בעקבות עתירת המוקד: הצבא איפשר לדוקטורנט לחינוך לשוב ללימודיו באלג'יריה, לאחר שיציאתו לחו"ל נמנעה שוב ושוב באמתלה ביטחונית, על רקע ניסיון פסול לגייסו כמשתף פעולה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.02.2019
בעקבות עתירת המוקד: הצבא איפשר לדוקטורנט לחינוך לשוב ללימודיו באלג'יריה, לאחר שיציאתו לחו"ל נמנעה שוב ושוב באמתלה ביטחונית, על רקע ניסיון פסול לגייסו כמשתף פעולה
בעקבות עתירת המוקד: הצבא איפשר לדוקטורנט לחינוך לשוב ללימודיו באלג'יריה, לאחר שיציאתו לחו"ל נמנעה שוב ושוב באמתלה ביטחונית, על רקע ניסיון פסול לגייסו כמשתף פעולה
ביום 11.7.2018, הגיע למעבר הגבול בגשר אלנבי פלסטיני המתגורר סמוך לחברון, כשבכוונתו לצאת לירדן בדרכו חזרה ללימודיו לקבלת תואר דוקטור בחינוך באוניברסיטה באלג'יריה, עליהם הוא שוקד במקביל לעבודתו כיועץ חינוכי באונר"א. להפתעתו של האיש, שנהג לנסוע תדיר לחו"ל במסגרת עבודתו ולימודיו בלא שנתקל בקשיים כלשהם, בפעם זו מנעו ממנו נציגי הצבא בגשר מלהמשיך בדרכו, ונמסר לו, כי מוזנת נגדו מניעת יציאה לחו"ל.

ואולם, בקשה שהוגשה לצבא בעניינו של האיש קיבלה ביום 30.7.2018 מענה, לפיו "אין [נגדו] מניעת חו"ל". בו ביום חזר האיש למעבר הגבול כדי לשוב לאלג'יריה ולמלא אחר דרישות האוניברסיטה בה הוא לומד. ואולם, גם הפעם לא איפשרו לו נציגי הצבא לעבור במעבר הגבול והנחו אותו להגיש השגה נגד האיסור שהוטל על יציאתו לחו"ל. האיש הגיש השגה כפי שהונחה. ביום 14.8.2018 התקשר נציג הצבא לאיש, והבהיר כי לא קיימת נגדו מניעה על נסיעה לחו"ל. ברם, בהגיעו לגשר יומיים לאחר מכן, שוב נאסרה יציאתו לחו"ל, זו בפעם השלישית.

נוכח התנהלותו ההפכפכה של הצבא, ביקש האיש את סיועו של המוקד להגנת הפרט, אשר הגיש ביום 21.8.2018 השגה לצבא בשמו של האיש. למחרת היום נמסר במענה, כי "התושב כלל אינו מנוע יציאה לחו"ל". האיש חזר לגשר אלנבי ביום 23.8.2018, אך שוב נמנעה יציאתו. הפעם הודיע הצבא שהזינו נגדו "מניעה חדשה", וכי הטיפול בעניינו ימשיך במסגרת ההשגה שהגיש המוקד ימים מספר קודם לכן.

ביום 16.10.2018 הודיע הצבא למוקד, כי השגתו של האיש "סורבה בתאריך 16.9.18" – חודש שלם קודם שנמסר מענה – בנימוק המעורפל כי האיש "שימש כשליח עבור גורמים החשודים בהנעת פעילות צבאית מהחוץ. קיים חשש כי יציאתך תנוצל לטובת קידום פעילות ביטחונית מול השטח".

משכך, ביום 3.12.2018 עתר המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה שתוסר המניעה על יציאתו של האיש לחו"ל, ובטרם יחמיץ את כל סמסטר הלימודים. המוקד הבהיר, כי קבלת תואר דוקטור נחוצה לאיש על מנת לפתח את אופקיו ולהתקדם בתחומי עיסוקו. המוקד הוסיף, כי קיים יסוד לחשוש שהאיסור שהוטל על האיש וההתנהלות המבישה של הצבא בעניינו, נובעים מניסיון גורמי הביטחון ללחוץ עליו להסכים לשתף עמם פעולה: ימים ספורים לאחר שובו במאי 2018 מלימודיו באלג'יריה, נעצר האיש לראשונה בחייו למשך כשבועיים. ערב שחרורו ממעצר, נשאל האיש האם בכוונתו לשוב ללימודיו באלג'יריה, ומשענה בחיוב, הבהיר לו החוקר כי בכוחו לאפשר או למנוע את נסיעתו לחו"ל. החוקר אמר, כי הוא יעזור לאיש לשוב ללימודיו אם יסכים לסייע לו בתמורה. לאחר שהאיש סירב ל"הצעה", אמר לו החוקר מפורשות, כי הוא לא יוכל לעזוב שוב את הגדה המערבית. כל זאת, על אף האיסור המפורש בדין הבינלאומי ללחוץ על תושב מוגן לשתף פעולה עם המעצמה הכובשת. שלא במפתיע, החל הצבא מונע מהאיש את היציאה לחו"ל, תוך שהוא מוסר לו הודעות סותרות, ומעכב ככל הניתן את הטיפול בבקשתו להסרת המניעה.

לאחר התמהמהות נוספת, ובטרם התקיים דיון בעתירה, ביום 16.1.2019 הודיעה פרקליטות מחוז ירושלים למוקד, כי הוחלט להסיר את המניעה הביטחונית ליציאה לחו"ל בכפוף לחתימתו של האיש על התחייבות שלא לעסוק בטרור.

האיש חתם על ההתחייבות ויצא לחו"ל ביום 4.2.2019, כחצי שנה לאחר המועד בו נמנעה יציאתו לראשונה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 11.7.2018, הגיע למעבר הגבול בגשר אלנבי פלסטיני המתגורר סמוך לחברון, כשבכוונתו לצאת לירדן בדרכו חזרה ללימודיו לקבלת תואר דוקטור בחינוך באוניברסיטה באלג'יריה, עליהם הוא שוקד במקביל לעבודתו כיועץ חינוכי באונר"א. להפתעתו של האיש, שנהג לנסוע תדיר לחו"ל במסגרת עבודתו ולימודיו בלא שנתקל בקשיים כלשהם, בפעם זו מנעו ממנו נציגי הצבא בגשר מלהמשיך בדרכו, ונמסר לו, כי מוזנת נגדו מניעת יציאה לחו"ל.

ואולם, בקשה שהוגשה לצבא בעניינו של האיש קיבלה ביום 30.7.2018 מענה, לפיו "אין [נגדו] מניעת חו"ל". בו ביום חזר האיש למעבר הגבול כדי לשוב לאלג'יריה ולמלא אחר דרישות האוניברסיטה בה הוא לומד. ואולם, גם הפעם לא איפשרו לו נציגי הצבא לעבור במעבר הגבול והנחו אותו להגיש השגה נגד האיסור שהוטל על יציאתו לחו"ל. האיש הגיש השגה כפי שהונחה. ביום 14.8.2018 התקשר נציג הצבא לאיש, והבהיר כי לא קיימת נגדו מניעה על נסיעה לחו"ל. ברם, בהגיעו לגשר יומיים לאחר מכן, שוב נאסרה יציאתו לחו"ל, זו בפעם השלישית.

נוכח התנהלותו ההפכפכה של הצבא, ביקש האיש את סיועו של המוקד להגנת הפרט, אשר הגיש ביום 21.8.2018 השגה לצבא בשמו של האיש. למחרת היום נמסר במענה, כי "התושב כלל אינו מנוע יציאה לחו"ל". האיש חזר לגשר אלנבי ביום 23.8.2018, אך שוב נמנעה יציאתו. הפעם הודיע הצבא שהזינו נגדו "מניעה חדשה", וכי הטיפול בעניינו ימשיך במסגרת ההשגה שהגיש המוקד ימים מספר קודם לכן.

ביום 16.10.2018 הודיע הצבא למוקד, כי השגתו של האיש "סורבה בתאריך 16.9.18" – חודש שלם קודם שנמסר מענה – בנימוק המעורפל כי האיש "שימש כשליח עבור גורמים החשודים בהנעת פעילות צבאית מהחוץ. קיים חשש כי יציאתך תנוצל לטובת קידום פעילות ביטחונית מול השטח".

משכך, ביום 3.12.2018 עתר המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה שתוסר המניעה על יציאתו של האיש לחו"ל, ובטרם יחמיץ את כל סמסטר הלימודים. המוקד הבהיר, כי קבלת תואר דוקטור נחוצה לאיש על מנת לפתח את אופקיו ולהתקדם בתחומי עיסוקו. המוקד הוסיף, כי קיים יסוד לחשוש שהאיסור שהוטל על האיש וההתנהלות המבישה של הצבא בעניינו, נובעים מניסיון גורמי הביטחון ללחוץ עליו להסכים לשתף עמם פעולה: ימים ספורים לאחר שובו במאי 2018 מלימודיו באלג'יריה, נעצר האיש לראשונה בחייו למשך כשבועיים. ערב שחרורו ממעצר, נשאל האיש האם בכוונתו לשוב ללימודיו באלג'יריה, ומשענה בחיוב, הבהיר לו החוקר כי בכוחו לאפשר או למנוע את נסיעתו לחו"ל. החוקר אמר, כי הוא יעזור לאיש לשוב ללימודיו אם יסכים לסייע לו בתמורה. לאחר שהאיש סירב ל"הצעה", אמר לו החוקר מפורשות, כי הוא לא יוכל לעזוב שוב את הגדה המערבית. כל זאת, על אף האיסור המפורש בדין הבינלאומי ללחוץ על תושב מוגן לשתף פעולה עם המעצמה הכובשת. שלא במפתיע, החל הצבא מונע מהאיש את היציאה לחו"ל, תוך שהוא מוסר לו הודעות סותרות, ומעכב ככל הניתן את הטיפול בבקשתו להסרת המניעה.

לאחר התמהמהות נוספת, ובטרם התקיים דיון בעתירה, ביום 16.1.2019 הודיעה פרקליטות מחוז ירושלים למוקד, כי הוחלט להסיר את המניעה הביטחונית ליציאה לחו"ל בכפוף לחתימתו של האיש על התחייבות שלא לעסוק בטרור.

האיש חתם על ההתחייבות ויצא לחו"ל ביום 4.2.2019, כחצי שנה לאחר המועד בו נמנעה יציאתו לראשונה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות