המוקד להגנת הפרט - בעקבות התערבות המוקד: נבלמה כוונת ישראל לגרש לירדן פלסטיני המתגורר מאז ילדותו בגדה המערבית. האיש שוחרר לביתו לאחר שהוחזק כשלושה חודשים באגף כליאה לשוהים בלתי חוקיים
חזרה לעמוד הקודם
20.05.2019

בעקבות התערבות המוקד: נבלמה כוונת ישראל לגרש לירדן פלסטיני המתגורר מאז ילדותו בגדה המערבית. האיש שוחרר לביתו לאחר שהוחזק כשלושה חודשים באגף כליאה לשוהים בלתי חוקיים

ביום 1.5.2019 הגיש המוקד להגנת הפרט לבית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין בקשה לשחרורו ממשמורת של תושב הגדה המערבית. האיש מתגורר בגדה המערבית מאז היה כבן שלוש, לאחר שהוריו הפלסטינים שבו לביתם שבדורא בגדה מקץ מספר שנים במהלכן התגוררו עם ילדיהם בירדן. האיש נותר להתגורר בדורא, ושם הקים את משפחתו, אשר לה הוא משמש מפרנס יחיד.

האיש נעצר בינואר 2019 בשל שהייה בלתי חוקית בישראל וריצה עונש מאסר בן 20 יום בשל כך. ואולם, בניגוד להתנהלותם בעבר בעניינו, הפעם החליטו הרשויות כי האיש אינו תושב הגדה אלא נתין ירדן, והוציאו נגדו בראשית פברואר צו הרחקה לירדן. רשויות ירדן סירבו להנפיק לאיש מסמכי מעבר למדינתם ואף שללו את אזרחותו הירדנית. על אף שלא ניתן היה לגרשו לירדן, המשיכה ישראל להחזיק את האיש במשמורת – בניגוד לתכליתה המוצהרת של החזקה מסוג זה, כפי שאף נקבע בפסיקה.

אחיו ואחיותיו של האיש, לרבות אחיו הצעיר ממנו בשנה שנולד אף הוא בירדן, רשומים כולם במרשם האוכלוסין הפלסטיני, אך רישומו-שלו לא הוסדר בשל תקלה. גם בהמשך לא התאפשר רישומו בשל המדיניות המצמצמת בה נוקטת ישראל זה קרוב ל-20 שנה בכל הנוגע לאיחוד משפחות בשטחים הכבושים. הפעם האחרונה בה שב וניסה האיש להגיש בקשה להסדרת מעמדו בשטחים היתה בשנת 2018, אולם גם זו לא נענתה. בדומה לאיש זה, ישנם רבים בקרב תושבי השטחים בפועל אשר נאלצים להתגורר בגדה מתוקף אשרות ביקור זמניות בלבד, או ללא אשרות כלל, בשל מדיניותה של ישראל.

יצוין, כי בחודש אפריל, בעוד האיש מוחזק במשמורת, נולדה לו ולאשתו ילדה שישית. וכך נותרה משפחתו המתרחבת ללא אב המשפחה וללא כל הכנסה בתקופה רגישה ומשמעותית זו.

בהחלטתו מיום 2.5.2019, קבע בית הדין למשמורת כי אם לא יורחק האיש עד ליום 19.5.2019, הוא ישוחרר ממשמורת. בהחלטה צוין, כי לא מתקיים "הסייג הקבוע ב[חוק הכניסה לישראל] המונע שחרורו היות וטרם נקבע יעד סביר ומעשי להרחקת המוחזק, בהתחשב בתכלית המשמורת והתקופה שניתנה למיצוי זיהוי ההרחקה".

ביום 19.5.2019 שוחרר האיש ושב למשפחתו.

מקרה זה בא על פתרונו תוך חודשים ספורים. אולם יש להזכיר, כי זה למעלה משנתיים שישראל כולאת "לקראת גירוש לברזיל" פלסטיני נוסף, אשר אף הוא מתגורר בגדה מאז היה בן 3, ואין לו כל בית אחר. גם במקרה שלו, לא טופלה בקשת המשפחה לרושמו כתושב השטחים הכבושים בשל מדיניות ההקפאה של ישראל. המוקד פועל לשחרורו זה זמן רב, ולאחרונה אף הגיש בעניינו עתירה לאיחוד משפחות בגדה המערבית (הנוספת לסדרת עתירות שהגיש המוקד בשלהי 2018 לביטול ההקפאה של הליכים אלו). המוקד קורא לישראל לשחררו לאלתר ולאפשר לו לשוב לביתו ולהמשיך בחייו.