רק בעקבות פניית המוקד ללשכת עורכי הדין ולבג"ץ: הצבא חזר בו מדרישתו השרירותית להתייצבותם הפיזית במת"ק של מבקשי היתרי כניסה ל"מרחב התפר" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
09.11.2017
רק בעקבות פניית המוקד ללשכת עורכי הדין ולבג"ץ: הצבא חזר בו מדרישתו השרירותית להתייצבותם הפיזית במת"ק של מבקשי היתרי כניסה ל"מרחב התפר"
רק בעקבות פניית המוקד ללשכת עורכי הדין ולבג"ץ: הצבא חזר בו מדרישתו השרירותית להתייצבותם הפיזית במת"ק של מבקשי היתרי כניסה ל"מרחב התפר"
החל משנת 2003 מקיים הצבא הישראלי משטר היתרים בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, אותם הוא מכנה "מרחב התפר". כל פלסטיני המתגורר בשטחים אלה או מעוניין להיכנס אליהם, נאלץ להצטייד מראש בהיתר לשם כך. משטר היתרים זה תקף רק לגבי פלסטינים – ישראלים ותיירים אינם נדרשים להיתר כלשהו על מנת להיכנס לשטחי "מרחב התפר" או לשהות בהם.

מזה שנים שהמוקד להגנת הפרט פונה לצבא, פעם אחר פעם, בדרישה להסרתן של הכבדות ביורוקרטיות מיותרות המוטלות על פלסטינים הנדרשים לעבור את מסלול החתחתים להשגת היתר, שעה שכל רצונם הוא להתגורר או לעבד את אדמתם שנלכדה ב"מרחב התפר", בתוך ארצם-שלהם. כך לאחרונה, נתקל המוקד בדרישה חדשה ומיותרת של הצבא, לכך שהתושבים יתייצבו בעצמם במת"ק כדי להגיש את בקשתם ל"בירור רמת"ק" – בחינה מחודשת של בקשתם להיתר – תחת שיתאפשר להם להגישה באמצעות פקס שנשלח על ידי המוקד, כמיופה כוחם, וכפי שהיה נהוג במשך שנים. זאת, חרף העובדה שמדובר בפעולה טכנית פשוטה, ולמרות ההכבדה המיותרת הכרוכה בהגעה למת"ק, לרבות היעדרות מהעבודה.

במענה מיום 24.7.2017 לתלונתו של המוקד בעניין, השיב סגן ראש המינהל האזרחי, כי מדובר "בהליך של בירור עובדתי גרידא, [במסגרתו] אין מקום להזדקק לייצוג משפטי". עוד הוא מסר כי בקשות שכאלו שהוגשו בעבר מרחוק, ולא הוגשו ישירות בחלון המת"ק, התקבלו וטופלו "לפנים משורת הדין".

בעקבות זאת, ביום 30.7.2017 פנה המוקד אל ועדת צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין בתלונה אודות הדרישה להתייצבות במת"ק, תוך שלילת הזכות לייצוג על ידי עורך דין. המוקד הדגיש, כי כלל אין מדובר ב"בבירור עובדתי", כי אם בפעולה טכנית, שאינה מחייבת את נוכחותו של הפונה. זאת ועוד. אין בסיס להבחנה בין שלב זה או אחר בהליכי הגשת הבקשות ובחינתן, שכן משנתונה לאדם הזכות לייצוג משפטי היא מתקיימת בכל שלבי ההליך.

מאחר שפיתרון לעניין ההתייצבות הפיזית הוסיף והתעכב, אחד מאותם פונים בעניינם הוגשה התלונה, ניגש ביום 20.8.2017 למת"ק כדי להגיש את בקשתו לבירור רמת"ק. אולם החיילת בחלון קבלת הקהל סירבה לקבל את בקשתו, ומסרה לו שהמת"ק בחופשה למשך השבועיים הבאים.

לפיכך, ביום 3.10.2017 הגיש המוקד עתירה עקרונית לבג"ץ בעניין. בעתירתו ביקש המוקד, כי ניתן יהיה להגיש בקשה לבירור רמת"ק באמצעות עורכי דין המייצגים את הפונים, ולשולחה באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני. המוקד הדגיש, כי אין כל תועלת של ממש בדרישה להתייצבות פיזית לשם הגשת הבקשה, אלא הכבדה גרידא. המוקד הוסיף, כי מדובר בפגיעה בלתי חוקית בזכותו של אדם לייצוג משפטי – וודאי שעה שמדובר ביכולתם של תושבי השטחים הכבושים להתגונן בפני הפגיעה בזכויות הקניין והפרנסה הנגרמות בשל משטר ההיתרים שמנהיגה ישראל ב"מרחב התפר".

בעקבות הגשת העתירה, ובטרם התקיים דיון, ביום 23.10.2017 העבירה המדינה למוקד את תשובת הצבא ללשכת עורכי הדין מיום 19.10.2017, בה נמסר כי "בעקבות הפנייה, ובמסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות הניתן על ידי המנהל האזרחי לתושבי איו"ש, נערכה בחינה מחודשת של הסוגיה, בעקבותיה החליט המנהל האזרחי לאפשר הגשת בקשות לבירור רמת"ק באמצעות דוא"ל, באופן עצמאי או באמצעות עורך דין...".

משכך, ביום 7.11.2017 נמחקה העתירה לבקשת הצדדים. בהמשך אף נפסקו הוצאות בסך 4,000 ₪ לטובת המוקד.
הדפסה הדפסה
שיתוף
החל משנת 2003 מקיים הצבא הישראלי משטר היתרים בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, אותם הוא מכנה "מרחב התפר". כל פלסטיני המתגורר בשטחים אלה או מעוניין להיכנס אליהם, נאלץ להצטייד מראש בהיתר לשם כך. משטר היתרים זה תקף רק לגבי פלסטינים – ישראלים ותיירים אינם נדרשים להיתר כלשהו על מנת להיכנס לשטחי "מרחב התפר" או לשהות בהם.

מזה שנים שהמוקד להגנת הפרט פונה לצבא, פעם אחר פעם, בדרישה להסרתן של הכבדות ביורוקרטיות מיותרות המוטלות על פלסטינים הנדרשים לעבור את מסלול החתחתים להשגת היתר, שעה שכל רצונם הוא להתגורר או לעבד את אדמתם שנלכדה ב"מרחב התפר", בתוך ארצם-שלהם. כך לאחרונה, נתקל המוקד בדרישה חדשה ומיותרת של הצבא, לכך שהתושבים יתייצבו בעצמם במת"ק כדי להגיש את בקשתם ל"בירור רמת"ק" – בחינה מחודשת של בקשתם להיתר – תחת שיתאפשר להם להגישה באמצעות פקס שנשלח על ידי המוקד, כמיופה כוחם, וכפי שהיה נהוג במשך שנים. זאת, חרף העובדה שמדובר בפעולה טכנית פשוטה, ולמרות ההכבדה המיותרת הכרוכה בהגעה למת"ק, לרבות היעדרות מהעבודה.

במענה מיום 24.7.2017 לתלונתו של המוקד בעניין, השיב סגן ראש המינהל האזרחי, כי מדובר "בהליך של בירור עובדתי גרידא, [במסגרתו] אין מקום להזדקק לייצוג משפטי". עוד הוא מסר כי בקשות שכאלו שהוגשו בעבר מרחוק, ולא הוגשו ישירות בחלון המת"ק, התקבלו וטופלו "לפנים משורת הדין".

בעקבות זאת, ביום 30.7.2017 פנה המוקד אל ועדת צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין בתלונה אודות הדרישה להתייצבות במת"ק, תוך שלילת הזכות לייצוג על ידי עורך דין. המוקד הדגיש, כי כלל אין מדובר ב"בבירור עובדתי", כי אם בפעולה טכנית, שאינה מחייבת את נוכחותו של הפונה. זאת ועוד. אין בסיס להבחנה בין שלב זה או אחר בהליכי הגשת הבקשות ובחינתן, שכן משנתונה לאדם הזכות לייצוג משפטי היא מתקיימת בכל שלבי ההליך.

מאחר שפיתרון לעניין ההתייצבות הפיזית הוסיף והתעכב, אחד מאותם פונים בעניינם הוגשה התלונה, ניגש ביום 20.8.2017 למת"ק כדי להגיש את בקשתו לבירור רמת"ק. אולם החיילת בחלון קבלת הקהל סירבה לקבל את בקשתו, ומסרה לו שהמת"ק בחופשה למשך השבועיים הבאים.

לפיכך, ביום 3.10.2017 הגיש המוקד עתירה עקרונית לבג"ץ בעניין. בעתירתו ביקש המוקד, כי ניתן יהיה להגיש בקשה לבירור רמת"ק באמצעות עורכי דין המייצגים את הפונים, ולשולחה באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני. המוקד הדגיש, כי אין כל תועלת של ממש בדרישה להתייצבות פיזית לשם הגשת הבקשה, אלא הכבדה גרידא. המוקד הוסיף, כי מדובר בפגיעה בלתי חוקית בזכותו של אדם לייצוג משפטי – וודאי שעה שמדובר ביכולתם של תושבי השטחים הכבושים להתגונן בפני הפגיעה בזכויות הקניין והפרנסה הנגרמות בשל משטר ההיתרים שמנהיגה ישראל ב"מרחב התפר".

בעקבות הגשת העתירה, ובטרם התקיים דיון, ביום 23.10.2017 העבירה המדינה למוקד את תשובת הצבא ללשכת עורכי הדין מיום 19.10.2017, בה נמסר כי "בעקבות הפנייה, ובמסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות הניתן על ידי המנהל האזרחי לתושבי איו"ש, נערכה בחינה מחודשת של הסוגיה, בעקבותיה החליט המנהל האזרחי לאפשר הגשת בקשות לבירור רמת"ק באמצעות דוא"ל, באופן עצמאי או באמצעות עורך דין...".

משכך, ביום 7.11.2017 נמחקה העתירה לבקשת הצדדים. בהמשך אף נפסקו הוצאות בסך 4,000 ₪ לטובת המוקד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות