בג"ץ דוחה שתי עתירות שהגיש המוקד נגד צווי הריסה עונשית ומתיר את הריסתן של שלוש דירות בגדה המערבית: השופט קרא בדעת מיעוט סובר כי הריסת שתי דירות במקרה האחד הינה פגיעה לא מידתית בחפים מפשע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.04.2019
בג"ץ דוחה שתי עתירות שהגיש המוקד נגד צווי הריסה עונשית ומתיר את הריסתן של שלוש דירות בגדה המערבית: השופט קרא בדעת מיעוט סובר כי הריסת שתי דירות במקרה האחד הינה פגיעה לא מידתית בחפים מפשע
בג"ץ דוחה שתי עתירות שהגיש המוקד נגד צווי הריסה עונשית ומתיר את הריסתן של שלוש דירות בגדה המערבית: השופט קרא בדעת מיעוט סובר כי הריסת שתי דירות במקרה האחד הינה פגיעה לא מידתית בחפים מפשע
ביום 11.4.2019 דחה בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הריסת שתי דירות בבית משפחה בחברון, בה התגורר נאשם ברצח ישראלית ביום 7.2.2019 בסמוך לירושלים.

בפסק הדין נקבע, כי אין מקום להתערב בהחלטת המפקד הצבאי וכי אין צורך לשוב ולהידרש לטענותיו העקרוניות של המוקד, ובראשן הטענה כי מדובר בענישה קולקטיבית אסורה. כן דחה בית המשפט את טענת המוקד באשר למצבו הנפשי של המפגע, ואת הטענה כי יש להסתפק בהריסת הדירה בה התגורר המפגע בפועל, בקובעו כי קיימת זיקה בינו לבין שתי הדירות.

בדעת מיעוט, סבר השופט קרא כי יש להסתפק בהריסת הדירה בה התגורר המפגע, וכי הריסת דירת הוריו חורגת מהנדרש לצרכי הרתעה, עולה כדי ענישה קולקטיבית אסורה ומהווה פגיעה לא מידתית ברכושם של חפים מפשע, שאף התנערו באופן נחרץ ממעשה בן משפחתם. בנסיבות אלה, ציין השופט קרא, "הריסתן של שתי דירות מגורים עלולה להשיג תוצאה הפוכה מהרתעה". במישור העקרוני, אמר השופט קרא, כי הקשיים בתחומי המשפט הפנימי והבינלאומי שמעלה השימוש בתקנה 119 – עליה מסתמך המפקד הצבאי בעת הוצאת צו הריסה עונשי – "לא זכו לליבון ולדיון מעמיק בפסיקה, וכי יש מקום לשוב ולעיין בשאלות אלה". השופט קרא הוסיף, כי "הדברים מקבלים משנה תוקף בחלוף הזמן ותדירות השימוש בתקנה 119 שלטענת המשיב באה בתגובה להתגברות פעילות הטרור ומתוך רצון ליתן מענה שיביא לבלימתה".

באותו יום דחה בג"ץ, פה אחד, גם את עתירת המוקד נגד הריסתה של דירה בבית משפחה בכובר, נפת רמאללה. המדובר בבית משפחתו של אדם שנהרג על ידי כוחות הביטחון כמבוקש בחשד למעורבות בפיגוע מיום 9.12.2018, בו נפצעה, בין היתר, אישה בהריון ובהמשך לכך נפטר בנה היילוד.

אף במקרה זה דחה בית המשפט את טענותיו הפרטניות והעקרוניות של המוקד. ואולם, השופט פוגלמן שב והזכיר את עמדתו, כי אמנם ההלכה הקיימת הינה מחייבת "עד שלא תשתנה, ככל שכך יקרה, בהרכב מורחב", וכי "ראוי לעיין מחדש בהלכה זו על מנת לפרוש את היריעה לגביה במלואה". השופטת ברק-ארז ציינה, כי היא מסכימה עם הערתו זו של השופט פוגלמן.

המוקד שב ומזכיר כי הריסות בתים עונשיות הן מעשה פסול המהווה ענישה קולקטיבית אסורה על פי המשפט הבינלאומי, וכי בניגוד לקביעה החוזרת בפסקי הדין, לפיה "אין להידרש לסוגיות אלה מחדש בכל עתירה פרטנית שעניינה הריסת בית ספציפי", הסוגיה העקרונית לא נידונה לגופה מאז שנות השמונים של המאה הקודמת.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 11.4.2019 דחה בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הריסת שתי דירות בבית משפחה בחברון, בה התגורר נאשם ברצח ישראלית ביום 7.2.2019 בסמוך לירושלים.

בפסק הדין נקבע, כי אין מקום להתערב בהחלטת המפקד הצבאי וכי אין צורך לשוב ולהידרש לטענותיו העקרוניות של המוקד, ובראשן הטענה כי מדובר בענישה קולקטיבית אסורה. כן דחה בית המשפט את טענת המוקד באשר למצבו הנפשי של המפגע, ואת הטענה כי יש להסתפק בהריסת הדירה בה התגורר המפגע בפועל, בקובעו כי קיימת זיקה בינו לבין שתי הדירות.

בדעת מיעוט, סבר השופט קרא כי יש להסתפק בהריסת הדירה בה התגורר המפגע, וכי הריסת דירת הוריו חורגת מהנדרש לצרכי הרתעה, עולה כדי ענישה קולקטיבית אסורה ומהווה פגיעה לא מידתית ברכושם של חפים מפשע, שאף התנערו באופן נחרץ ממעשה בן משפחתם. בנסיבות אלה, ציין השופט קרא, "הריסתן של שתי דירות מגורים עלולה להשיג תוצאה הפוכה מהרתעה". במישור העקרוני, אמר השופט קרא, כי הקשיים בתחומי המשפט הפנימי והבינלאומי שמעלה השימוש בתקנה 119 – עליה מסתמך המפקד הצבאי בעת הוצאת צו הריסה עונשי – "לא זכו לליבון ולדיון מעמיק בפסיקה, וכי יש מקום לשוב ולעיין בשאלות אלה". השופט קרא הוסיף, כי "הדברים מקבלים משנה תוקף בחלוף הזמן ותדירות השימוש בתקנה 119 שלטענת המשיב באה בתגובה להתגברות פעילות הטרור ומתוך רצון ליתן מענה שיביא לבלימתה".

באותו יום דחה בג"ץ, פה אחד, גם את עתירת המוקד נגד הריסתה של דירה בבית משפחה בכובר, נפת רמאללה. המדובר בבית משפחתו של אדם שנהרג על ידי כוחות הביטחון כמבוקש בחשד למעורבות בפיגוע מיום 9.12.2018, בו נפצעה, בין היתר, אישה בהריון ובהמשך לכך נפטר בנה היילוד.

אף במקרה זה דחה בית המשפט את טענותיו הפרטניות והעקרוניות של המוקד. ואולם, השופט פוגלמן שב והזכיר את עמדתו, כי אמנם ההלכה הקיימת הינה מחייבת "עד שלא תשתנה, ככל שכך יקרה, בהרכב מורחב", וכי "ראוי לעיין מחדש בהלכה זו על מנת לפרוש את היריעה לגביה במלואה". השופטת ברק-ארז ציינה, כי היא מסכימה עם הערתו זו של השופט פוגלמן.

המוקד שב ומזכיר כי הריסות בתים עונשיות הן מעשה פסול המהווה ענישה קולקטיבית אסורה על פי המשפט הבינלאומי, וכי בניגוד לקביעה החוזרת בפסקי הדין, לפיה "אין להידרש לסוגיות אלה מחדש בכל עתירה פרטנית שעניינה הריסת בית ספציפי", הסוגיה העקרונית לא נידונה לגופה מאז שנות השמונים של המאה הקודמת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות