בית נוסף נהרס בגדה המערבית באישור בג"ץ: בדיון נחשף כי צוואת המפגע כוללת התייחסות להריסת הבתים כאחד מהמניעים למעשה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.12.2018
בית נוסף נהרס בגדה המערבית באישור בג"ץ: בדיון נחשף כי צוואת המפגע כוללת התייחסות להריסת הבתים כאחד מהמניעים למעשה
בית נוסף נהרס בגדה המערבית באישור בג"ץ: בדיון נחשף כי צוואת המפגע כוללת התייחסות להריסת הבתים כאחד מהמניעים למעשה
ביום 17.12.2018 הרסו כוחות הביטחון, באישורו של בג"ץ, את שתי הקומות התחתונות בבניין בן שלוש קומות בשווייכה שבנפת טול כרם. בבית מתגוררת משפחתו – הוריו, אחיו, גיסתו ובנם הפעוט – של מבצע פיגוע קטלני ביום 7.10.2018 באזור התעשייה ברקן שבגדה המערבית. הלה אותר ונהרג על ידי כוחות הביטחון ימים מספר קודם להריסה.

בג"ץ התיר את ההריסה ביום 6.12.2018, בדחותו פה אחד את עתירת המשפחה והמוקד להגנת הפרט נגד צו ההריסה העונשית שהוציא המפקד הצבאי לקומות התחתונות של הבית, בהן התגורר המפגע, עם הוריו ואחותו. כמו כן דחה בג"ץ את בקשת בני משפחותיהם של ההרוגים בפיגוע וארגון "שורת הדין" להצטרף כצד להליך.

בפסק הדין העיקרי, מפי השופט גרוסקופף, נדחה מכלול טענות המוקד, לרבות טענתו העקרונית לגבי אי החוקיות שבהריסת בתים מתוקף תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, בהיותה אמצעי אסור של ענישה קולקטיבית. על אף דחיית העתירה, גם הפעם, עלתה בפסק הדין, מפי השופט קרא, העמדה העקרונית, בה מצדדים גם אחרים משופטי בית המשפט העליון, כי מן הראוי שבג"ץ יערוך בחינה מחודשת של ההלכה הפסוקה, המתירה להרוס בתים מתוקף התקנה. השופטת ברק-ארז מצדה, הדגישה, כי חוות דעתה אינה מתבססת על בחינה "חיצונית", עקרונית, של ההלכה המתירה הריסה עונשית של בתים, אלא רק על בחינה "פנימית" של החלטת הצבא, בהתאם לנסיבות המקרה לגופו.

בית המשפט דחה את טענת המוקד כי אין להרוס את קומת המרתף, בקבלו את טענת הצבא כי קיימת "זיקת מגורים" של המפגע לקומה זו. זאת ועוד. בית המשפט שיבח את החלטת המפקד הצבאי, "השקולה והמדודה", שלא לכלול בצו ההריסה גם את הקומה השנייה בבניין, בהעדרה של זיקה כזו.

בית המשפט דחה אף את טענת המוקד, כי קיים ספק לגבי מידת האפקטיביות שבשימוש באמצעי הקיצוני של הריסת בתים לצרכי הרתעה. השופטת ברק-ארז ציינה, כי בית המשפט השתכנע שהריסה במקרה זה תשיג אפקט של הרתעה, וקבעה כי על גורמי הביטחון להמשיך ולבחון את מידת ההרתעה המושגת "חזור ושנו".

אגב כך, וחרף דבריה אלו, רמזה השופטת ברק-ארז על ספקותיה במקרה זה ממש, באומרה, מבלי להרחיב, כי "כשלעצמי מצאתי מטרידה את העובדה שצוואתו של המפגע במקרה דנן התייחסה לטענה בדבר 'הריסת בתים' כאחד המניעים שעמדו ביסוד החלטתו הקטלנית, להבדיל מגורם מרתיע" (הדגשה במקור). יצוין, כי הצבא סירב לחשוף את הצוואה במסגרת הדיון בבית המשפט, ומסר בעניינה רק פרפראזה, בזו הלשון: "בצוואה מציין המפגע כי יבצע את הפיגוע על רקע תוקפנות נגד העם הפלסטיני, הריסת בתים והפקעת רכוש, וכן כי יבצע את הפיגוע כתמיכה באל אקצא, באסירים ובארצו".

חרף חוות הדעת ההנדסית שהגישה המדינה לבית המשפט, וכפי שצפה המהנדס מטעם המוקד, במהלך ההריסה נגרמו נזקים לקומה השנייה ולגרם המדרגות, כך דיווחה המשפחה למוקד.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 17.12.2018 הרסו כוחות הביטחון, באישורו של בג"ץ, את שתי הקומות התחתונות בבניין בן שלוש קומות בשווייכה שבנפת טול כרם. בבית מתגוררת משפחתו – הוריו, אחיו, גיסתו ובנם הפעוט – של מבצע פיגוע קטלני ביום 7.10.2018 באזור התעשייה ברקן שבגדה המערבית. הלה אותר ונהרג על ידי כוחות הביטחון ימים מספר קודם להריסה.

בג"ץ התיר את ההריסה ביום 6.12.2018, בדחותו פה אחד את עתירת המשפחה והמוקד להגנת הפרט נגד צו ההריסה העונשית שהוציא המפקד הצבאי לקומות התחתונות של הבית, בהן התגורר המפגע, עם הוריו ואחותו. כמו כן דחה בג"ץ את בקשת בני משפחותיהם של ההרוגים בפיגוע וארגון "שורת הדין" להצטרף כצד להליך.

בפסק הדין העיקרי, מפי השופט גרוסקופף, נדחה מכלול טענות המוקד, לרבות טענתו העקרונית לגבי אי החוקיות שבהריסת בתים מתוקף תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, בהיותה אמצעי אסור של ענישה קולקטיבית. על אף דחיית העתירה, גם הפעם, עלתה בפסק הדין, מפי השופט קרא, העמדה העקרונית, בה מצדדים גם אחרים משופטי בית המשפט העליון, כי מן הראוי שבג"ץ יערוך בחינה מחודשת של ההלכה הפסוקה, המתירה להרוס בתים מתוקף התקנה. השופטת ברק-ארז מצדה, הדגישה, כי חוות דעתה אינה מתבססת על בחינה "חיצונית", עקרונית, של ההלכה המתירה הריסה עונשית של בתים, אלא רק על בחינה "פנימית" של החלטת הצבא, בהתאם לנסיבות המקרה לגופו.

בית המשפט דחה את טענת המוקד כי אין להרוס את קומת המרתף, בקבלו את טענת הצבא כי קיימת "זיקת מגורים" של המפגע לקומה זו. זאת ועוד. בית המשפט שיבח את החלטת המפקד הצבאי, "השקולה והמדודה", שלא לכלול בצו ההריסה גם את הקומה השנייה בבניין, בהעדרה של זיקה כזו.

בית המשפט דחה אף את טענת המוקד, כי קיים ספק לגבי מידת האפקטיביות שבשימוש באמצעי הקיצוני של הריסת בתים לצרכי הרתעה. השופטת ברק-ארז ציינה, כי בית המשפט השתכנע שהריסה במקרה זה תשיג אפקט של הרתעה, וקבעה כי על גורמי הביטחון להמשיך ולבחון את מידת ההרתעה המושגת "חזור ושנו".

אגב כך, וחרף דבריה אלו, רמזה השופטת ברק-ארז על ספקותיה במקרה זה ממש, באומרה, מבלי להרחיב, כי "כשלעצמי מצאתי מטרידה את העובדה שצוואתו של המפגע במקרה דנן התייחסה לטענה בדבר 'הריסת בתים' כאחד המניעים שעמדו ביסוד החלטתו הקטלנית, להבדיל מגורם מרתיע" (הדגשה במקור). יצוין, כי הצבא סירב לחשוף את הצוואה במסגרת הדיון בבית המשפט, ומסר בעניינה רק פרפראזה, בזו הלשון: "בצוואה מציין המפגע כי יבצע את הפיגוע על רקע תוקפנות נגד העם הפלסטיני, הריסת בתים והפקעת רכוש, וכן כי יבצע את הפיגוע כתמיכה באל אקצא, באסירים ובארצו".

חרף חוות הדעת ההנדסית שהגישה המדינה לבית המשפט, וכפי שצפה המהנדס מטעם המוקד, במהלך ההריסה נגרמו נזקים לקומה השנייה ולגרם המדרגות, כך דיווחה המשפחה למוקד.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות