המוקד להגנת הפרט במחאה חריפה לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה: מינוים של דיינים חדשים לבתי הדין לעררים במהלך תקופת בחירות הוא בבחינת מחטף פסול המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.03.2019
המוקד להגנת הפרט במחאה חריפה לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה: מינוים של דיינים חדשים לבתי הדין לעררים במהלך תקופת בחירות הוא בבחינת מחטף פסול
המוקד להגנת הפרט במחאה חריפה לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה: מינוים של דיינים חדשים לבתי הדין לעררים במהלך תקופת בחירות הוא בבחינת מחטף פסול
ביום 13.3.2019 פורסמה בכלי התקשורת הידיעה כי שרת המשפטים מינתה שני עורכי דין – חנניה גוגנהיים ושלמה ויזן – לכהן כדיינים בבתי הדין לעררים, המשמשים כערכאה שיפוטית ראשונה לדיון בסוגיות הנוגעות להגירה ולמתן מעמד בישראל למי שאינם יהודים.

בו ביום פנה המוקד להגנת הפרט במחאה חריפה על עיתויו של המינוי. במכתבו הדגיש המוקד, כי על פי פסיקת בית המשפט העליון והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הממשלה והשרים בממשלת מעבר וערב בחירות מחויבים לנהוג "באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת", בין היתר בכל הנוגע למינויים לתפקידים ציבוריים – ומקל וחומר כאשר מדובר באיוש משרה רגישה כמשרת דיין, שבשבתו בדין חורץ גורלות של אנשים רבים לשבט או לחסד. ואולם, ציין המוקד, מהפרסומים בתקשורת עולה כי הרקע ממנו מגיעים הדיינים החדשים, כמו גם השקפת עולמם, היוו לכל הפחות חלק מהעילה למינוים בחופזה עובר לכינונה של ממשלה חדשה.

לצד מחאתו על המינוי במהלך תקופת בחירות, דרש המוקד כי דיינים המתגוררים בהתנחלויות או מאחזים בשטחים הכבושים – כפי שפורסם לגבי אחד הדיינים נשוא הפנייה – יחתמו על הסדר למניעת ניגוד עניינים, שיאסור עליהם לשבת בדין בעניינם של פלסטינים תושבי השטחים. "אין זה ראוי – ואף לא הגיוני – כי מי שמתגורר מחוץ לשטחה הריבוני של מדינת ישראל, בשטחים הכבושים, ידון בעניינו של מי שפנה לרשויות המדינה בהתאם לדין בבקשה להסדרת מעמדו בשטחה הריבוני, ויכריע בשאלה האם יש לאפשר לאותו אדם להתגורר בשטח המדינה שהדיין עצמו מתגורר מחוצה לו", טען המוקד בפנייתו.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 13.3.2019 פורסמה בכלי התקשורת הידיעה כי שרת המשפטים מינתה שני עורכי דין – חנניה גוגנהיים ושלמה ויזן – לכהן כדיינים בבתי הדין לעררים, המשמשים כערכאה שיפוטית ראשונה לדיון בסוגיות הנוגעות להגירה ולמתן מעמד בישראל למי שאינם יהודים.

בו ביום פנה המוקד להגנת הפרט במחאה חריפה על עיתויו של המינוי. במכתבו הדגיש המוקד, כי על פי פסיקת בית המשפט העליון והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הממשלה והשרים בממשלת מעבר וערב בחירות מחויבים לנהוג "באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת", בין היתר בכל הנוגע למינויים לתפקידים ציבוריים – ומקל וחומר כאשר מדובר באיוש משרה רגישה כמשרת דיין, שבשבתו בדין חורץ גורלות של אנשים רבים לשבט או לחסד. ואולם, ציין המוקד, מהפרסומים בתקשורת עולה כי הרקע ממנו מגיעים הדיינים החדשים, כמו גם השקפת עולמם, היוו לכל הפחות חלק מהעילה למינוים בחופזה עובר לכינונה של ממשלה חדשה.

לצד מחאתו על המינוי במהלך תקופת בחירות, דרש המוקד כי דיינים המתגוררים בהתנחלויות או מאחזים בשטחים הכבושים – כפי שפורסם לגבי אחד הדיינים נשוא הפנייה – יחתמו על הסדר למניעת ניגוד עניינים, שיאסור עליהם לשבת בדין בעניינם של פלסטינים תושבי השטחים. "אין זה ראוי – ואף לא הגיוני – כי מי שמתגורר מחוץ לשטחה הריבוני של מדינת ישראל, בשטחים הכבושים, ידון בעניינו של מי שפנה לרשויות המדינה בהתאם לדין בבקשה להסדרת מעמדו בשטחה הריבוני, ויכריע בשאלה האם יש לאפשר לאותו אדם להתגורר בשטח המדינה שהדיין עצמו מתגורר מחוצה לו", טען המוקד בפנייתו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות