בהיעדר תיעוד: המוקד נאלץ למחוק עתירות שעניינן ההקפאה הממושכת של הליכי איחוד משפחות בגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.08.2019
בהיעדר תיעוד: המוקד נאלץ למחוק עתירות שעניינן ההקפאה הממושכת של הליכי איחוד משפחות בגדה המערבית
בהיעדר תיעוד: המוקד נאלץ למחוק עתירות שעניינן ההקפאה הממושכת של הליכי איחוד משפחות בגדה המערבית
מזה שנים ארוכות מנהיגה ישראל מדיניות הפוגעת בזכותם לחיי משפחה של פלסטינים מהגדה המערבית הנשואים לתושבי חו"ל. וכך, אלפי בני זוג זרים מתגוררים עם משפחתם בגדה, לעיתים מזה שנים רבות, כאשר הם בבחינת "שוהים בלתי חוקיים" בביתם, המצויים תחת איום מתמיד של גירוש. משכך, ביום 1.11.2018 הגיש המוקד מקבץ עתירות לבג"ץ בשמם של זוגות כאלה, בדרישה לאפשר לבן הזוג הזר במקורו להסדיר את מעמדו בשטחים כדין במסגרת הליך של איחוד משפחות. כל העתירות הללו נסובו על מקרים בהם בקשה לאיחוד משפחות הוגשה לרשות הפלסטינית לפני שנים. ויוזכר, כי הצבא מוכן לבחון בקשות שעניינן אישור מתן מעמד בשטחים – היינו בקשה לאיחוד משפחות – רק אם הן התקבלו באמצעות הרשות הפלסטינית, ולא ישירות מן המבקשים. גם במקרים בהם ישנו אישור מטעם הרשות הפלסטינית בדבר העברת בקשה לצד הישראלי, טוען הצבא באופן שיטתי, כי לא התקבלה אצלו בקשה שכזו.

ביום 18.6.2019, קיים בג"ץ דיון באחת מהעתירות, בפני הרכב של שלושה שופטים. בתום הדיון קיבל בית המשפט את עמדת הצבא בדבר שיהוי, ופסק כי אין עילה להתערבותו "משלא נמצא כי בקשה לאיחוד משפחות הועברה מהרשות הפלסטינית לישראל". עוד קבע בית המשפט, כי "העותרת תוכל להגיש לרשות הפלסטינית בקשה חדשה... וכל טענותיה שמורות לה".

למוקד לא נותר אלא להסביר למשפחות בעניינן עתר כי עליהן לנסות ולהגיש בקשה חדש באמצעות הרשות הפלסטינית. העתירות נמחקו לבקשת המוקד, וכך נסתם, לעת עתה, הגולל על ניסיונו של המוקד לשים קץ לעוול המתמשך הנגרם למשפחות רבות בגדה המערבית. 
הדפסה הדפסה
שיתוף
מזה שנים ארוכות מנהיגה ישראל מדיניות הפוגעת בזכותם לחיי משפחה של פלסטינים מהגדה המערבית הנשואים לתושבי חו"ל. וכך, אלפי בני זוג זרים מתגוררים עם משפחתם בגדה, לעיתים מזה שנים רבות, כאשר הם בבחינת "שוהים בלתי חוקיים" בביתם, המצויים תחת איום מתמיד של גירוש. משכך, ביום 1.11.2018 הגיש המוקד מקבץ עתירות לבג"ץ בשמם של זוגות כאלה, בדרישה לאפשר לבן הזוג הזר במקורו להסדיר את מעמדו בשטחים כדין במסגרת הליך של איחוד משפחות. כל העתירות הללו נסובו על מקרים בהם בקשה לאיחוד משפחות הוגשה לרשות הפלסטינית לפני שנים. ויוזכר, כי הצבא מוכן לבחון בקשות שעניינן אישור מתן מעמד בשטחים – היינו בקשה לאיחוד משפחות – רק אם הן התקבלו באמצעות הרשות הפלסטינית, ולא ישירות מן המבקשים. גם במקרים בהם ישנו אישור מטעם הרשות הפלסטינית בדבר העברת בקשה לצד הישראלי, טוען הצבא באופן שיטתי, כי לא התקבלה אצלו בקשה שכזו.

ביום 18.6.2019, קיים בג"ץ דיון באחת מהעתירות, בפני הרכב של שלושה שופטים. בתום הדיון קיבל בית המשפט את עמדת הצבא בדבר שיהוי, ופסק כי אין עילה להתערבותו "משלא נמצא כי בקשה לאיחוד משפחות הועברה מהרשות הפלסטינית לישראל". עוד קבע בית המשפט, כי "העותרת תוכל להגיש לרשות הפלסטינית בקשה חדשה... וכל טענותיה שמורות לה".

למוקד לא נותר אלא להסביר למשפחות בעניינן עתר כי עליהן לנסות ולהגיש בקשה חדש באמצעות הרשות הפלסטינית. העתירות נמחקו לבקשת המוקד, וכך נסתם, לעת עתה, הגולל על ניסיונו של המוקד לשים קץ לעוול המתמשך הנגרם למשפחות רבות בגדה המערבית. 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות