חרף הנחייתו העדכנית של הצבא: פלסטינים הנוטלים חלק בהליכי איחוד משפחות ואשר מתגוררים בשכונות ירושלמיות המצויות מעבר לחומת ההפרדה, עדיין אינם יכולים להגיע אל יתר חלקי העיר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.04.2020
חרף הנחייתו העדכנית של הצבא: פלסטינים הנוטלים חלק בהליכי איחוד משפחות ואשר מתגוררים בשכונות ירושלמיות המצויות מעבר לחומת ההפרדה, עדיין אינם יכולים להגיע אל יתר חלקי העיר
חרף הנחייתו העדכנית של הצבא: פלסטינים הנוטלים חלק בהליכי איחוד משפחות ואשר מתגוררים בשכונות ירושלמיות המצויות מעבר לחומת ההפרדה, עדיין אינם יכולים להגיע אל יתר חלקי העיר
בשלהי מרץ פנה המוקד בדחיפות לרשויות, בדרישה להסיר את המניעה על תנועתם של פלסטינים הנוטלים חלק בהליכי איחוד משפחות בישראל משכונות מגוריהם הירושלמיות שמעבר לחומת ההפרדה, אל יתר חלקי העיר, דרך המחסומים קלנדיה ומחנה הפליטים שועפאט. זאת, מתוקף חובתה של ישראל לאפשר לאנשים אלו, המחזיקים בהיתרי שהייה כדין, לקיים תא משפחתי באופן סביר – קיום הכולל את הזכות לחיים, לחיי משפחה ולחופש תנועה.

ביום 19.4.2020 מסרה משטרת ישראל למוקד, כי איסור המעבר יושם מתוקף פקודת הסגר שהופצה מטעם המנהל האזרחי, על רקע התפשטות נגיף הקורונה, וכי בעלי ההיתר האמורים לא נמנו עם החריגים לגביהם הותרה התנועה דרך המחסומים. ואולם, נמסר, "כידוע, המת"ק עדכן את ההנחיות ולפי שעה מאושר מעברם של בעלי היתר אחמ"ש במעברי עוטף ירושלים" (הדגשה במקור).

למרות העדכון הנטען, ממשיך המוקד לקבל תלונות ממחזיקי היתר אשר נמנע מהם לעבור במחסומים אל יתר חלקי העיר. בעקבות זאת, שלח המוקד מכתב נוסף בדרישה כי ההנחיה תחודד לכל הגורמים הפועלים במחסומים, כדי לאפשר מעבר ללא מפריע של כלל המחזיקים בהיתרים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בשלהי מרץ פנה המוקד בדחיפות לרשויות, בדרישה להסיר את המניעה על תנועתם של פלסטינים הנוטלים חלק בהליכי איחוד משפחות בישראל משכונות מגוריהם הירושלמיות שמעבר לחומת ההפרדה, אל יתר חלקי העיר, דרך המחסומים קלנדיה ומחנה הפליטים שועפאט. זאת, מתוקף חובתה של ישראל לאפשר לאנשים אלו, המחזיקים בהיתרי שהייה כדין, לקיים תא משפחתי באופן סביר – קיום הכולל את הזכות לחיים, לחיי משפחה ולחופש תנועה.

ביום 19.4.2020 מסרה משטרת ישראל למוקד, כי איסור המעבר יושם מתוקף פקודת הסגר שהופצה מטעם המנהל האזרחי, על רקע התפשטות נגיף הקורונה, וכי בעלי ההיתר האמורים לא נמנו עם החריגים לגביהם הותרה התנועה דרך המחסומים. ואולם, נמסר, "כידוע, המת"ק עדכן את ההנחיות ולפי שעה מאושר מעברם של בעלי היתר אחמ"ש במעברי עוטף ירושלים" (הדגשה במקור).

למרות העדכון הנטען, ממשיך המוקד לקבל תלונות ממחזיקי היתר אשר נמנע מהם לעבור במחסומים אל יתר חלקי העיר. בעקבות זאת, שלח המוקד מכתב נוסף בדרישה כי ההנחיה תחודד לכל הגורמים הפועלים במחסומים, כדי לאפשר מעבר ללא מפריע של כלל המחזיקים בהיתרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות