ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון: על ישראל לאפשר תנועת פלסטינים במעבר ארז, ולאפשר הגשת בקשות להיתרים במנותק מגופי התיאום של הרשות הפלסטינית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.06.2020
ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון: על ישראל לאפשר תנועת פלסטינים במעבר ארז, ולאפשר הגשת בקשות להיתרים במנותק מגופי התיאום של הרשות הפלסטינית
ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון: על ישראל לאפשר תנועת פלסטינים במעבר ארז, ולאפשר הגשת בקשות להיתרים במנותק מגופי התיאום של הרשות הפלסטינית
ביום 18.6.2020 פנו ארגוני זכויות אדם ישראליים – רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח בישראל, גישה ועדאלה – לשר הביטחון, ליועץ המשפטי לממשלה ולמתאם פעולות הממשלה בשטחים בדרישה כי ישראל תאפשר באופן מיידי תנועת פלסטינים דרך מעבר ארז, ללא כל תלות בגורמי התיאום הפלסטיניים.

במכתב נאמר, כי בשל הצהרת ישראל על כוונתה לספח שטחים בגדה המערבית, הודיעה הרשות הפלסטינית על הפסקת התיאום בינה לבין ישראל, לרבות תיאום בבקשות להיתרי תנועה של תושבי עזה, אשר התקיים בין הוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועה ומת"ק עזה בישראל. הפסקת התיאום חלה גם במקרים הומניטריים קשים ודחופים, בהם עשרות חולים, לרבות קטינים, הזקוקים לטיפול, לעיתים טיפול דחוף ומציל חיים, שאינו זמין ברצועה, אותו ניתן לקבל בגדה המערבית ובישראל.

הארגונים הבהירו, כי בהעדר הנחיות ברורות נוכח הפסקת התיאום, נותרו מבקשי ההיתרים מעזה ללא כתובת ברורה להגשת בקשותיהם, ובמקביל, ישראל מסרבת לרוב המוחלט של הבקשות המתקבלות אצלה. וזאת, לא מטעם מהותי כלשהו, כגון התפשטות נגיף הקורונה – שכן מדובר בבקשות העומדות בקריטריונים המצומצמים אותם קבעה ישראל – אלא משום שישראל מתמהמהת בקביעת חלופה למנגנון התיאום.

משכך, קוראים הארגונים לישראל לפרסם באופן מיידי הנחיות ברורות על פרוצדורה חלופית להגשת בקשות, וכן להחיל מיידית את ההסדר שקבעה עבור פלסטינים המצויים בגדה המערבית, לפיו ניתן להגיש בקשות להיתרים ישירות במת"קים הישראליים. הארגונים הבהירו כי בהיעדר הסדר מקביל, נפגעות באופן אנוש זכויות יסוד של המתגוררים ברצועה, ביניהן הזכות לבריאות, הזכות לחיי משפחה והזכות לחופש תנועה. הארגונים הזכירו, כי ישראל היא השולטת במעברים ובחופש התנועה של תושבי עזה, וכי חובתה כלפיהם נובעת גם מכוח דיני הכיבוש, משפט זכויות האדם, המשפט הישראלי ועוד.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 18.6.2020 פנו ארגוני זכויות אדם ישראליים – רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח בישראל, גישה ועדאלה – לשר הביטחון, ליועץ המשפטי לממשלה ולמתאם פעולות הממשלה בשטחים בדרישה כי ישראל תאפשר באופן מיידי תנועת פלסטינים דרך מעבר ארז, ללא כל תלות בגורמי התיאום הפלסטיניים.

במכתב נאמר, כי בשל הצהרת ישראל על כוונתה לספח שטחים בגדה המערבית, הודיעה הרשות הפלסטינית על הפסקת התיאום בינה לבין ישראל, לרבות תיאום בבקשות להיתרי תנועה של תושבי עזה, אשר התקיים בין הוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועה ומת"ק עזה בישראל. הפסקת התיאום חלה גם במקרים הומניטריים קשים ודחופים, בהם עשרות חולים, לרבות קטינים, הזקוקים לטיפול, לעיתים טיפול דחוף ומציל חיים, שאינו זמין ברצועה, אותו ניתן לקבל בגדה המערבית ובישראל.

הארגונים הבהירו, כי בהעדר הנחיות ברורות נוכח הפסקת התיאום, נותרו מבקשי ההיתרים מעזה ללא כתובת ברורה להגשת בקשותיהם, ובמקביל, ישראל מסרבת לרוב המוחלט של הבקשות המתקבלות אצלה. וזאת, לא מטעם מהותי כלשהו, כגון התפשטות נגיף הקורונה – שכן מדובר בבקשות העומדות בקריטריונים המצומצמים אותם קבעה ישראל – אלא משום שישראל מתמהמהת בקביעת חלופה למנגנון התיאום.

משכך, קוראים הארגונים לישראל לפרסם באופן מיידי הנחיות ברורות על פרוצדורה חלופית להגשת בקשות, וכן להחיל מיידית את ההסדר שקבעה עבור פלסטינים המצויים בגדה המערבית, לפיו ניתן להגיש בקשות להיתרים ישירות במת"קים הישראליים. הארגונים הבהירו כי בהיעדר הסדר מקביל, נפגעות באופן אנוש זכויות יסוד של המתגוררים ברצועה, ביניהן הזכות לבריאות, הזכות לחיי משפחה והזכות לחופש תנועה. הארגונים הזכירו, כי ישראל היא השולטת במעברים ובחופש התנועה של תושבי עזה, וכי חובתה כלפיהם נובעת גם מכוח דיני הכיבוש, משפט זכויות האדם, המשפט הישראלי ועוד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות