המוקד להגנת הפרט - דו"ח מבקר המדינה: ביקורת נוקבת על הטיפול הלקוי במעמדם האזרחי של תושבי ירושלים המזרחית
חזרה לעמוד הקודם
03.06.2019

דו"ח מבקר המדינה: ביקורת נוקבת על הטיפול הלקוי במעמדם האזרחי של תושבי ירושלים המזרחית

ביום 2.6.2019 פרסם מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, דו"ח ביקורת מיוחד העוסק בעיר ירושלים, הכולל פרק נרחב שכותרתו "טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים". בפרק מתוארת התנהלותם הקלוקלת של משרד הפנים והמוסד לביטוח הלאומי כלפי תושבי ירושלים המזרחית, אשר "פוגעת, לעיתים באופן קשה ביותר, באפשרות[ם]... למצות את זכויותיהם כתושבי קבע, וכמי שמשפחותיהם התגוררו בארץ שנים לפני שהוקמה מדינת ישראל", ואשר מאלצת אותם "לפנות לערכאות שיפוטיות כדי לממש את זכויותיהם למעמד אזרחי וזכויות נוספות הנובעות ממעמד זה".

הליקויים המתוארים בדו"ח עולים בקנה אחד עם טענותיו רבות השנים של המוקד באשר לתנאים בלתי אפשריים בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית, וכן באשר להתמשכות הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות במקרה שבן הזוג הינו תושב השטחים הכבושים, ובבקשות לרישום ילדים. וכך נאמר בדו"ח: "תנאי ההמתנה וזמני ההמתנה בלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים בתקופת הביקורת קשים ואינם הולמים תנאים לקבלת שירות מטעם מדינה המקפידה על זכויותיהם של תושביה ואזרחיה"; "...השירות שניתן לתושבי מזרח ירושלים עדיין נחות בהרבה מזה הניתן לאזרחים ביתר חלקי הארץ... עולה חשש כי רשות האוכלוסין לא פעלה די בנחרצות כדי להעניק שירות יעיל ותכליתי לתושבי מזרח ירושלים".

נוכח הממצאים הקשים, ממליץ המבקר, בין היתר, כי שר הפנים יקיים עבודת מטה מקיפה לגיבוש מדיניות כוללת בתחום במסגרתה "יש לשקול קבלת התייחסות של התושבים וגורמים מקרב החברה האזרחית".