המוקד למשטרה: הסירו את חסימת כביש הגישה לשכונת עיסאוויה בירושלים המזרחית; מדובר בענישה קולקטיבית רבת שנים, שאינה משרתת תכלית סבירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.01.2020
המוקד למשטרה: הסירו את חסימת כביש הגישה לשכונת עיסאוויה בירושלים המזרחית; מדובר בענישה קולקטיבית רבת שנים, שאינה משרתת תכלית סבירה
המוקד למשטרה: הסירו את חסימת כביש הגישה לשכונת עיסאוויה בירושלים המזרחית; מדובר בענישה קולקטיבית רבת שנים, שאינה משרתת תכלית סבירה
ביום 9.1.2020 פנה המוקד למפקד מחוז ירושלים של משטרת ישראל בבקשה כי תוסר חסימת הבטון מכביש הגישה לשכונת עיסאוויה שבעיר, כדי לאפשר תנועה חופשית של כלי רכב בכביש. במכתבו הבהיר המוקד כי מדובר בחסימה המוצבת במקום, למעט הפוגות קצרות, מזה כ-19 שנים, וגורמת לפגיעה קשה ובלתי סבירה ברווחתם של תושבי השכונה, בשגרת חייהם, ובזכותם לחופש תנועה.

המוקד ציין במכתבו, כי רבים מתושבי המקום עובדים ולומדים מחוץ לשכונה, וכי שירותים בסיסיים רבים זמינים רק מחוץ לה. בשל חסימת עורק תחבורה זה, תושבי השכונה מתמודדים לא רק עם עומסי תנועה כבדים, בייחוד בשעות הבוקר, אלא אף חשופים לסכנת עיכוב מיותר בהגעת שירותי חירום, דוגמת שירותי כבאות. המוקד סיכם במכתבו, כי חסימת כביש הגישה לשכונה בשל "הפרות סדר" שאירעו לפני שנים, בשנת 2001, אינה משרתת תכלית הגיונית, אינה מידתית ו"מהווה ענישה קולקטיבית אסורה של תושבי שכונה שלמה על מעשים שלא הם עשו, דבר שלא יעלה על הדעת שייעשה ביחס לשכונה יהודית בעיר".
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 9.1.2020 פנה המוקד למפקד מחוז ירושלים של משטרת ישראל בבקשה כי תוסר חסימת הבטון מכביש הגישה לשכונת עיסאוויה שבעיר, כדי לאפשר תנועה חופשית של כלי רכב בכביש. במכתבו הבהיר המוקד כי מדובר בחסימה המוצבת במקום, למעט הפוגות קצרות, מזה כ-19 שנים, וגורמת לפגיעה קשה ובלתי סבירה ברווחתם של תושבי השכונה, בשגרת חייהם, ובזכותם לחופש תנועה.

המוקד ציין במכתבו, כי רבים מתושבי המקום עובדים ולומדים מחוץ לשכונה, וכי שירותים בסיסיים רבים זמינים רק מחוץ לה. בשל חסימת עורק תחבורה זה, תושבי השכונה מתמודדים לא רק עם עומסי תנועה כבדים, בייחוד בשעות הבוקר, אלא אף חשופים לסכנת עיכוב מיותר בהגעת שירותי חירום, דוגמת שירותי כבאות. המוקד סיכם במכתבו, כי חסימת כביש הגישה לשכונה בשל "הפרות סדר" שאירעו לפני שנים, בשנת 2001, אינה משרתת תכלית הגיונית, אינה מידתית ו"מהווה ענישה קולקטיבית אסורה של תושבי שכונה שלמה על מעשים שלא הם עשו, דבר שלא יעלה על הדעת שייעשה ביחס לשכונה יהודית בעיר".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות