המוקד בדרישה חריפה: יש להפסיק את השימוש באפליקציה פולשנית לצורך יידוע בעלי היתרי שהייה בישראל לגבי חידוש היתרם; המדובר בניצול משבר הקורונה לשם פגיעה קשה וחריגה בפרטיותם של רבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.04.2020
המוקד בדרישה חריפה: יש להפסיק את השימוש באפליקציה פולשנית לצורך יידוע בעלי היתרי שהייה בישראל לגבי חידוש היתרם; המדובר בניצול משבר הקורונה לשם פגיעה קשה וחריגה בפרטיותם של רבים
המוקד בדרישה חריפה: יש להפסיק את השימוש באפליקציה פולשנית לצורך יידוע בעלי היתרי שהייה בישראל לגבי חידוש היתרם; המדובר בניצול משבר הקורונה לשם פגיעה קשה וחריגה בפרטיותם של רבים
ביום 6.4.2020 פנו המוקד להגנת הפרט ועמותת רופאים לזכויות אדם לשר הפנים, ליועץ המשפטי לממשלה ולצבא בדרישה לחדול מניצול משבר הקורונה לצורך הטמעת השימוש באפליקציית אלמנסק (المنسق; ובעברית – המתאם) בקרב ציבור מחזיקי היתרי השהייה. באמצעות האפליקציה החדשה, יכולים פלסטינים תושבי השטחים החיים בישראל כדין מתוקף היתרי שהייה, לוודא כי תוקף היתריהם הוארך ועודכן במערכת המנהל האזרחי, המשטרה ורשות האוכלוסין – וזאת, מבלי לגשת למשרדי מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) בנפות השונות. ואולם, השימוש באפליקציה מחייב הסכמה גורפת לוויתור גמור על פרטיות המידע שבמכשיר והשימוש שנעשה במידע, בשעה שלא ידוע כי קיימת כל חלופה אחרת לבירור מצב ההיתר, ומשכך לא עומדת לאדם בחירה חופשית אמיתית להסכמה לתנאים. המוקד הזכיר, כי המדובר בצורך בסיסי של הפונים לברר אם שהייתם במקום מגוריהם היא חוקית אם לאו – ואם לאו, הרי שהם ניצבים בפני סכנת גירוש מן הבית והמשפחה. לפיכך, דרשו הארגונים כי הרשויות יחדלו מלהנחות את הפונים להוריד אפליקציה זו. תחת זאת, נכתב, יש להודיע לפונים באופן ישיר על הארכת תוקף ההיתר.

במענה ראשוני מיום 7.4.2020, טען הצבא כי "היישומון אינו עושה שימוש מידע אישי כברירת מחדל, אלא לאחר אישור פרטני של המשתמש לשימוש במידע" וכי תנאי השימוש דומים לאלו של אפליקציות אחרות.

נוכח מענה מיתמם זה, נאלץ המוקד לחזור על דרישתו במכתב מיום 7.4.2020, בו חזר והבהיר כי מדובר בפועל באילוץ להשתמש באפליקציה, "הנובע מניצול משבר הקורונה ומתלות הפונים בהיתרים", וזאת תוך פגיעה קשה וחריגה בפרטיות ובכבוד האדם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 6.4.2020 פנו המוקד להגנת הפרט ועמותת רופאים לזכויות אדם לשר הפנים, ליועץ המשפטי לממשלה ולצבא בדרישה לחדול מניצול משבר הקורונה לצורך הטמעת השימוש באפליקציית אלמנסק (المنسق; ובעברית – המתאם) בקרב ציבור מחזיקי היתרי השהייה. באמצעות האפליקציה החדשה, יכולים פלסטינים תושבי השטחים החיים בישראל כדין מתוקף היתרי שהייה, לוודא כי תוקף היתריהם הוארך ועודכן במערכת המנהל האזרחי, המשטרה ורשות האוכלוסין – וזאת, מבלי לגשת למשרדי מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) בנפות השונות. ואולם, השימוש באפליקציה מחייב הסכמה גורפת לוויתור גמור על פרטיות המידע שבמכשיר והשימוש שנעשה במידע, בשעה שלא ידוע כי קיימת כל חלופה אחרת לבירור מצב ההיתר, ומשכך לא עומדת לאדם בחירה חופשית אמיתית להסכמה לתנאים. המוקד הזכיר, כי המדובר בצורך בסיסי של הפונים לברר אם שהייתם במקום מגוריהם היא חוקית אם לאו – ואם לאו, הרי שהם ניצבים בפני סכנת גירוש מן הבית והמשפחה. לפיכך, דרשו הארגונים כי הרשויות יחדלו מלהנחות את הפונים להוריד אפליקציה זו. תחת זאת, נכתב, יש להודיע לפונים באופן ישיר על הארכת תוקף ההיתר.

במענה ראשוני מיום 7.4.2020, טען הצבא כי "היישומון אינו עושה שימוש מידע אישי כברירת מחדל, אלא לאחר אישור פרטני של המשתמש לשימוש במידע" וכי תנאי השימוש דומים לאלו של אפליקציות אחרות.

נוכח מענה מיתמם זה, נאלץ המוקד לחזור על דרישתו במכתב מיום 7.4.2020, בו חזר והבהיר כי מדובר בפועל באילוץ להשתמש באפליקציה, "הנובע מניצול משבר הקורונה ומתלות הפונים בהיתרים", וזאת תוך פגיעה קשה וחריגה בפרטיות ובכבוד האדם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות