המוקד להגנת הפרט - בתגובה לעתירת המוקד: המדינה מתחייבת, במצב חירום בריאותי עתידי, להתייחס לנסיבותיהם הייחודיות של פלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות ואשר מתגוררים בשכונות המצויות מעבר לחומת ההפרדה
חזרה לעמוד הקודם
28.05.2020

בתגובה לעתירת המוקד: המדינה מתחייבת, במצב חירום בריאותי עתידי, להתייחס לנסיבותיהם הייחודיות של פלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות ואשר מתגוררים בשכונות המצויות מעבר לחומת ההפרדה

בשלהי מרץ, בעיצומה של התפרצות הקורונה, פנה המוקד בדחיפות לרשויות, בעקבות תלונות שקיבל מפלסטינים המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי ישראל, ומתגוררים עמם בשכונות המצויות בתחומה המוניציפאלי של ירושלים המזרחית אך מעבר לחומת ההפרדה. המתלוננים כולם דיווחו למוקד כי בהגיעם למחסומים קלנדיה ומחנה הפליטים שועפאט, לא הותר להם להמשיך בדרכם אל יתר חלקי העיר, על אף שהם חיים בירושלים כדין ומחזיקים בהיתרים תקפים לשהייה בישראל.

ביום 19.4.2020 מסרה משטרת ישראל למוקד, כי איסור המעבר יושם מתוקף פקודת הסגר שהופצה מטעם המנהל האזרחי, על רקע התפשטות נגיף הקורונה, וכי בעלי ההיתר האמורים לא נמנו עם החריגים לגביהם הותרה התנועה דרך המחסומים. ואולם, נמסר, "כידוע, המת"ק עדכן את ההנחיות ולפי שעה מאושר מעברם של בעלי היתר אחמ"ש [איחוד משפחות] במעברי עוטף ירושלים".

אך במוקד המשיכו להתקבל תלונות בעניין המעבר במחסום קלנדיה ובמחסום הסמוך לשכונת אל-בוסתאן. במענה לפנייתו הנוספת, ענתה המשטרה ביום 6.5.2020 כי פקודת הסגר אינה מחריגה בעלי היתרי שהייה שכאלה וכי הם מורשים לעבור רק בתיאום מראש עם המנהל האזרחי. כל אותו זמן, בשני מענים נפרדים מימים 29.3.2020 ו-11.5.2020, הבהיר המנהל האזרחי כי הנושא כלל אינו בסמכותו, שכן מדובר בתנועה בשטח ירושלים, עליה אחראים משטרת ישראל ומג"ב עוטף ירושלים. נוכח התשובות הסותרות והעדרה של מדיניות ברורה, עתר המוקד לבג"ץ ביום 19.5.2020 בדרישה לאפשר תנועה חופשית לפלסטינים המחזיקים בהיתרי שהייה מתוקף הליכים לאיחוד משפחות ומתגוררים בשכונות של ירושלים המזרחית המצויות מעבר לגדר ההפרדה. זאת, מתוקף חובתה של ישראל לאפשר לאנשים אלו לקיים באופן סביר תא משפחתי יציב – קיום הכולל את הזכות לחופש תנועה, הזכות לחיים, והזכות לחיי משפחה. המוקד הבהיר, כי איסור מעברם בכל שטחי העיר נעשה בחוסר סמכות ומהווה צעד מפלה, פסול ובלתי מידתי.

ביום 27.5.2020, במסגרת תגובה לעתירה, הצהירה פרקליטות המדינה כי התשובות שקיבל המוקד מהרשויות "אכן לא היו אחידות", ונימקה זאת ב"חוסר תיאום מסוים בהנחיות" שנוצר "לנוכח הקצב המהיר שבו השתנו ההנחיות הנוגעות להתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, ומגבלות התנועה, אשר חלו...". בתגובה הובהר, כי "מכל מקום בנקודת הזמן הנוכחית, על רקע ההקלות בצעדים שננקטו... ממילא לא נמנעת כניסתם של אוכלוסיית מחזיקי היתר אחמ"ש המתגוררים בשכונות התפר...".

כמו כן נמסר כי "במבט צופה פני עתיד, ככל שיעלה הצורך לשוב ולהגביל את המעבר של אוכלוסיות שונות מאיו"ש לישראל מטעמי בריאות הציבור, תינתן הדעת לנסיבותיהם הייחודיות של מחזיקי היתר אחמ"ש המתגוררים בשכונות התפר".

המוקד ימשיך לעקוב אחר המצב בשטח, ולוודא כי הוסרו כל מגבלות התנועה שחלו על בעלי היתרי השהייה.