המוקד להגנת הפרט - המוקד בפניה דחופה לצבא: יש לשחרר לאלתר את ח'אלדה ג'ראר, חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית, המוחזקת במעצר מנהלי זה כעשרים חודשים
חזרה לעמוד הקודם
20.02.2019

המוקד בפניה דחופה לצבא: יש לשחרר לאלתר את ח'אלדה ג'ראר, חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית, המוחזקת במעצר מנהלי זה כעשרים חודשים

ביום 20.2.2019 שלח המוקד להגנת הפרט מכתב דחוף לצבא, בו הוא קורא לשחרורה המיידי ממעצר מנהלי של ח'אלדה ג'ראר. ג'ראר מוחזקת במעצר מנהלי למן יולי 2017, זה כעשרים חודשים, במהלכם הוארך מעצרה המנהלי שלוש פעמים. תוקפו של הצו האחרון שהוצא נגדה עומד לפוג ביום 28.2.2019.

במכתבו טען המוקד, כי מהיקף השימוש באמצעי זה על ידי ישראל, ניתן להקיש כי הוא משמש בידה כתחליף פסול להעמדה לדין, ולא כאמצעי חריג ביותר, כמתחייב מהמשפט הבינלאומי. המוקד ציין, כי קיים חשש כבד כי מעצרה המנהלי של ג'ראר נובע מפעילותה הפוליטית והבלתי אלימה, המוגנת מתוקף זכויותיה לחופש ביטוי וחופש התארגנות פוליטית.

ג'ראר היא חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית מאז 2006, ומכהנת גם כנציגת הרשות הפלסטינית באסיפה הפרלמנטרית של מועצת אירופה. בעבר, היתה ג'ראר פעילת זכויות אדם בולטת ופעלה לקידום מעמד האישה הפלסטינית. בנוסף, כיהנה כמנהלת הארגון הפלסטיני א-דמיר, העוסק בזכויות אסירים.

יצוין, כי בשנת 2014, הוציאה ישראל צו לגירושה של ג'ראר מביתה שברמאללה ליריחו, תוך הפרה חמורה של אמנת ג'נבה.

נושאים קשורים