הצבא מנע את יציאתו לחו"ל של אקדמאי פלסטיני באמתלה ביטחונית: רק בעקבות התערבות המוקד הותר לו לנסוע לאוניברסיטה באנגליה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.07.2018
הצבא מנע את יציאתו לחו"ל של אקדמאי פלסטיני באמתלה ביטחונית: רק בעקבות התערבות המוקד הותר לו לנסוע לאוניברסיטה באנגליה
הצבא מנע את יציאתו לחו"ל של אקדמאי פלסטיני באמתלה ביטחונית: רק בעקבות התערבות המוקד הותר לו לנסוע לאוניברסיטה באנגליה

ביום 26.5.2018 הגיע לגשר אלנבי אקדמאי פלסטיני צעיר, מרצה באוניברסיטת חברון וד"ר לכימיה בהכשרתו, שהוזמן לקחת חלק בפרויקט מחקרי באוניברסיטה באנגליה במשך חודשי הקיץ. האיש תכנן לצאת דרך הגשר לירדן ולהמשיך משם ליעדו הסופי, אך משהגיע למעבר הגבול מסרו לו נציגי הצבא כי מוזנת כנגדו מניעת יציאה לחו"ל, ובאפשרותו להשיג כנגדה במנהלת התיאום והקישור (מת"ק) באזור מגוריו.


ביום 3.6.2018 הגיש המוקד להגנת הפרט השגה דחופה למת"ק חברון בשם האיש. המוקד הבהיר, כי אם לא יגיע לאוניברסיטה באנגליה עד תחילת חודש יולי, יאבד את מקומו בפרויקט. הנוהל הצבאי המסדיר את הטיפול בהשגות של פלסטינים כנגד מניעות יציאה לחו"ל קובע, כי משך הטיפול בפניות מעין אלה הוא שמונה שבועות. אין בנוהל כל התייחסות לטיפול במקרים דחופים, ועל כן נאלץ המוקד לא אחת לעתור לבג"ץ בשמם של תושבים המבקשים לצאת לחו"ל מסיבה דחופה.


משלא התקבלה תשובה מהצבא, ביום 12.6.2018 הודיע המוקד לפרקליטות המדינה על כוונתו לפנות לערכאות במידה וההשגה לא תיענה בהקדם. בניסיון אחרון להימנע מעתירה לבג"ץ, פנה המוקד פעם נוספת למת"ק חברון ביום 18.6.2018, אז נמסר לו כי המניעה כנגד האיש תוסר אם יסכים לחתום על התחייבות "להימנע מפעילות טרור" במהלך שהותו בחו"ל. זאת, אף כי האיש מעולם לא הואשם בדבר, ומבלי שפורטו החשדות כנגדו. למחרת העביר המוקד התחייבות חתומה בשם האיש למת"ק, וביקש לקבל אישור בכתב כי המניעה כנגדו הוסרה. משלא התקבל כל אישור, פנתה נציגת המוקד למת"ק פעם נוספת ביום 20.6.2018, אז נמסר לה טלפונית כי המניעה הוסרה. ניסיון עבר של המוקד מעיד כי ללא אישור כתוב, מניעות שלכאורה הוסרו עלולות להופיע לפתע שוב עם הגעתו של אדם לגשר אלנבי. אף כי לא התקבל אישור כתוב, ומפאת הדחיפות, הגיע האיש לגשר ביום 1.7.2018 בניסיון אחרון לצאת ולקחת חלק בפרויקט המחקר אליו הוזמן. האיש עוכב בגשר משך 6 שעות, ונדרש לחתום פעם נוספת על אותה התחייבות שהועברה בשמו למת"ק זה לא מכבר. לאחר מסכת זו, אפשר לו הצבא לצאת סוף סוף לחו"ל, למעלה מחודש אחרי ניסיונו הראשון, ומבלי שנמסר כל נימוק לעיכוב או למניעה שהוזנה כנגדו.


מקרה זה הוא אחד ממאות המקרים המתרחשים מדי שנה, במסגרתם מזינים כוחות הביטחון "מניעות ביטחוניות" לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ללא כל שימוע ומבלי ליידע את האדם שכנגדו מוזנת המניעה. כך, מגלים פלסטינים רבים כי אין באפשרותם לצאת לחו"ל רק עם הגיעם למסוף הגבול – על כל הטרחה ובזבוז המשאבים הכרוכים בכך – ומניעות רבות מוּסרות לא פעם אך לאחר התערבות המוקד.


הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 26.5.2018 הגיע לגשר אלנבי אקדמאי פלסטיני צעיר, מרצה באוניברסיטת חברון וד"ר לכימיה בהכשרתו, שהוזמן לקחת חלק בפרויקט מחקרי באוניברסיטה באנגליה במשך חודשי הקיץ. האיש תכנן לצאת דרך הגשר לירדן ולהמשיך משם ליעדו הסופי, אך משהגיע למעבר הגבול מסרו לו נציגי הצבא כי מוזנת כנגדו מניעת יציאה לחו"ל, ובאפשרותו להשיג כנגדה במנהלת התיאום והקישור (מת"ק) באזור מגוריו.


ביום 3.6.2018 הגיש המוקד להגנת הפרט השגה דחופה למת"ק חברון בשם האיש. המוקד הבהיר, כי אם לא יגיע לאוניברסיטה באנגליה עד תחילת חודש יולי, יאבד את מקומו בפרויקט. הנוהל הצבאי המסדיר את הטיפול בהשגות של פלסטינים כנגד מניעות יציאה לחו"ל קובע, כי משך הטיפול בפניות מעין אלה הוא שמונה שבועות. אין בנוהל כל התייחסות לטיפול במקרים דחופים, ועל כן נאלץ המוקד לא אחת לעתור לבג"ץ בשמם של תושבים המבקשים לצאת לחו"ל מסיבה דחופה.


משלא התקבלה תשובה מהצבא, ביום 12.6.2018 הודיע המוקד לפרקליטות המדינה על כוונתו לפנות לערכאות במידה וההשגה לא תיענה בהקדם. בניסיון אחרון להימנע מעתירה לבג"ץ, פנה המוקד פעם נוספת למת"ק חברון ביום 18.6.2018, אז נמסר לו כי המניעה כנגד האיש תוסר אם יסכים לחתום על התחייבות "להימנע מפעילות טרור" במהלך שהותו בחו"ל. זאת, אף כי האיש מעולם לא הואשם בדבר, ומבלי שפורטו החשדות כנגדו. למחרת העביר המוקד התחייבות חתומה בשם האיש למת"ק, וביקש לקבל אישור בכתב כי המניעה כנגדו הוסרה. משלא התקבל כל אישור, פנתה נציגת המוקד למת"ק פעם נוספת ביום 20.6.2018, אז נמסר לה טלפונית כי המניעה הוסרה. ניסיון עבר של המוקד מעיד כי ללא אישור כתוב, מניעות שלכאורה הוסרו עלולות להופיע לפתע שוב עם הגעתו של אדם לגשר אלנבי. אף כי לא התקבל אישור כתוב, ומפאת הדחיפות, הגיע האיש לגשר ביום 1.7.2018 בניסיון אחרון לצאת ולקחת חלק בפרויקט המחקר אליו הוזמן. האיש עוכב בגשר משך 6 שעות, ונדרש לחתום פעם נוספת על אותה התחייבות שהועברה בשמו למת"ק זה לא מכבר. לאחר מסכת זו, אפשר לו הצבא לצאת סוף סוף לחו"ל, למעלה מחודש אחרי ניסיונו הראשון, ומבלי שנמסר כל נימוק לעיכוב או למניעה שהוזנה כנגדו.


מקרה זה הוא אחד ממאות המקרים המתרחשים מדי שנה, במסגרתם מזינים כוחות הביטחון "מניעות ביטחוניות" לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ללא כל שימוע ומבלי ליידע את האדם שכנגדו מוזנת המניעה. כך, מגלים פלסטינים רבים כי אין באפשרותם לצאת לחו"ל רק עם הגיעם למסוף הגבול – על כל הטרחה ובזבוז המשאבים הכרוכים בכך – ומניעות רבות מוּסרות לא פעם אך לאחר התערבות המוקד.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות