המוקד לצבא: יש להקפיא כל צעד של הריסה עונשית של בתים; בנסיבות מגפת הקורונה, הפעלת אמצעי פסול זה עלולה להביא לסיכון חיים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
22.03.2020
המוקד לצבא: יש להקפיא כל צעד של הריסה עונשית של בתים; בנסיבות מגפת הקורונה, הפעלת אמצעי פסול זה עלולה להביא לסיכון חיים
המוקד לצבא: יש להקפיא כל צעד של הריסה עונשית של בתים; בנסיבות מגפת הקורונה, הפעלת אמצעי פסול זה עלולה להביא לסיכון חיים
ביום 22.3.2020 פנה המוקד לצבא בעקבות הכרזת ישראל על מצב חירום בגין מגפת הקורונה. המוקד טען כי בנסיבות הנוכחיות, שעה שעל אנשים להסתגר בבתיהם ולהימנע מלצאת (למעט במקרים חריגים), ובהינתן שברשות הפלסטינית ננקטו צעדים דומים ואף חריפים יותר, יש להקפיא את מדיניות הריסת הבתים מכוח תקנה 119. בכלל זה אין להוציא הודעות על כוונה להרוס בית או צווי הריסה, ואין לממש פסקי דין, ככל שיהיו כאלה, המאשרים הריסת בית.

הותרת אנשים ללא קורת גג בתקופה זו מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור, ובראשם דיירי הבית והסובבים אותם, שהרי מי שביתו נהרס אינו יכול לפעול כדי להתגונן מפני הידבקות בווירוס או להימנע מלהדביק אחרים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 22.3.2020 פנה המוקד לצבא בעקבות הכרזת ישראל על מצב חירום בגין מגפת הקורונה. המוקד טען כי בנסיבות הנוכחיות, שעה שעל אנשים להסתגר בבתיהם ולהימנע מלצאת (למעט במקרים חריגים), ובהינתן שברשות הפלסטינית ננקטו צעדים דומים ואף חריפים יותר, יש להקפיא את מדיניות הריסת הבתים מכוח תקנה 119. בכלל זה אין להוציא הודעות על כוונה להרוס בית או צווי הריסה, ואין לממש פסקי דין, ככל שיהיו כאלה, המאשרים הריסת בית.

הותרת אנשים ללא קורת גג בתקופה זו מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור, ובראשם דיירי הבית והסובבים אותם, שהרי מי שביתו נהרס אינו יכול לפעול כדי להתגונן מפני הידבקות בווירוס או להימנע מלהדביק אחרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות