צעד נוסף בסיפוח הזוחל של הגדה המערבית: נכנס לתוקפו חוק המעביר את הסמכות לדון בחלק מהעתירות העוסקות בשטחים הכבושים, מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.10.2018
צעד נוסף בסיפוח הזוחל של הגדה המערבית: נכנס לתוקפו חוק המעביר את הסמכות לדון בחלק מהעתירות העוסקות בשטחים הכבושים, מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים
צעד נוסף בסיפוח הזוחל של הגדה המערבית: נכנס לתוקפו חוק המעביר את הסמכות לדון בחלק מהעתירות העוסקות בשטחים הכבושים, מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים

ביום 26.10.2018 נכנס לתוקף תיקון לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים התשע"ח-2018, שעבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ביום 17.7.2018. החוק מעביר את הסמכות לדון בעתירותיהם של תושבי השטחים הכבושים מבג"ץ לבית המשפט המחוזי בירושלים (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים), ככל שאלה עוסקות בהחלטות בתחום התכנון והבנייה בשטחים (לרבות בנייה על קרקע פלסטינית פרטית); בטיפול הרשויות בשטחים בבקשות חופש מידע; ובהחלטות הנוגעות לכניסה ויציאה מהשטחים.


תיקון החוק הינו צעד נוסף בסיפוח הזוחל שהממשלה הנוכחית מקדמת, תוך ניסיון מתמשך לטשטש את ההבחנה בין מדינת ישראל הריבונית, לבין השטחים הכבושים, בהם חל משטר צבאי. כמו כן, לאור המשקל הרב שנושאות החלטותיו של בג"ץ לעומת החלטותיהן של ערכאות נמוכות יותר, החוק אף פוגע באפקטיביות של הביקורת השיפוטית על החלטות מינהליות של הרשויות הישראליות הפועלות בשטחים הכבושים.


המוקד להגנת הפרט מגיש מאות עתירות לבג"ץ מדי שנה, במסגרת מאמציו להגן על זכויותיהם הבסיסיות ביותר של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. מעתה, ייאלץ המוקד להגיש לבית המשפט המחוזי את עתירותיו בשמם של פלסטינים שיציאתם מהשטחים לחו"ל נמנעה, ובשמם של תושבי הגדה המערבית המבקשים להיכנס ל"מרחב התפר" – שטחי הגדה הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק. חוק חדש זה לא ירתיע את המוקד, אשר ימשיך לייצג פלסטינים שזכויותיהם הופרו ולעמוד על חובתה של ישראל לכבד את כללי המשפט הבינלאומי.לנייר עמדה של האגודה לזכויות האזרח על התיקון לחוק


הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 26.10.2018 נכנס לתוקף תיקון לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים התשע"ח-2018, שעבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ביום 17.7.2018. החוק מעביר את הסמכות לדון בעתירותיהם של תושבי השטחים הכבושים מבג"ץ לבית המשפט המחוזי בירושלים (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים), ככל שאלה עוסקות בהחלטות בתחום התכנון והבנייה בשטחים (לרבות בנייה על קרקע פלסטינית פרטית); בטיפול הרשויות בשטחים בבקשות חופש מידע; ובהחלטות הנוגעות לכניסה ויציאה מהשטחים.


תיקון החוק הינו צעד נוסף בסיפוח הזוחל שהממשלה הנוכחית מקדמת, תוך ניסיון מתמשך לטשטש את ההבחנה בין מדינת ישראל הריבונית, לבין השטחים הכבושים, בהם חל משטר צבאי. כמו כן, לאור המשקל הרב שנושאות החלטותיו של בג"ץ לעומת החלטותיהן של ערכאות נמוכות יותר, החוק אף פוגע באפקטיביות של הביקורת השיפוטית על החלטות מינהליות של הרשויות הישראליות הפועלות בשטחים הכבושים.


המוקד להגנת הפרט מגיש מאות עתירות לבג"ץ מדי שנה, במסגרת מאמציו להגן על זכויותיהם הבסיסיות ביותר של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. מעתה, ייאלץ המוקד להגיש לבית המשפט המחוזי את עתירותיו בשמם של פלסטינים שיציאתם מהשטחים לחו"ל נמנעה, ובשמם של תושבי הגדה המערבית המבקשים להיכנס ל"מרחב התפר" – שטחי הגדה הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק. חוק חדש זה לא ירתיע את המוקד, אשר ימשיך לייצג פלסטינים שזכויותיהם הופרו ולעמוד על חובתה של ישראל לכבד את כללי המשפט הבינלאומי.לנייר עמדה של האגודה לזכויות האזרח על התיקון לחוק


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות