לאחר דרישת המוקד: משרד הפנים פרסם הודעה בדבר הארכה אוטומטית של היתרי השהייה של פלסטינים המתגוררים בישראל כחוק במסגרת הליכים לאיחוד משפחות המוקד להגנת הפרט
19.03.2020
לאחר דרישת המוקד: משרד הפנים פרסם הודעה בדבר הארכה אוטומטית של היתרי השהייה של פלסטינים המתגוררים בישראל כחוק במסגרת הליכים לאיחוד משפחות
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 19.3.2020 פרסם משרד הפנים הודעה, לפיה הוחלט "להאריך באופן אוטומטי את היתר השהייה בישראל... של תושבי איו"ש ורצועת עזה, אשר החזיקו בהיתר זה מכח איחוד משפחות ופג תוקפו החל מיום 12.3.2020". עוד נמסר, כי נוכח הסגר שהוטל על הגדה המערבית ורצועת עזה, ההיתר יתבטל אם המחזיק בו "ייצא לתחומי הרשות הפלשתינאית בתקופה זו".

ההודעה פורסמה בהמשך לדרישתו של המוקד בעניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות