בעקבות עתירת המוקד: קטינים פלסטינים המוחזקים בכלא הישראלי יוכלו לשוחח עם משפחותיהם אחת לשבועיים כל עוד נמשך מצב החירום בשל מגפת הקורונה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.04.2020
בעקבות עתירת המוקד: קטינים פלסטינים המוחזקים בכלא הישראלי יוכלו לשוחח עם משפחותיהם אחת לשבועיים כל עוד נמשך מצב החירום בשל מגפת הקורונה
בעקבות עתירת המוקד: קטינים פלסטינים המוחזקים בכלא הישראלי יוכלו לשוחח עם משפחותיהם אחת לשבועיים כל עוד נמשך מצב החירום בשל מגפת הקורונה
ביום 26.3.2020 עתר המוקד – בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים, רופאים לזכויות אדם, מרכז אל מיזאן לזכויות אדם וקבוצת הורים נגד מעצרי ילדים – לבג"ץ בדרישה לאפשר לכלואים המסווגים כביטחוניים לקיים בעת הזו קשר טלפוני עם משפחותיהם, ובייחוד לקטינים שבהם. זאת, נוכח האיסור המוחלט שהוכרז על ביקורים בכלא מתוקף תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר), התש"ף-2020, אשר הותקנו במסגרת המאבק במגפת הקורונה. בעתירתו הדגיש המוקד, כי בידודם של מתקני הכליאה מעלה חשש כי זכויותיהם של כלואים ביטחוניים יופרו מבלי שהם יוכלו לדווח על כך וללא יכולת לפנות לקבלת סעד משפטי.

המוקד הרחיב בעתירתו על הפגיעוּת היתרה והצרכים והזכויות המיוחדים של קטינים פלסטינים המסווגים ככלואים ביטחוניים (כ-200 נערים בני 17-14 נכון לראשית מרץ 2020). בעתירה הובהר, כי כליאה בנסיבות של חוסר ודאות ובידוד היא טראומטית במיוחד עבור קטינים, ולכן קשר טלפוני בינם לבין הוריהם הוא צורך חיוני מאין כמותו.

במסגרת תגובתה לעתירה מיום 1.4.2020, עדכנה המדינה כי הוחלט לאפשר "לאסירים ועצורים ביטחוניים קטינים שלא מוחזקים בבית סוהר דמון [בו מתקיים 'פיילוט' של מתן אפשרות לקיום קשר טלפוני] לערוך שיחה טלפונית אחת לקרוב משפחה מדרגה ראשונה, במהלך השבועיים הקרובים...". וזאת, מתוקף הוראת שעה שפורסמה באותו היום, בעניין "שיחות טלפון מפוקחות לקטינים בתקופת מצב חירום", בה נקבע כי "שיחת טלפון כאמור תתאפשר אחת לשבועיים, לבן משפחה מדרגה ראשונה... השיחה תיערך בנוכחות סוהר דובר שפת האסיר ברמקול ותימשך עד 10 דקות". המדינה סירבה לאפשר את שיחות הטלפון גם לאסירים הבגירים, תוך שהיא מדגישה כי הן תתאפשרנה אך במקרים הומניטאריים.

בסופו של הדיון שהתקיים ביום 2.4.2020, ציין בית המשפט בהחלטתו את הבהרות המדינה, לפיהן שיחות הטלפון לקטינים יוסדרו "כעניין שבנוהל רגיל" ולא תידרש בקשה מיוחדת לצורך קיומן. בנוסף הובהר, כי רק במקרה חריג של טעם ביטחוני קונקרטי ניתן יהיה לשלול מקטין את שיחת הטלפון המוקצית לו. באשר לאסירים הבגירים, הדגישו שופטי בג"ץ במסגרת הדיון כי ככל שיימשך מצב החירום, יהא על שב"ס להתמודד עם ההיערכות הלוגיסטית הנחוצה על מנת לאפשר גם להם לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם.

הדיון בעתירה אוחד עם עתירתו של ארגון עדאלה בעניין משיק – שלילת זכותם של כלואים ביטחוניים להיוועץ עם עורכי דינם. טרם הוצג הסדר מספק בנושא זה, ולפיכך שתי העתירות עודן תלויות ועומדות.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 26.3.2020 עתר המוקד – בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים, רופאים לזכויות אדם, מרכז אל מיזאן לזכויות אדם וקבוצת הורים נגד מעצרי ילדים – לבג"ץ בדרישה לאפשר לכלואים המסווגים כביטחוניים לקיים בעת הזו קשר טלפוני עם משפחותיהם, ובייחוד לקטינים שבהם. זאת, נוכח האיסור המוחלט שהוכרז על ביקורים בכלא מתוקף תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר), התש"ף-2020, אשר הותקנו במסגרת המאבק במגפת הקורונה. בעתירתו הדגיש המוקד, כי בידודם של מתקני הכליאה מעלה חשש כי זכויותיהם של כלואים ביטחוניים יופרו מבלי שהם יוכלו לדווח על כך וללא יכולת לפנות לקבלת סעד משפטי.

המוקד הרחיב בעתירתו על הפגיעוּת היתרה והצרכים והזכויות המיוחדים של קטינים פלסטינים המסווגים ככלואים ביטחוניים (כ-200 נערים בני 17-14 נכון לראשית מרץ 2020). בעתירה הובהר, כי כליאה בנסיבות של חוסר ודאות ובידוד היא טראומטית במיוחד עבור קטינים, ולכן קשר טלפוני בינם לבין הוריהם הוא צורך חיוני מאין כמותו.

במסגרת תגובתה לעתירה מיום 1.4.2020, עדכנה המדינה כי הוחלט לאפשר "לאסירים ועצורים ביטחוניים קטינים שלא מוחזקים בבית סוהר דמון [בו מתקיים 'פיילוט' של מתן אפשרות לקיום קשר טלפוני] לערוך שיחה טלפונית אחת לקרוב משפחה מדרגה ראשונה, במהלך השבועיים הקרובים...". וזאת, מתוקף הוראת שעה שפורסמה באותו היום, בעניין "שיחות טלפון מפוקחות לקטינים בתקופת מצב חירום", בה נקבע כי "שיחת טלפון כאמור תתאפשר אחת לשבועיים, לבן משפחה מדרגה ראשונה... השיחה תיערך בנוכחות סוהר דובר שפת האסיר ברמקול ותימשך עד 10 דקות". המדינה סירבה לאפשר את שיחות הטלפון גם לאסירים הבגירים, תוך שהיא מדגישה כי הן תתאפשרנה אך במקרים הומניטאריים.

בסופו של הדיון שהתקיים ביום 2.4.2020, ציין בית המשפט בהחלטתו את הבהרות המדינה, לפיהן שיחות הטלפון לקטינים יוסדרו "כעניין שבנוהל רגיל" ולא תידרש בקשה מיוחדת לצורך קיומן. בנוסף הובהר, כי רק במקרה חריג של טעם ביטחוני קונקרטי ניתן יהיה לשלול מקטין את שיחת הטלפון המוקצית לו. באשר לאסירים הבגירים, הדגישו שופטי בג"ץ במסגרת הדיון כי ככל שיימשך מצב החירום, יהא על שב"ס להתמודד עם ההיערכות הלוגיסטית הנחוצה על מנת לאפשר גם להם לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם.

הדיון בעתירה אוחד עם עתירתו של ארגון עדאלה בעניין משיק – שלילת זכותם של כלואים ביטחוניים להיוועץ עם עורכי דינם. טרם הוצג הסדר מספק בנושא זה, ולפיכך שתי העתירות עודן תלויות ועומדות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות