בג"ץ ביטל את חוק ההסדרה להכשרת הפקעת אדמות פרטיות בגדה המערבית: "החוק אינו צולח את מבחן המידתיות ועל כן אינו חוקתי" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
10.06.2020
בג"ץ ביטל את חוק ההסדרה להכשרת הפקעת אדמות פרטיות בגדה המערבית: "החוק אינו צולח את מבחן המידתיות ועל כן אינו חוקתי"
בג"ץ ביטל את חוק ההסדרה להכשרת הפקעת אדמות פרטיות בגדה המערבית: "החוק אינו צולח את מבחן המידתיות ועל כן אינו חוקתי"
ביום 9.6.2020, ברוב של שמונה שופטים נגד אחד, ביטל בג"ץ את חוק ההסדרה שנועד להכשיר הפקעת אדמות פלסטיניות פרטיות בגדה המערבית. בג"ץ פסל את החוק בקובעו כי מדובר בפגיעה בלתי מידתית בזכויותיהם של פלסטינים לשיוויון ולקניין. פסק הדין ניתן בשתי העתירות שהוגשו נגד החוק, האחת הוגשה על ידי עדאלה, והאחרת על ידי יש דין והאגודה לזכויות האזרח, בשמם של ראשי מועצות מקומיות בגדה המערבית וארגוני זכויות אדם שונים, בהם המוקד.

יצוין, כי באופן חריג, היועץ המשפטי לממשלה צידד בעמדת העותרים וסירב לייצג את המדינה, אשר יוצגה לפיכך על ידי עורך דין פרטי.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 9.6.2020, ברוב של שמונה שופטים נגד אחד, ביטל בג"ץ את חוק ההסדרה שנועד להכשיר הפקעת אדמות פלסטיניות פרטיות בגדה המערבית. בג"ץ פסל את החוק בקובעו כי מדובר בפגיעה בלתי מידתית בזכויותיהם של פלסטינים לשיוויון ולקניין. פסק הדין ניתן בשתי העתירות שהוגשו נגד החוק, האחת הוגשה על ידי עדאלה, והאחרת על ידי יש דין והאגודה לזכויות האזרח, בשמם של ראשי מועצות מקומיות בגדה המערבית וארגוני זכויות אדם שונים, בהם המוקד.

יצוין, כי באופן חריג, היועץ המשפטי לממשלה צידד בעמדת העותרים וסירב לייצג את המדינה, אשר יוצגה לפיכך על ידי עורך דין פרטי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות