לאחר שמשך 13 שנים נמנעה יציאתו לחו"ל: הוּתר לפלסטיני בשנות ה-50 לחייו לקיים את מצוות החג' בסעודיה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.08.2018
לאחר שמשך 13 שנים נמנעה יציאתו לחו"ל: הוּתר לפלסטיני בשנות ה-50 לחייו לקיים את מצוות החג' בסעודיה
לאחר שמשך 13 שנים נמנעה יציאתו לחו"ל: הוּתר לפלסטיני בשנות ה-50 לחייו לקיים את מצוות החג' בסעודיה

בשנת 2004 עלו שמותיהם של בעל ואישה פלסטינים, תושבי העיר חברון, בהגרלה שמנהלת ממשלת ערב הסעודית למתן אשרות לעלייה לרגל במהלך החג'. אולם, משניסה הזוג לצאת לירדן דרך מסוף הגבול בגשר אלנבי, במטרה להמשיך משם למכה שבערב הסעודית, התחוור לבעל כי כוחות הביטחון הישראליים מונעים ממנו לצאת לחו"ל.


מאז ועד לשנת 2017, הגיש המוקד להגנת הפרט שבע השגות לצבא כנגד איסור היציאה לחו"ל שהוטל על האיש, ואף עתר בשמו לבג"ץ ארבע פעמים. פעם אחר פעם, דחה הצבא את ההשגות, ובמסגרת הדיון בעתירות, אף הציג לבית המשפט חומר ביטחוני חסוי במעמד צד אחד, המוכיח כביכול את הסכנה הנשקפת מהיציאה לחו"ל. זאת, בעוד שלאיש עצמו סופקו נימוקים מעורפלים וכלליים בלבד למניעה, ובכך נחסמה אפשרותו לטעון כנגדה.


בשנת 2017, במסגרת העתירה הרביעית של המוקד בנושא, הודיע הצבא כי הוא עומד על המניעה הביטחונית, אך ישקול בחיוב להסירהּ ככל שלא יתקבל כל מידע עדכני בעניינו של האיש בחלוף שנה. מתוך כך, הסכים האיש למחיקת העתירה, בתקווה כי בשנה שלאחר מכן יתאפשר לו סוף סוף לקיים את מצוות החג'.


ואולם, הבטחות הצבא התגלו כריקות מתוכן. ביום 30.5.2018 סורבה השגה נוספת שהגיש המוקד כנגד מניעת יציאתו של האיש לחו"ל, בנימוק הסתום של "מעורבות בכספי טרור". הצבא לא התייחס להתחייבותו לשקול בחיוב את הבקשה, ולא ציין האם התקבל מידע מודיעיני חדש כנגד האיש מאז נמחקה העתירה הקודמת.


עקב כך, נאלץ המוקד לפנות לערכאות בפעם החמישית, וביום 26.7.2018 עתר לבג"ץ, בדרישה לאפשר לאיש לצאת לחו"ל עם משלחת העולים למכה ביום 6.8.2018. בעתירה, טען המוקד כי התנהלות המדינה פוגעת פגיעה קשה בזכותו של האיש לחופש תנועה, שהגבלתה גוררת פגיעה בזכויות נוספות, ובפרט בזכות לחופש דת ופולחן. עוד טען המוקד, כי התנהלות הצבא מנוגדת לכללי המנהל התקין הבסיסיים ביותר, שכן הצבא מעולם לא קיים שימוע בטרם, או אפילו לאחר, קבלת ההחלטה למנוע את יציאתו של האיש לחו"ל. אף אם היה מתקיים שימוע כזה, טען המוקד, זכותו של האיש להשמיע את טענותיו כנגד מניעת יציאתו לחו"ל לא הייתה ממומשת, בשל סירוב הצבא למסור לו את המידע העומד בבסיס המניעה.


ביום 30.7.2018 התקבלה תגובת הצבא לעתירה, לפיה יציאתו של האיש לחו"ל תתאפשר אם יסכים לחתום על התחייבות מעורפלת "להימנע מקשר עם גורמי טרור" במהלך שהותו שם, ויפקיד ערבות כספית בסך 10,000 ₪. האיש נענה לתנאים שהוצבו, וביום 2.8.2018 הודיע הצבא כי החליט להסיר את המניעה.


כך, לאחר מאבק בן 13 שנים, התאפשר לזוג לצאת לחו"ל ולממש את זכותם לחופש דת ופולחן.


יצוין, כי מקרה זה הוא אחד ממאות המקרים המתרחשים מדי שנה, במסגרתם מזינים כוחות הביטחון "מניעות ביטחוניות" לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ללא כל שימוע ומבלי ליידע אותם על כך שהוטל איסור על יציאתם לחו"ל.

קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף

בשנת 2004 עלו שמותיהם של בעל ואישה פלסטינים, תושבי העיר חברון, בהגרלה שמנהלת ממשלת ערב הסעודית למתן אשרות לעלייה לרגל במהלך החג'. אולם, משניסה הזוג לצאת לירדן דרך מסוף הגבול בגשר אלנבי, במטרה להמשיך משם למכה שבערב הסעודית, התחוור לבעל כי כוחות הביטחון הישראליים מונעים ממנו לצאת לחו"ל.


מאז ועד לשנת 2017, הגיש המוקד להגנת הפרט שבע השגות לצבא כנגד איסור היציאה לחו"ל שהוטל על האיש, ואף עתר בשמו לבג"ץ ארבע פעמים. פעם אחר פעם, דחה הצבא את ההשגות, ובמסגרת הדיון בעתירות, אף הציג לבית המשפט חומר ביטחוני חסוי במעמד צד אחד, המוכיח כביכול את הסכנה הנשקפת מהיציאה לחו"ל. זאת, בעוד שלאיש עצמו סופקו נימוקים מעורפלים וכלליים בלבד למניעה, ובכך נחסמה אפשרותו לטעון כנגדה.


בשנת 2017, במסגרת העתירה הרביעית של המוקד בנושא, הודיע הצבא כי הוא עומד על המניעה הביטחונית, אך ישקול בחיוב להסירהּ ככל שלא יתקבל כל מידע עדכני בעניינו של האיש בחלוף שנה. מתוך כך, הסכים האיש למחיקת העתירה, בתקווה כי בשנה שלאחר מכן יתאפשר לו סוף סוף לקיים את מצוות החג'.


ואולם, הבטחות הצבא התגלו כריקות מתוכן. ביום 30.5.2018 סורבה השגה נוספת שהגיש המוקד כנגד מניעת יציאתו של האיש לחו"ל, בנימוק הסתום של "מעורבות בכספי טרור". הצבא לא התייחס להתחייבותו לשקול בחיוב את הבקשה, ולא ציין האם התקבל מידע מודיעיני חדש כנגד האיש מאז נמחקה העתירה הקודמת.


עקב כך, נאלץ המוקד לפנות לערכאות בפעם החמישית, וביום 26.7.2018 עתר לבג"ץ, בדרישה לאפשר לאיש לצאת לחו"ל עם משלחת העולים למכה ביום 6.8.2018. בעתירה, טען המוקד כי התנהלות המדינה פוגעת פגיעה קשה בזכותו של האיש לחופש תנועה, שהגבלתה גוררת פגיעה בזכויות נוספות, ובפרט בזכות לחופש דת ופולחן. עוד טען המוקד, כי התנהלות הצבא מנוגדת לכללי המנהל התקין הבסיסיים ביותר, שכן הצבא מעולם לא קיים שימוע בטרם, או אפילו לאחר, קבלת ההחלטה למנוע את יציאתו של האיש לחו"ל. אף אם היה מתקיים שימוע כזה, טען המוקד, זכותו של האיש להשמיע את טענותיו כנגד מניעת יציאתו לחו"ל לא הייתה ממומשת, בשל סירוב הצבא למסור לו את המידע העומד בבסיס המניעה.


ביום 30.7.2018 התקבלה תגובת הצבא לעתירה, לפיה יציאתו של האיש לחו"ל תתאפשר אם יסכים לחתום על התחייבות מעורפלת "להימנע מקשר עם גורמי טרור" במהלך שהותו שם, ויפקיד ערבות כספית בסך 10,000 ₪. האיש נענה לתנאים שהוצבו, וביום 2.8.2018 הודיע הצבא כי החליט להסיר את המניעה.


כך, לאחר מאבק בן 13 שנים, התאפשר לזוג לצאת לחו"ל ולממש את זכותם לחופש דת ופולחן.


יצוין, כי מקרה זה הוא אחד ממאות המקרים המתרחשים מדי שנה, במסגרתם מזינים כוחות הביטחון "מניעות ביטחוניות" לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ללא כל שימוע ומבלי ליידע אותם על כך שהוטל איסור על יציאתם לחו"ל.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות