המוקד להגנת הפרט - המוקד למשרד הפנים ולצבא: כל עוד נמשך משבר הקורונה, יש לדאוג להארכת היתרים ומניעת הרחקה מהארץ של פלסטינים החיים בישראל כדין, במסגרת הליכים לאיחוד משפחות והליכים הומניטאריים
חזרה לעמוד הקודם
18.03.2020

המוקד למשרד הפנים ולצבא: כל עוד נמשך משבר הקורונה, יש לדאוג להארכת היתרים ומניעת הרחקה מהארץ של פלסטינים החיים בישראל כדין, במסגרת הליכים לאיחוד משפחות והליכים הומניטאריים

נוכח משבר הקורונה שסופו טרם נראה, פנה המוקד לשר הפנים ביום 17.3.2020 בדרישה לפרסומה המיידי של הודעה דחופה לפיה יוארך באופן אוטומטי ועד לסוף יוני 2020, מעמדם החוקי של פלסטינים המחזיקים בהיתרי שהייה וחיים בישראל כדין מכוח הליכים לאיחוד משפחות והליכים הומניטאריים. זאת, בעקבות הודעה דומה שפרסם משרד הפנים יום קודם לכן, בנוגע להארכת היתריהם של זרים המחזיקים באשרות שונות אשר תוקפם פג החל מיום 12.3.2020. מטעם שאינו ברור, בהודעת משרד הפנים לא הופיעה כל התייחסות לאוכלוסיית תושבי השטחים המתגוררת בישראל הדין ולא נקבעה לגביה הארכה אוטומטית של היתרים.

בפנייתו, ציין המוקד כי בעת קשה זו, אין ספק ששלום הציבור, בריאותו וביטחונו מחייבים את פרסומה של הודעה שכזו. וזאת, הבהיר המוקד "על מנת שלא לפגוע בזכויות היסוד של משפחות ישראליות רבות ועל מנת למנוע מצבים מסוכנים בו לא יוכל אדם לנוע באופן סביר במקום מגוריו החוקי, ולדאוג לשלום בני משפחתו ובריאותם, ואף למנוע מצב בו יורחק חלילה בשוגג למקומות בהם הוא יכול להיחשף לנגיף".

במקביל שלח המוקד דרישה משלימה לצבא, לפיה יש לפרסם הודעה כי כל פלסטיני המתגורר בישראל כדין במסגרת ההליכים שהוזכרו לעיל לא יורחק מביתו גם אם אין הוא מחזיק לעת זו בהיתר תקף, ככל שההיתר פג החל מיום 12.3.2020.