בעקבות עתירת המוקד לבג"ץ: הצבא מיהר לבטל את איסור היציאה לחו"ל שהוטל נגד פלסטיני תושב חברון, עוד בטרם התקיים דיון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.03.2018
בעקבות עתירת המוקד לבג"ץ: הצבא מיהר לבטל את איסור היציאה לחו"ל שהוטל נגד פלסטיני תושב חברון, עוד בטרם התקיים דיון
בעקבות עתירת המוקד לבג"ץ: הצבא מיהר לבטל את איסור היציאה לחו"ל שהוטל נגד פלסטיני תושב חברון, עוד בטרם התקיים דיון
ביום 24.1.2018 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא, בבקשה דחופה להסיר את המניעה על יציאתו לחו"ל של פלסטיני תושב חברון, שהוטלה בטענה של "טעמים ביטחוניים" וללא כל נימוק נוסף. האיש, מרצה להנדסה מכנית באוניברסיטה בחברון, הוזמן להשתתף בכנס של האו"ם בז'נבה, כחבר בוועדת המומחים הבינלאומית לעניין אמנת באזל. בהשגה הדגיש המוקד, כי הכנס עתיד להתקיים בתוך פחות מחודשיים, ועל כן יש צורך במענה דחוף.

ביום 11.3.2018, משנותרו רק כעשרה ימים עד למועד הנסיעה, ובהעדר כל מענה ענייני להשגה, עתר המוקד בדחיפות לבג"ץ בשמו של האיש. והנה, יומיים לאחר מכן, ויום לפני המועד שנקבע לדיון בעתירה, הודיע הצבא, כי "לעת זו, אין התנגדות ביטחונית ליציאתו של העותר בעתירה שבנדון לחו"ל...". וכך, כמו במקרים רבים אחרים בהם טיפל המוקד, הסיר הצבא את המניעה הביטחונית רגע לפני שהתקיים דיון בעניין בבג"ץ – דבר המעיד כי מלכתחילה המניעה הוזנה בשרירות לב וללא סיבה מהותית.

יש לציין, כי האיש אולץ לחתום על התחייבות שלא לעסוק ב"טרור" – וכן להפקיד ערובה כספית בסך 5,000 ₪ – חרף העובדה שמעולם לא נעצר או נאסר על-ידי כוחות הביטחון הישראליים או הפלסטיניים.

משהסכים האיש לתנאים שהציב הצבא, הותרה יציאתו לכנס בשוויץ ומשכך נמחקה העתירה.

מקרה זה הוא אחד ממאות המקרים המתרחשים מדי שנה, במסגרתם מזינים כוחות הביטחון "מניעות ביטחוניות" לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ללא כל שימוע ומבלי ליידע את האדם שכנגדו מוזנת המניעה מיוזמתם – מניעות אשר לא פעם מוּסרות במהירות לאחר שמוגשת בעניין עתירה לבג"ץ.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 24.1.2018 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא, בבקשה דחופה להסיר את המניעה על יציאתו לחו"ל של פלסטיני תושב חברון, שהוטלה בטענה של "טעמים ביטחוניים" וללא כל נימוק נוסף. האיש, מרצה להנדסה מכנית באוניברסיטה בחברון, הוזמן להשתתף בכנס של האו"ם בז'נבה, כחבר בוועדת המומחים הבינלאומית לעניין אמנת באזל. בהשגה הדגיש המוקד, כי הכנס עתיד להתקיים בתוך פחות מחודשיים, ועל כן יש צורך במענה דחוף.

ביום 11.3.2018, משנותרו רק כעשרה ימים עד למועד הנסיעה, ובהעדר כל מענה ענייני להשגה, עתר המוקד בדחיפות לבג"ץ בשמו של האיש. והנה, יומיים לאחר מכן, ויום לפני המועד שנקבע לדיון בעתירה, הודיע הצבא, כי "לעת זו, אין התנגדות ביטחונית ליציאתו של העותר בעתירה שבנדון לחו"ל...". וכך, כמו במקרים רבים אחרים בהם טיפל המוקד, הסיר הצבא את המניעה הביטחונית רגע לפני שהתקיים דיון בעניין בבג"ץ – דבר המעיד כי מלכתחילה המניעה הוזנה בשרירות לב וללא סיבה מהותית.

יש לציין, כי האיש אולץ לחתום על התחייבות שלא לעסוק ב"טרור" – וכן להפקיד ערובה כספית בסך 5,000 ₪ – חרף העובדה שמעולם לא נעצר או נאסר על-ידי כוחות הביטחון הישראליים או הפלסטיניים.

משהסכים האיש לתנאים שהציב הצבא, הותרה יציאתו לכנס בשוויץ ומשכך נמחקה העתירה.

מקרה זה הוא אחד ממאות המקרים המתרחשים מדי שנה, במסגרתם מזינים כוחות הביטחון "מניעות ביטחוניות" לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ללא כל שימוע ומבלי ליידע את האדם שכנגדו מוזנת המניעה מיוזמתם – מניעות אשר לא פעם מוּסרות במהירות לאחר שמוגשת בעניין עתירה לבג"ץ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות