יום לאחר עתירת המוקד לבג"ץ: הצבא הסיר את חסימת הבטון שמנעה מחקלאי קפין להוציא את יבול הזיתים מאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
17.11.2019
יום לאחר עתירת המוקד לבג"ץ: הצבא הסיר את חסימת הבטון שמנעה מחקלאי קפין להוציא את יבול הזיתים מאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר"
יום לאחר עתירת המוקד לבג"ץ: הצבא הסיר את חסימת הבטון שמנעה מחקלאי קפין להוציא את יבול הזיתים מאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר"
ביום 6.10.2019 שלח המוקד להגנת הפרט פנייה דחופה לצבא, בדרישה להסיר חסימה של בטונדות שהונחו בפתח שער קפין – המצוין לרוב כשער יחיד על היתרי הכניסה ל"מרחב התפר" של חקלאי העיירה קפין. החסימה מנעה מהחקלאים לעבור בשער עם טרקטורים, סוסים ועגלות. המוקד ציין, כי הדבר גורם לפגיעה קשה בעבודה החקלאית, וביתר שאת במועד זה של עונת מסיק הזיתים.

במענה מיום 7.10.2019 טען הצבא לנחיצותה הביטחונית של החסימה כדי למנוע כניסה לישראל שלא כדין, והציע "לאפשר מעבר של טרקטורים ועגלות עם סוסים באמצעות שער 387, המצוי במרחק של כ-2.5 ק"מ משער קפין, וזאת בתיאום עם גורמי המת"ק". המוקד השיב כי החלופה המוצעת אינה מעשית, שכן הדרישה לתיאום כל כניסה מול גורמי המת"ק, משמעה בפועל שהחקלאים ייאלצו להמתין שעות מול השער, בתקווה שמעברם יאושר.

הצבא הוסיף לעמוד על סירובו להסיר את החסימה. בה בעת, חקלאים אותם ייצג המוקד דיווחו כי הצבא לא הפנה אותם לאף שער אחר וכי לא ידוע להם מהו שער 387. לבסוף נמסר למוקד, כי המדובר בשער עכאבה – שער המרוחק במידה ניכרת מהכפר קפין ומהאדמות הלכודות ב"מרחב התפר" – שבינו לבין האדמות החקלאיות אין כל נתיב גישה מוסדר, דבר אשר ייאלץ את החקלאים לנסוע דרך אדמות פרטיות, בדרך לא דרך, תוך רמיסת יבולים של תושבים אחרים.

לפיכך, ביום 11.11.2019 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה כי תוסר החסימה. בעתירה טען המוקד, בין היתר, כי המדובר בהחרפה של הפגיעה בתושבי קפין, אשר נפגעו כבר בצורה קשה ביותר מעצם הקמתה של גדר ההפרדה החוסמת את הגישה לאדמותיהם.

יום למחרת הגשת העתירה, התבשר המוקד כי הבטונדות נלקחו מהמקום. במענה מיום 13.11.2019, אישרה פרקליטות המדינה את הסרת החסימה, וזאת לטענתה, "ללא קשר להגשת העתירה".

משכך, נמחקה העתירה לבקשת המוקד.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 6.10.2019 שלח המוקד להגנת הפרט פנייה דחופה לצבא, בדרישה להסיר חסימה של בטונדות שהונחו בפתח שער קפין – המצוין לרוב כשער יחיד על היתרי הכניסה ל"מרחב התפר" של חקלאי העיירה קפין. החסימה מנעה מהחקלאים לעבור בשער עם טרקטורים, סוסים ועגלות. המוקד ציין, כי הדבר גורם לפגיעה קשה בעבודה החקלאית, וביתר שאת במועד זה של עונת מסיק הזיתים.

במענה מיום 7.10.2019 טען הצבא לנחיצותה הביטחונית של החסימה כדי למנוע כניסה לישראל שלא כדין, והציע "לאפשר מעבר של טרקטורים ועגלות עם סוסים באמצעות שער 387, המצוי במרחק של כ-2.5 ק"מ משער קפין, וזאת בתיאום עם גורמי המת"ק". המוקד השיב כי החלופה המוצעת אינה מעשית, שכן הדרישה לתיאום כל כניסה מול גורמי המת"ק, משמעה בפועל שהחקלאים ייאלצו להמתין שעות מול השער, בתקווה שמעברם יאושר.

הצבא הוסיף לעמוד על סירובו להסיר את החסימה. בה בעת, חקלאים אותם ייצג המוקד דיווחו כי הצבא לא הפנה אותם לאף שער אחר וכי לא ידוע להם מהו שער 387. לבסוף נמסר למוקד, כי המדובר בשער עכאבה – שער המרוחק במידה ניכרת מהכפר קפין ומהאדמות הלכודות ב"מרחב התפר" – שבינו לבין האדמות החקלאיות אין כל נתיב גישה מוסדר, דבר אשר ייאלץ את החקלאים לנסוע דרך אדמות פרטיות, בדרך לא דרך, תוך רמיסת יבולים של תושבים אחרים.

לפיכך, ביום 11.11.2019 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה כי תוסר החסימה. בעתירה טען המוקד, בין היתר, כי המדובר בהחרפה של הפגיעה בתושבי קפין, אשר נפגעו כבר בצורה קשה ביותר מעצם הקמתה של גדר ההפרדה החוסמת את הגישה לאדמותיהם.

יום למחרת הגשת העתירה, התבשר המוקד כי הבטונדות נלקחו מהמקום. במענה מיום 13.11.2019, אישרה פרקליטות המדינה את הסרת החסימה, וזאת לטענתה, "ללא קשר להגשת העתירה".

משכך, נמחקה העתירה לבקשת המוקד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות