בעקבות מעצרו של קטין שטרם מלאו לו 12 והחזקתו למשך למעלה מיממה בתנאים בלתי הולמים: המוקד קרא לצבא לפעול לאלתר כדי למנוע הישנותם של מקרים חמורים שכאלה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.01.2020
בעקבות מעצרו של קטין שטרם מלאו לו 12 והחזקתו למשך למעלה מיממה בתנאים בלתי הולמים: המוקד קרא לצבא לפעול לאלתר כדי למנוע הישנותם של מקרים חמורים שכאלה
בעקבות מעצרו של קטין שטרם מלאו לו 12 והחזקתו למשך למעלה מיממה בתנאים בלתי הולמים: המוקד קרא לצבא לפעול לאלתר כדי למנוע הישנותם של מקרים חמורים שכאלה
ביום 9.1.2020 שלח המוקד מכתב תקיף לצבא בעניין מעצרו הבלתי חוקי של קטין שטרם מלאו לו 12 שנים. הקטין נעצר ביום 16.10.2019 באזור קלקיליה. במכתב פורטה השתלשלות האירועים מהרגע בו פנתה המשפחה המודאגת למוקד, יום לאחר המעצר, בבקשה לסייע באיתורו של הילד: ראשית נמסר למוקד כי הקטין מצוי במשטרת אריאל. ואולם, עורך דין שנשלח בבהילות על ידי המשפחה לתחנה משטרה זו לא מצא שם את הקטין, ונאמר לו שהקטין כלל אינו מופיע במערכת המשטרתית. בחטיבה מרחבית אפרים, אשר ככל הנראה ביצעה את המעצר, הוסיפו להתעקש כי הקטין "בטוח הועבר למשטרת אריאל". נוכח היעדר מידע ברור באשר למקום הימצאו של הקטין, שלח המוקד מכתב לפרקליטות המדינה, בו התריע כי יפנה לבג"ץ אם הקטין לא יאותר באופן מיידי. בשעות הערב של אותו יום מסרה הפרקליטות, כי בשעה 17:30 – למעלה מ-24 שעות לאחר מעצרו – הועבר הקטין לידי הרשות הפלסטינית בקלקיליה. כך ותו לא. בהמשך התברר, כי ביום מעצרו הוחזק הקטין בבסיס צבאי שאינו מקום כליאה מוכרז (מוצב 422 הסמוך להתנחלות צופים), וכי במהלך כל אותו לילה הוא נותר בבסיס כשהוא אזוק. בבוקר שלמחרת, ניסו חיילים להעביר את הקטין לידי המשטרה באריאל אך שם סירבו לקבלו, ומשכך הוא הוחזר לבסיס הצבאי.

במכתבו הבהיר המוקד, כי בהתנהלות הפסולה והחמורה במקרה זה, הפר הצבא שורה של חוקים מחייבים, הן על פי החקיקה הצבאית והן מכוח חובותיה של ישראל על פי המשפט הבינלאומי. המוקד ציין, כי עיכובו של קטין מתחת לגיל 12, לתקופה של 24 שעות, ומבלי שהוריו ידעו על מקום החזקתו, מתנגש חזיתית עם עיקרון טובת הילד, שאמור להוות שיקול ראשון במעלה בכל מעשה של הרשויות. המוקד אף הדגיש כי על פי החקיקה הצבאית, מדובר בקטין שמתחת לגיל האחריות הפלילית, ועל כן מעצרו אסור וכך גם עיכובו הממושך, אזוק ובתנאים בלתי הולמים – שאף בגירים לא ניתן להחזיק בהם. המוקד הוסיף כי: "שלילת חירותו של ילד לתקופה כה ארוכה, כשהוא מוחזק על ידי חיילים הזרים לו ושאינו מבין את שפתם, עשויה להיות טראומתית ולגרום לנזקים נפשיים שישפיעו על התפתחותו התקינה. זאת בשים לב לעובדה שיכולתו של ילד להבין את סיבת ומטרת העיכוב הינה מוגבלת ביותר".

המוקד דרש, כי הצבא יעביר לידיו נוהל – ככל שקיים כזה – המסדיר את עיכובם והחזקתם של קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית, ולסיכום, קרא לצבא לפעול ללא דיחוי כדי למנוע הישנותם של מקרים חמורים מעין אלה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 9.1.2020 שלח המוקד מכתב תקיף לצבא בעניין מעצרו הבלתי חוקי של קטין שטרם מלאו לו 12 שנים. הקטין נעצר ביום 16.10.2019 באזור קלקיליה. במכתב פורטה השתלשלות האירועים מהרגע בו פנתה המשפחה המודאגת למוקד, יום לאחר המעצר, בבקשה לסייע באיתורו של הילד: ראשית נמסר למוקד כי הקטין מצוי במשטרת אריאל. ואולם, עורך דין שנשלח בבהילות על ידי המשפחה לתחנה משטרה זו לא מצא שם את הקטין, ונאמר לו שהקטין כלל אינו מופיע במערכת המשטרתית. בחטיבה מרחבית אפרים, אשר ככל הנראה ביצעה את המעצר, הוסיפו להתעקש כי הקטין "בטוח הועבר למשטרת אריאל". נוכח היעדר מידע ברור באשר למקום הימצאו של הקטין, שלח המוקד מכתב לפרקליטות המדינה, בו התריע כי יפנה לבג"ץ אם הקטין לא יאותר באופן מיידי. בשעות הערב של אותו יום מסרה הפרקליטות, כי בשעה 17:30 – למעלה מ-24 שעות לאחר מעצרו – הועבר הקטין לידי הרשות הפלסטינית בקלקיליה. כך ותו לא. בהמשך התברר, כי ביום מעצרו הוחזק הקטין בבסיס צבאי שאינו מקום כליאה מוכרז (מוצב 422 הסמוך להתנחלות צופים), וכי במהלך כל אותו לילה הוא נותר בבסיס כשהוא אזוק. בבוקר שלמחרת, ניסו חיילים להעביר את הקטין לידי המשטרה באריאל אך שם סירבו לקבלו, ומשכך הוא הוחזר לבסיס הצבאי.

במכתבו הבהיר המוקד, כי בהתנהלות הפסולה והחמורה במקרה זה, הפר הצבא שורה של חוקים מחייבים, הן על פי החקיקה הצבאית והן מכוח חובותיה של ישראל על פי המשפט הבינלאומי. המוקד ציין, כי עיכובו של קטין מתחת לגיל 12, לתקופה של 24 שעות, ומבלי שהוריו ידעו על מקום החזקתו, מתנגש חזיתית עם עיקרון טובת הילד, שאמור להוות שיקול ראשון במעלה בכל מעשה של הרשויות. המוקד אף הדגיש כי על פי החקיקה הצבאית, מדובר בקטין שמתחת לגיל האחריות הפלילית, ועל כן מעצרו אסור וכך גם עיכובו הממושך, אזוק ובתנאים בלתי הולמים – שאף בגירים לא ניתן להחזיק בהם. המוקד הוסיף כי: "שלילת חירותו של ילד לתקופה כה ארוכה, כשהוא מוחזק על ידי חיילים הזרים לו ושאינו מבין את שפתם, עשויה להיות טראומתית ולגרום לנזקים נפשיים שישפיעו על התפתחותו התקינה. זאת בשים לב לעובדה שיכולתו של ילד להבין את סיבת ומטרת העיכוב הינה מוגבלת ביותר".

המוקד דרש, כי הצבא יעביר לידיו נוהל – ככל שקיים כזה – המסדיר את עיכובם והחזקתם של קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית, ולסיכום, קרא לצבא לפעול ללא דיחוי כדי למנוע הישנותם של מקרים חמורים מעין אלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות