המוקד לבתי הכלא מגידו ועופר: יש לקיים לאלתר את החלטת בג"ץ ולאפשר לקטינים פלסטינים לקיים שיחות טלפון עם הוריהם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.05.2020
המוקד לבתי הכלא מגידו ועופר: יש לקיים לאלתר את החלטת בג"ץ ולאפשר לקטינים פלסטינים לקיים שיחות טלפון עם הוריהם
המוקד לבתי הכלא מגידו ועופר: יש לקיים לאלתר את החלטת בג"ץ ולאפשר לקטינים פלסטינים לקיים שיחות טלפון עם הוריהם
ביום 4.5.2020 כתב המוקד להגנת הפרט לרשויות כלא מגידו וכלא עופר בעניין אי יישומה של החלטת בג"ץ, שניתנה בעקבות עתירת המוקד להתרת קשר טלפוני לכלואים ביטחוניים בנסיבות הנוכחיות של ניתוק מוחלט ומניעת ביקורי משפחה ועורכי דין במתקני הכליאה בשל משבר הקורונה.

במסגרת הדיון שהתקיים ביום 2.4.2020, בישרה המדינה כי נחתמה הוראת שעה המחייבת קיום שיחת טלפון מפוקחת אחת לשבועיים, שמשכה עד עשר דקות, לכל קטין המסווג ככלוא ביטחוני בתקופת מצב החירום. בהחלטת בית המשפט נקבע בנוסף, כי "לא תידרש בקשה מיוחדת מצד הקטין, והדבר יוסדר כעניין שבנוהל רגיל".

ואולם, למוקד נמסר על ידי כמה משפחות של קטינים המוחזקים בכלא עופר כי לא עדיין לא קיבלו שיחות טלפון מילדיהם – למעלה מחודש מאז פורסמה הוראת השעה. ואילו ממשפחותיהם של קטינים המוחזקים בכלא מגידו נמסר, כי ילדיהם שוחחו עמם טלפונית ביום 8.4.2020, אך לא התקשרו פעם נוספת – על אף שחלפו מאז למעלה משבועיים.

במכתביו ציין המוקד, כי מדובר בעיכוב משמעותי המצביע על הימנעות מביצוע החלטת בג"ץ והחלטות שב"ס. לפיכך, דרש המוקד את קיומה המיידי של החלטת בית המשפט בעניין, כך שיתאפשר לקטינים המסווגים כביטחוניים ליצור קשר עם הוריהם ללא דיחוי. המוקד אף ציין, כי בכוונתו לדווח לבית המשפט על אי קיום הוראת השעה על ידי בתי כלא אלה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 4.5.2020 כתב המוקד להגנת הפרט לרשויות כלא מגידו וכלא עופר בעניין אי יישומה של החלטת בג"ץ, שניתנה בעקבות עתירת המוקד להתרת קשר טלפוני לכלואים ביטחוניים בנסיבות הנוכחיות של ניתוק מוחלט ומניעת ביקורי משפחה ועורכי דין במתקני הכליאה בשל משבר הקורונה.

במסגרת הדיון שהתקיים ביום 2.4.2020, בישרה המדינה כי נחתמה הוראת שעה המחייבת קיום שיחת טלפון מפוקחת אחת לשבועיים, שמשכה עד עשר דקות, לכל קטין המסווג ככלוא ביטחוני בתקופת מצב החירום. בהחלטת בית המשפט נקבע בנוסף, כי "לא תידרש בקשה מיוחדת מצד הקטין, והדבר יוסדר כעניין שבנוהל רגיל".

ואולם, למוקד נמסר על ידי כמה משפחות של קטינים המוחזקים בכלא עופר כי לא עדיין לא קיבלו שיחות טלפון מילדיהם – למעלה מחודש מאז פורסמה הוראת השעה. ואילו ממשפחותיהם של קטינים המוחזקים בכלא מגידו נמסר, כי ילדיהם שוחחו עמם טלפונית ביום 8.4.2020, אך לא התקשרו פעם נוספת – על אף שחלפו מאז למעלה משבועיים.

במכתביו ציין המוקד, כי מדובר בעיכוב משמעותי המצביע על הימנעות מביצוע החלטת בג"ץ והחלטות שב"ס. לפיכך, דרש המוקד את קיומה המיידי של החלטת בית המשפט בעניין, כך שיתאפשר לקטינים המסווגים כביטחוניים ליצור קשר עם הוריהם ללא דיחוי. המוקד אף ציין, כי בכוונתו לדווח לבית המשפט על אי קיום הוראת השעה על ידי בתי כלא אלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות