בג"ץ נמנע מלהכריע בעתירות המוקד לביטול צווי עוצר לילי שהוצאו נגד כמה מתושבי עיסאוויה: שלוש מהעתירות נמחקו ונקבע כי יש "למצות" את טענות המוקד "בתקיפה עקיפה" במסגרת ההליכים הפליליים על הפרת הצווים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.03.2020
בג"ץ נמנע מלהכריע בעתירות המוקד לביטול צווי עוצר לילי שהוצאו נגד כמה מתושבי עיסאוויה: שלוש מהעתירות נמחקו ונקבע כי יש "למצות" את טענות המוקד "בתקיפה עקיפה" במסגרת ההליכים הפליליים על הפרת הצווים
בג"ץ נמנע מלהכריע בעתירות המוקד לביטול צווי עוצר לילי שהוצאו נגד כמה מתושבי עיסאוויה: שלוש מהעתירות נמחקו ונקבע כי יש "למצות" את טענות המוקד "בתקיפה עקיפה" במסגרת ההליכים הפליליים על הפרת הצווים
ביום 13.2.2020 עתר המוקד לבג"ץ בשמם של חמישה פלסטינים ירושלמים, המתגוררים בשכונת עיסאוויה, בדרישה כי יבוטלו צווי ההגבלה שהוציא נגדם מפקד פיקוד העורף, האוסרים על יציאתם מבתיהם בין השעות 20:00 בערב ו-06:00 בבוקר. בנוסף דרש המוקד את ביטולן של תקנות 110-108 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, מתוקפן הוצאו צווי העוצר הלילי. לחלופין דרש המוקד, כי אם יכיר בית המשפט בסמכות להטיל צווי הגבלה מכוח תקנה 110, הוא יבטל את ההליכים במסגרתם הוצאו הצווים בהיותם בלתי הוגנים, בלתי סבירים ובלתי מידתיים.

ביום 26.2.2020 הודיעה המדינה למוקד כי אין בכוונתה להאריך את צו ההגבלה שהוטל על אחד מחמשת העותרים, בן 19 המתגורר עם הוריו. לאחר שפג הצו ביום 29.2.2020, ומשלא הוארך, ביקש המוקד למחוק את העתירה בעניין (בג"ץ 1198/20). יצוין, כי במסגרת העתירה קבל המוקד על ניסיונו הפסול של השב"כ ללחוץ על העותר לשתף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים, בתמורה לכך שהצו לא יוארך. המוקד אף ציין כי לאחר שסירב העותר להצעה, הבהיר לו איש השב"כ כי הצו יוארך בוודאות.

בתום הדיון בארבע העתירות הנותרות, שהתקיים בבג"ץ ביום 3.3.2020, נענה המוקד להמלצת בג"ץ למוחקן. בשלוש מהעתירות (בג"ץ 1200/20, בג"ץ 1201/20 ו-בג"ץ 1202/20) המליץ בית המשפט על המחיקה לאחר שהגיע למסקנה שהטענות נגד חוקיות הצווים הועלו כבר ב"תקיפה עקיפה" בבית משפט השלום ויידונו במסגרת ההליכים הפליליים המתנהלים נגד העותרים בשל הפרת הצווים. כזכור, העותרים הועמדו לדין בגין הפרת הצווים לאחר שלא ניתנה להם אפשרות של ממש לפעול מבעוד מועד נגד הוצאתם, ולאחר שהם הפרו את הצווים כצעד של מחאה וביקשו לפיכך מכוחות הביטחון לעוצרם.

כך נחסמה לעת עתה הדרך לתקיפה ישירה של הצווים ואופן הוצאתם בפני בג"ץ (וזאת על אף שבית משפט השלום כבר דחה באחד מהתיקים את הטענה העקרונית נגד הסמכות להוצאת הצווים).

העתירה הנוספת (בג"ץ 1204/20), בעניינו של עותר לגביו לא מתקיים הליך פלילי, נמחקה אף היא לאחר שבית המשפט עיין בחומר מודיעיני חסוי.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 13.2.2020 עתר המוקד לבג"ץ בשמם של חמישה פלסטינים ירושלמים, המתגוררים בשכונת עיסאוויה, בדרישה כי יבוטלו צווי ההגבלה שהוציא נגדם מפקד פיקוד העורף, האוסרים על יציאתם מבתיהם בין השעות 20:00 בערב ו-06:00 בבוקר. בנוסף דרש המוקד את ביטולן של תקנות 110-108 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, מתוקפן הוצאו צווי העוצר הלילי. לחלופין דרש המוקד, כי אם יכיר בית המשפט בסמכות להטיל צווי הגבלה מכוח תקנה 110, הוא יבטל את ההליכים במסגרתם הוצאו הצווים בהיותם בלתי הוגנים, בלתי סבירים ובלתי מידתיים.

ביום 26.2.2020 הודיעה המדינה למוקד כי אין בכוונתה להאריך את צו ההגבלה שהוטל על אחד מחמשת העותרים, בן 19 המתגורר עם הוריו. לאחר שפג הצו ביום 29.2.2020, ומשלא הוארך, ביקש המוקד למחוק את העתירה בעניין (בג"ץ 1198/20). יצוין, כי במסגרת העתירה קבל המוקד על ניסיונו הפסול של השב"כ ללחוץ על העותר לשתף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים, בתמורה לכך שהצו לא יוארך. המוקד אף ציין כי לאחר שסירב העותר להצעה, הבהיר לו איש השב"כ כי הצו יוארך בוודאות.

בתום הדיון בארבע העתירות הנותרות, שהתקיים בבג"ץ ביום 3.3.2020, נענה המוקד להמלצת בג"ץ למוחקן. בשלוש מהעתירות (בג"ץ 1200/20, בג"ץ 1201/20 ו-בג"ץ 1202/20) המליץ בית המשפט על המחיקה לאחר שהגיע למסקנה שהטענות נגד חוקיות הצווים הועלו כבר ב"תקיפה עקיפה" בבית משפט השלום ויידונו במסגרת ההליכים הפליליים המתנהלים נגד העותרים בשל הפרת הצווים. כזכור, העותרים הועמדו לדין בגין הפרת הצווים לאחר שלא ניתנה להם אפשרות של ממש לפעול מבעוד מועד נגד הוצאתם, ולאחר שהם הפרו את הצווים כצעד של מחאה וביקשו לפיכך מכוחות הביטחון לעוצרם.

כך נחסמה לעת עתה הדרך לתקיפה ישירה של הצווים ואופן הוצאתם בפני בג"ץ (וזאת על אף שבית משפט השלום כבר דחה באחד מהתיקים את הטענה העקרונית נגד הסמכות להוצאת הצווים).

העתירה הנוספת (בג"ץ 1204/20), בעניינו של עותר לגביו לא מתקיים הליך פלילי, נמחקה אף היא לאחר שבית המשפט עיין בחומר מודיעיני חסוי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות