המוקד להגנת הפרט - המוקד לצבא: יש להקפיא כל צעד של הריסה עונשית של בתים; בנסיבות מגפת הקורונה, הפעלת אמצעי פסול זה עלולה להביא לסיכון חיים
חזרה לעמוד הקודם
22.03.2020

המוקד לצבא: יש להקפיא כל צעד של הריסה עונשית של בתים; בנסיבות מגפת הקורונה, הפעלת אמצעי פסול זה עלולה להביא לסיכון חיים

ביום 22.3.2020 פנה המוקד לצבא בעקבות הכרזת ישראל על מצב חירום בגין מגפת הקורונה. המוקד טען כי בנסיבות הנוכחיות, שעה שעל אנשים להסתגר בבתיהם ולהימנע מלצאת (למעט במקרים חריגים), ובהינתן שברשות הפלסטינית ננקטו צעדים דומים ואף חריפים יותר, יש להקפיא את מדיניות הריסת הבתים מכוח תקנה 119. בכלל זה אין להוציא הודעות על כוונה להרוס בית או צווי הריסה, ואין לממש פסקי דין, ככל שיהיו כאלה, המאשרים הריסת בית.

הותרת אנשים ללא קורת גג בתקופה זו מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור, ובראשם דיירי הבית והסובבים אותם, שהרי מי שביתו נהרס אינו יכול לפעול כדי להתגונן מפני הידבקות בווירוס או להימנע מלהדביק אחרים.