ארגוני זכויות אדם בקריאה לצמצום דחוף של מספר הכלואים בישראל: תנאי הכליאה אינם מאפשרים שמירה על הנחיות משרד הבריאות; חייהם של רבים מוטלים על הכף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.03.2020
ארגוני זכויות אדם בקריאה לצמצום דחוף של מספר הכלואים בישראל: תנאי הכליאה אינם מאפשרים שמירה על הנחיות משרד הבריאות; חייהם של רבים מוטלים על הכף
ארגוני זכויות אדם בקריאה לצמצום דחוף של מספר הכלואים בישראל: תנאי הכליאה אינם מאפשרים שמירה על הנחיות משרד הבריאות; חייהם של רבים מוטלים על הכף
ביום 19.3.2020 שלחו שִשה ארגוני זכויות אדם מכתב לשר לביטחון פנים, ליועץ המשפטי לממשלה, ולמחלקת החנינות שבמשרד המשפטים, שעניינו צמצום אוכלוסיית הכלואים נוכח התפרצות מגפת הקורונה. בפנייתם ביקשו הארגונים – רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח בישראל, הוועד הציבורי נגד עינויים, המוקד לפליטים ולמהגרים ומרכז אל-מיזאן לזכויות אדם – כי תיבחן בדחיפות האפשרות לצמצם למינימום האפשרי את מספר הכלואים בישראל לשם הבטחת בריאותם בנסיבות מגפת הקורונה. הארגונים התריעו כי אלמלא יינקטו צעדים בעניין, תימצא אוכלוסיית הכלואים בסיכון גבוה להידבקות, ואף לסכנת חיים של ממש במקרים מסוימים. זאת, בשל העובדה כי אלפים מקרב הכלואים הינם חולים כרוניים ומאות הינם זקנים. לגבי חולים אלו, חידדו הארגונים, יש לדאוג למתן הגנה מיטבית, על ידי שחרורם או התאמת תנאי מאסרם.

הארגונים הבהירו כי סביבת החיים הייחודית שיוצרים תנאי הכליאה, ובראשם הצפיפות והאוורור הלקוי, לא מאפשרים לקיים בבתי הכלא את הנחיות משרד הבריאות שנועדו למנוע הדבקה. צמצום מספר הכלואים – באמצעות שחרורם של מהגרים ומבקשי מקלט, שחרור מנהלי, הוצאה לחופשות ממושכות, מעצרי בית ועוד – אף יאפשר לשב"ס להכין מקומות בידוד רבים עבור אלה שיזדקקו לכך לכשתתפשט המגפה בבתי הכלא.

צעדי צמצום הינם צו השעה, הבהירו הארגונים, והינם מחובתם הבריאותית, המוסרית והמשפטית של הרשויות בעת זו.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 19.3.2020 שלחו שִשה ארגוני זכויות אדם מכתב לשר לביטחון פנים, ליועץ המשפטי לממשלה, ולמחלקת החנינות שבמשרד המשפטים, שעניינו צמצום אוכלוסיית הכלואים נוכח התפרצות מגפת הקורונה. בפנייתם ביקשו הארגונים – רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח בישראל, הוועד הציבורי נגד עינויים, המוקד לפליטים ולמהגרים ומרכז אל-מיזאן לזכויות אדם – כי תיבחן בדחיפות האפשרות לצמצם למינימום האפשרי את מספר הכלואים בישראל לשם הבטחת בריאותם בנסיבות מגפת הקורונה. הארגונים התריעו כי אלמלא יינקטו צעדים בעניין, תימצא אוכלוסיית הכלואים בסיכון גבוה להידבקות, ואף לסכנת חיים של ממש במקרים מסוימים. זאת, בשל העובדה כי אלפים מקרב הכלואים הינם חולים כרוניים ומאות הינם זקנים. לגבי חולים אלו, חידדו הארגונים, יש לדאוג למתן הגנה מיטבית, על ידי שחרורם או התאמת תנאי מאסרם.

הארגונים הבהירו כי סביבת החיים הייחודית שיוצרים תנאי הכליאה, ובראשם הצפיפות והאוורור הלקוי, לא מאפשרים לקיים בבתי הכלא את הנחיות משרד הבריאות שנועדו למנוע הדבקה. צמצום מספר הכלואים – באמצעות שחרורם של מהגרים ומבקשי מקלט, שחרור מנהלי, הוצאה לחופשות ממושכות, מעצרי בית ועוד – אף יאפשר לשב"ס להכין מקומות בידוד רבים עבור אלה שיזדקקו לכך לכשתתפשט המגפה בבתי הכלא.

צעדי צמצום הינם צו השעה, הבהירו הארגונים, והינם מחובתם הבריאותית, המוסרית והמשפטית של הרשויות בעת זו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות