אין קבוע כמו הזמני: הכנסת האריכה את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, המונע איחוד משפחות של פלסטינים בישראל, זו הפעם השמונה-עשרה(!) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.06.2018
אין קבוע כמו הזמני: הכנסת האריכה את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, המונע איחוד משפחות של פלסטינים בישראל, זו הפעם השמונה-עשרה(!)
אין קבוע כמו הזמני: הכנסת האריכה את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, המונע איחוד משפחות של פלסטינים בישראל, זו הפעם השמונה-עשרה(!)

ביום 4.6.2018 אישרה מליאת הכנסת את בקשת הממשלה להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, עד ליום 30.6.2019. בהחלטה להאריך את תוקפו של החוק תמכו 44 חברי כנסת מול 15 מתנגדים. החוק, שנחקק בשנת 2003 כ"הוראת שעה" זמנית, חוסם את אפשרותם של פלסטינים מהשטחים הכבושים לקבל מעמד בישראל במסגרת הליכים לאיחוד משפחות (אחמ"ש).


הבקשה להארכת החוק נדונה ביום 28.5.2018 בוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת הפנים – המוסמכת להמליץ למליאת הכנסת על אישור הבקשה, דחייתה או אישורה לתקופה שונה מזו שהוצעה.


חרף טענת המדינה כי תכלית החוק הינה ביטחונית, המניע הדמוגרפי הגזעני שבבסיסו נחשף בדיון בריש גלי, בהצהרתה של ח"כ שולי מועלם רפאלי לפיה אופייה היהודי של מדינת ישראל מהווה שיקול "(ב)החלטה לא להקנות זכויות מסוימות לתושבים שאינם אזרחים".


על אף שגם הפעם, כמו בדיונים קודמים, לא הצליח השב"כ להצביע על נתונים שבכוחם להצדיק את המשך הפגיעה בקטינים בני 18-14 – שאחד מהוריהם תושב המדינה והאחר תושב השטחים – ובמבוגרים פלסטינים בני 55 ומעלה הנוטלים חלק בהליך לאחמ"ש, החליטה הוועדה להמליץ למליאת הכנסת על הארכת תוקף החוק בשנה נוספת. זאת, בלא כל ניסיון לצמצם את היקף הפגיעה שממשיך ומסב החוק לאוכלוסיות פגיעות אלה. הכנסת, כאמור, קיבלה את המלצת הוועדה, ובכך הותירה את החוק על כנו זו השנה ה-15.


הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 4.6.2018 אישרה מליאת הכנסת את בקשת הממשלה להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, עד ליום 30.6.2019. בהחלטה להאריך את תוקפו של החוק תמכו 44 חברי כנסת מול 15 מתנגדים. החוק, שנחקק בשנת 2003 כ"הוראת שעה" זמנית, חוסם את אפשרותם של פלסטינים מהשטחים הכבושים לקבל מעמד בישראל במסגרת הליכים לאיחוד משפחות (אחמ"ש).


הבקשה להארכת החוק נדונה ביום 28.5.2018 בוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת הפנים – המוסמכת להמליץ למליאת הכנסת על אישור הבקשה, דחייתה או אישורה לתקופה שונה מזו שהוצעה.


חרף טענת המדינה כי תכלית החוק הינה ביטחונית, המניע הדמוגרפי הגזעני שבבסיסו נחשף בדיון בריש גלי, בהצהרתה של ח"כ שולי מועלם רפאלי לפיה אופייה היהודי של מדינת ישראל מהווה שיקול "(ב)החלטה לא להקנות זכויות מסוימות לתושבים שאינם אזרחים".


על אף שגם הפעם, כמו בדיונים קודמים, לא הצליח השב"כ להצביע על נתונים שבכוחם להצדיק את המשך הפגיעה בקטינים בני 18-14 – שאחד מהוריהם תושב המדינה והאחר תושב השטחים – ובמבוגרים פלסטינים בני 55 ומעלה הנוטלים חלק בהליך לאחמ"ש, החליטה הוועדה להמליץ למליאת הכנסת על הארכת תוקף החוק בשנה נוספת. זאת, בלא כל ניסיון לצמצם את היקף הפגיעה שממשיך ומסב החוק לאוכלוסיות פגיעות אלה. הכנסת, כאמור, קיבלה את המלצת הוועדה, ובכך הותירה את החוק על כנו זו השנה ה-15.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות