לפלסטינים מהשטחים הכבושים החיים במדינה במסגרת הליך לאיחוד משפחות. עם פרסום הנוהל, ביטל הצבא נוהל קודם שאסר על מתן רישיונות נהיגה לפלסטינים. מנתונים אותם מסר הצבא בתקופה שלאחר כניסתו לתוקף של הנוהל החדש, עלה כי בקשות בודדות בלבד זכו למענה חיובי, מתוך עשרות רבות של בקשות לקבלת היתר לנהיגה בישראל.

במסגרת המעקב אחר יישום הנוהל, פנה המוקד לצבא ביום 15.5.2017 בבקשת חופש מידע.

ביום 12.11.2017 התקבלה תשובת הצבא לבקשה, ממנה עולה, כי במהלך שנת 2016 הוגשו 47 בקשות לקבלת היתרים לנהיגה, מתוכן נדחו על הסף 40 בקשות, אחת עודה בטיפול, ורק 6 בקשות אושרו – בכולן מוגבל השימוש לצרכים רפואיים בלבד ולא לנהיגה ככלל, והן תקפות לשנה בלבד. קרי, הצבא ממשיך לנהוג בקפיצוּת יד בבואו לבחון בקשות מעין אלה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בשנת 2013, במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, פרסם הצבא נוהל חדש, בו נקבעו הליכים למתן היתר לנהיגה בישראל, במקרים מיוחדים, לפלסטינים מהשטחים הכבושים החיים במדינה במסגרת הליך לאיחוד משפחות. עם פרסום הנוהל, ביטל הצבא נוהל קודם שאסר על מתן רישיונות נהיגה לפלסטינים. מנתונים אותם מסר הצבא בתקופה שלאחר כניסתו לתוקף של הנוהל החדש, עלה כי בקשות בודדות בלבד זכו למענה חיובי, מתוך עשרות רבות של בקשות לקבלת היתר לנהיגה בישראל.

במסגרת המעקב אחר יישום הנוהל, פנה המוקד לצבא ביום 15.5.2017 בבקשת חופש מידע.

ביום 12.11.2017 התקבלה תשובת הצבא לבקשה, ממנה עולה, כי במהלך שנת 2016 הוגשו 47 בקשות לקבלת היתרים לנהיגה, מתוכן נדחו על הסף 40 בקשות, אחת עודה בטיפול, ורק 6 בקשות אושרו – בכולן מוגבל השימוש לצרכים רפואיים בלבד ולא לנהיגה ככלל, והן תקפות לשנה בלבד. קרי, הצבא ממשיך לנהוג בקפיצוּת יד בבואו לבחון בקשות מעין אלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות