בעקבות עתירת המוקד: איש אקדמיה משכם, שהצבא מנע את יציאתו לחו"ל באמתלה ביטחונית, השתתף בכיתת אמן לסופרים בגרמניה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
31.10.2019
בעקבות עתירת המוקד: איש אקדמיה משכם, שהצבא מנע את יציאתו לחו"ל באמתלה ביטחונית, השתתף בכיתת אמן לסופרים בגרמניה
בעקבות עתירת המוקד: איש אקדמיה משכם, שהצבא מנע את יציאתו לחו"ל באמתלה ביטחונית, השתתף בכיתת אמן לסופרים בגרמניה
מדי שנה מונעים כוחות הביטחון הישראליים את יציאתם לחו"ל של מאות פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ללא כל שימוע ומבלי ליידע אותם כי יציאתם לחו"ל נחסמה. מניעות אלה מוטלות לא אחת בשרירותיות, ופעמים רבות מוּסרות בעקבות עתירות שמגיש המוקד להגנת הפרט.

כך אירע במקרה של מרצה אקדמי משכם, העוסק במקביל בכתיבה ספרותית. האיש, שכמה מסיפוריו הקצרים פורסמו, ואף תורגמו לשפות זרות, התקבל לכיתת אמן למחברי סיפורים קצרים שהיתה עתידה להיערך בגרמניה באמצע אוקטובר 2019. לכיתת אמן זו נבחרו 12 המבטיחים מבין המשתתפים בסדנאות כתיבה שהתקיימו בגדה המערבית, במצרים ובלבנון. מטבע הדברים, ההשתתפות בכיתת האמן היתה בעלת חשיבות עצומה עבור האיש, השואף לפתח היבט זה של חייו לכלל קריירה נוספת.

המוקד פנה לצבא בשמו של האיש ביום 4.9.2019, לאחר שהצבא מנע ממנו לצאת לחו"ל בהגיעו לגשר אלנבי ביוני 2019, ואף לא ענה להשגה שהגיש בעצמו בשלהי יולי 2019. משלא התקבלה כל תשובה עניינית, על אף דחיפות העניין וחלוף המועד המחייב את הצבא במענה להשגה שכזו, עתר המוקד ביום 26.9.2019 לבית המשפט לעניינים מינהליים, בדרישה למתן החלטה המסירה את המניעה בעניינו של האיש.

במסגרת העתירה ציין המוקד, כי קיים יסוד לחשוש שהאיסור שהוטל על האיש הינו חלק מניסיון גורמי הביטחון ללחוץ עליו להסכים לשתף עמם פעולה: בפעם האחרונה בה שב מחו"ל בנובמבר 2016, עוד בהיותו בגשר אלנבי, נעצר האיש על ידי ישראל לראשונה בחייו, ונחקר על ידי חוקרי שב"כ. בחקירה זו הוצע לו לשמש כסוכן מטעם השב"כ בחו"ל, ובתמורה יסייע לו השב"כ להצליח כסופר בחו"ל. אם יסרב, נאמר לו, לא יתירו לו לנסוע לחו"ל בעתיד. האיש דחה בתוקף הצעה פסולה זו. ויובהר, כי החוק הבינלאומי אוסר במפורש הפעלת לחץ על תושב מוגן לשתף פעולה עם המעצמה הכובשת. זאת ועוד. כאשר נמנעה יציאתו לחו"ל ביוני 2019, במקום להבהיר לאיש כי הוא רשאי להגיש השגה נגד המניעה בו במקום, נמסר לו בגשר כי אם הוא רוצה "לפתור את הבעיה", עליו לגשת לנציגי השב"כ בגדה.

בעקבות העתירה, ובטרם התקיים דיון, הוסרה המניעה ללא כל תנאי, והאיש נסע למחוז חפצו.

כאמור, מקרה זה מדגים את השרירותיות הרבה העומדת בבסיס המניעות המוטלות על יציאתם של תושבי השטחים הכבושים לחו"ל. ביד קלה פוגעת המדינה בזכותם של פלסטינים רבים לחופש תנועה, זכות שמהווה תנאי בסיס למימושן של זכויות רבות אחרות, תוך שהיא מאלצת את האנשים העומדים על זכותם זו לנהל מולה הליכים בירוקרטיים ומשפטיים מתישים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
מדי שנה מונעים כוחות הביטחון הישראליים את יציאתם לחו"ל של מאות פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ללא כל שימוע ומבלי ליידע אותם כי יציאתם לחו"ל נחסמה. מניעות אלה מוטלות לא אחת בשרירותיות, ופעמים רבות מוּסרות בעקבות עתירות שמגיש המוקד להגנת הפרט.

כך אירע במקרה של מרצה אקדמי משכם, העוסק במקביל בכתיבה ספרותית. האיש, שכמה מסיפוריו הקצרים פורסמו, ואף תורגמו לשפות זרות, התקבל לכיתת אמן למחברי סיפורים קצרים שהיתה עתידה להיערך בגרמניה באמצע אוקטובר 2019. לכיתת אמן זו נבחרו 12 המבטיחים מבין המשתתפים בסדנאות כתיבה שהתקיימו בגדה המערבית, במצרים ובלבנון. מטבע הדברים, ההשתתפות בכיתת האמן היתה בעלת חשיבות עצומה עבור האיש, השואף לפתח היבט זה של חייו לכלל קריירה נוספת.

המוקד פנה לצבא בשמו של האיש ביום 4.9.2019, לאחר שהצבא מנע ממנו לצאת לחו"ל בהגיעו לגשר אלנבי ביוני 2019, ואף לא ענה להשגה שהגיש בעצמו בשלהי יולי 2019. משלא התקבלה כל תשובה עניינית, על אף דחיפות העניין וחלוף המועד המחייב את הצבא במענה להשגה שכזו, עתר המוקד ביום 26.9.2019 לבית המשפט לעניינים מינהליים, בדרישה למתן החלטה המסירה את המניעה בעניינו של האיש.

במסגרת העתירה ציין המוקד, כי קיים יסוד לחשוש שהאיסור שהוטל על האיש הינו חלק מניסיון גורמי הביטחון ללחוץ עליו להסכים לשתף עמם פעולה: בפעם האחרונה בה שב מחו"ל בנובמבר 2016, עוד בהיותו בגשר אלנבי, נעצר האיש על ידי ישראל לראשונה בחייו, ונחקר על ידי חוקרי שב"כ. בחקירה זו הוצע לו לשמש כסוכן מטעם השב"כ בחו"ל, ובתמורה יסייע לו השב"כ להצליח כסופר בחו"ל. אם יסרב, נאמר לו, לא יתירו לו לנסוע לחו"ל בעתיד. האיש דחה בתוקף הצעה פסולה זו. ויובהר, כי החוק הבינלאומי אוסר במפורש הפעלת לחץ על תושב מוגן לשתף פעולה עם המעצמה הכובשת. זאת ועוד. כאשר נמנעה יציאתו לחו"ל ביוני 2019, במקום להבהיר לאיש כי הוא רשאי להגיש השגה נגד המניעה בו במקום, נמסר לו בגשר כי אם הוא רוצה "לפתור את הבעיה", עליו לגשת לנציגי השב"כ בגדה.

בעקבות העתירה, ובטרם התקיים דיון, הוסרה המניעה ללא כל תנאי, והאיש נסע למחוז חפצו.

כאמור, מקרה זה מדגים את השרירותיות הרבה העומדת בבסיס המניעות המוטלות על יציאתם של תושבי השטחים הכבושים לחו"ל. ביד קלה פוגעת המדינה בזכותם של פלסטינים רבים לחופש תנועה, זכות שמהווה תנאי בסיס למימושן של זכויות רבות אחרות, תוך שהיא מאלצת את האנשים העומדים על זכותם זו לנהל מולה הליכים בירוקרטיים ומשפטיים מתישים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות