המוקד להגנת הפרט - המוקד למינהל האזרחי: בעת חירום זו של התפרצות הקורונה, מניעת גישתם של אנשים המתגוררים בשכונות ירושלמיות המצויות מעבר לחומת ההפרדה, אל יתר חלקי העיר, מסכנת את חייהם של רבים – תושבים, אזרחים, ומחזיקים בהיתרי שהייה כאחד
חזרה לעמוד הקודם
24.03.2020

המוקד למינהל האזרחי: בעת חירום זו של התפרצות הקורונה, מניעת גישתם של אנשים המתגוררים בשכונות ירושלמיות המצויות מעבר לחומת ההפרדה, אל יתר חלקי העיר, מסכנת את חייהם של רבים – תושבים, אזרחים, ומחזיקים בהיתרי שהייה כאחד

ביום 24.3.2020 פנה המוקד בדחיפות אל המינהל האזרחי, בעקבות תלונות שהתקבלו בימים האחרונים מפלסטינים המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי ישראל, ומתגוררים עמם בשכונות המצויות בתחומה המוניציפאלי של ירושלים המזרחית אך מעבר לחומת ההפרדה. המתלוננים כולם דיווחו למוקד כי על אף שהם מחזיקים בהיתרים תקפים לשהייה בישראל, בהגיעם למחסומים קלנדיה ומחנה הפליטים שועפאט, דרכם ניתן לעבור משכונות אלה ליתר העיר, סורבה כניסתם על ידי החיילים במקום.

המוקד הבהיר, כי כאשר אדם נוטל חלק בהליך לאיחוד משפחות ומחזיק במסגרת זו היתר שהייה כדין, יש לאפשר לו לקיים תא משפחתי בישראל באופן סביר; קיום הכולל את הזכות לחיים, לחיי משפחה ולחופש תנועה. חובתו של המינהל האזרחי – ויתר הרשויות האמונות על ירושלים המזרחית – להגן על זכויות אלה, וביתר הקפדה בתקופת החירום השוררת עתה בשל מגפת הקורונה.

המוקד הזכיר, כי בירושלים המזרחית ככלל ובייחוד בשכונות שמעבר לחומה, שורר מחסור מובנה בשירותים חיוניים, פרי הזנחה והתעלמות רבות שנים מצד רשויות ישראל השונות. עובדה זו מגבירה את חובתו של המינהל האזרחי בעת זו לאפשר לכלל תושבי השכונות שמעבר לחומה חופש תנועה בדרכם לקבל שירותים חיוניים להם הם זכאים, הזמינים מעברה האחר של חומת ההפרדה, ביתר חלקי העיר, שם הם יכולים להצטייד במזון, לקבל שירותים רפואיים, להגיע למקומות עבודתם וכיו"ב. וזאת, הדגיש המוקד, בין אם מדובר באזרחי ישראל ותושביה ובין אם לאו.

לבסוף, הדגיש המוקד כי מעל הכל, מדיניותו הבלתי רשמית של המינהל האזרחי מסכנת כיום את חייהם של אלפי התושבים החיים בשכונות אלו פשוטו כמשמעו. עליו לחדול מכך לאלתר ולאפשר לכלל תושבי השכונות שמעברה המזרחי של חומת ההפרדה, לנוע לצדה המערבי של החומה, בדרכם לקבלת שירותים חיוניים הנדרשים להם כשאר אזרחי ישראל ותושביה.