המוקד להגנת הפרט - המוקד לראש הממשלה: התכנית למניעת תנועתם של תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים מעבר לחומת ההפרדה פסולה ובלתי חוקית; יש לבטלה לאלתר
חזרה לעמוד הקודם
21.03.2020

המוקד לראש הממשלה: התכנית למניעת תנועתם של תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים מעבר לחומת ההפרדה פסולה ובלתי חוקית; יש לבטלה לאלתר

ביום 21.3.2020 פנו בדחיפות המוקד להגנת הפרט ועורכת הדין עדי לוסטיגמן לראש הממשלה הזמנית, בבקשה להימנע מהחלטה להפריד בין חלקה המערבי וחלקה המזרחי של ירושלים, שכן זו "תפלה ותפגע באופן ממשי בתושבי העיר הפלסטינים, באופן לא חוקתי, בלתי סביר ובלתי מידתי". זאת, בעקבות פרסומים בכלי התקשורת מהם עולה כי כחלק מהצעדים הננקטים בהתמודדות עם משבר הקורונה, יוזמים משרד ראש הממשלה והמטה לביטחון לאומי – ולא משרד הבריאות – תכנית שמטרתה למנוע מתושבי השכונות הסמוכות למחסום מחנה הפליטים שועפאט – המצויות בתחום המוניציפאלי של ירושלים אך מצדה המזרחי של חומת ההפרדה – לעבור את החומה אל יתר חלקי העיר. הנימוק הניתן לכך, על פי הפרסומים, הוא הקושי הקיים לכאורה במניעת חדירת נגיף הקורונה מיתר שטחי הגדה המערבית אל ירושלים המזרחית ומדינת ישראל, נוכח העדרו של גבול מוסדר בין שטחי שכונות אלו לשטחי הרשות הפלסטינית.

המוקד הבהיר במכתבו, כי יישומה של תוכנית זו יפגע באופן חמור בזכויות היסוד של רבים מתושבי ישראל המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם בני זוגם או ילדיהם מהגדה המערבית, ומתגוררים עמם בשכונות ירושלמיות אלה. בין הזכויות שיפגעו ניתן למנות את הזכות לחופש תנועה, הזכות לקיום בכבוד, הזכות לבריאות, הזכות לשוויון, ובנסיבות השוררות כיום אף בזכות החשובה מכל, היא הזכות לחיים.

המוקד הזכיר במכתבו, כי בשנת 1967 החליטה ישראל להסדיר את מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית, לאחר סיפוחו של השטח, באמצעות תושבות קבע. בשנת 2000 תוקן חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ונקבע כי תחום ירושלים כולל את כל תחומה המוניציפאלי של העיר, וכי אין להעביר כל סמכות הנוגעת לתחום זה לגורם זר, אף לא לתקופה קצובה.

המוקד העלה חשש, כי מאחורי התוכנית עומדים שיקולים זרים, וכי מדובר בהפקרה של בריאותו ושלומו של הציבור המתגורר באותן שכונות, בהיעדר כל אינדיקציה לכך שהמדינה מתכוונת לפעול באופן רציני כדי להגן על חייו ובריאותו של ציבור זה. עוד ציין המוקד, כי נראה כי ישנו רצון דואלי ופסול להמשיך ולעשות שימוש בתושבי שכונות אלה שעבודתם עתה נחוצה מאין כמותה לצורך המשך פעילות מיטבית של מפעלים חיוניים בעיר (בתי החולים, בתי המרקחת, מחלקת התברואה והניקיון של העירייה, מפעלי המזון והסופרמרקטים שבעיר), ולהתעלם ואף להתנער מיתר תושבי אותן שכונות. זאת ועוד. תושבים יהודים הגרים בהתנחלויות אינם מוגבלים בתנועתם אל ומחוץ לגדה המערבית.

המוקד התריע כי אם תכנית פסולה זו – הן מוסרית והן משפטית – תקרום עור וגידים, לא יהיה מנוס מהגשת עתירה דחופה לבג"ץ לביטולה. תחת תכנית זו, דרש המוקד, על המדינה לנקוט בשורה של צעדים דחופים וענייניים להגן על שלום כלל הציבור לרבות אלו החיים בשכונות אלה, ולפרסמם באופן ברור בשפה הערבית.