המוקד להגנת הפרט - הגבלת תנועה חדשה: ישראל מונעת מתינוקות שנולדו ונרשמו לאחרונה במרשם הפלסטיני לצאת מהגדה המערבית עם משפחותיהם החפצות לשוב לבתיהן שבחו"ל
חזרה לעמוד הקודם
27.09.2020

הגבלת תנועה חדשה: ישראל מונעת מתינוקות שנולדו ונרשמו לאחרונה במרשם הפלסטיני לצאת מהגדה המערבית עם משפחותיהם החפצות לשוב לבתיהן שבחו"ל

ביום 24.9.2020 פנה המוקד בפנייה דחופה לצבא בדרישה כי תותר יציאתם לחו"ל של פלסטינים תושבי הגדה המערבית גם כאשר רישומם במרשם האוכלוסין הפלסטיני אינו מופיע בהעתק המרשם שבידי ישראל. המוקד הבהיר כי הפנייה נוגעת לזכות היסוד של כל אדם לצאת מארצו, והזכיר כי ככלל פלסטינים המתגוררים בגדה אינם נדרשים אפילו להיתר מראש כדי לנסוע לחו"ל דרך גשר אלנבי. ואולם, נהלי הצבא מחייבים כי פרטי רישומם של היוצאים דרך מעבר גשר אלנבי יופיעו במדויק בהעתק הישראלי של המרשם, דבר הנמנע מאלפי פלסטינים עתה בשל הפסקת התיאום האזרחי בין הרשות הפלסטינית למדינת ישראל, במסגרתה, בין היתר, הרשות אינה מעדכנת את הצד הישראלי בדבר הנפקת דרכונים ומספרי זהות חדשים.

כתוצאה מכך, הלין המוקד, ישראל מונעת ממשפחות רבות לחזור לבתיהן בחו"ל עם תינוקות שנולדו בחודשים האחרונים בגדה המערבית, ואשר נרשמו על ידי הוריהם במרשם האוכלוסין הפלסטיני. המוקד כבר פנה באופן פרטני לצבא בעניינן של מספר נשים פלסטיניות אשר ילדו בעת האחרונה בגדה המערבית, והמחזיקות בתעודות לידה ודרכונים שהנפיקה הרשות הפלסטינית עבור התינוקות. פרטיהם של הילודים אף עודכנו בתעודות הזהות הפלסטיניות של האימהות. חרף זאת, כאמור, הצבא מונע מנשים אלה לנסוע עם ילדיהן הרכים חזרה לבתיהן שבחו"ל, ולהתאחד שם עם בן זוגן ואבי הילדים. המדובר בפגיעה חמורה בזכות לחופש תנועה ובזכות לחיי משפחה, כמו גם בעיקרון העל של טובת הילד. ויצוין כי במסגרת עתירה של המוקד באחד ממקרים אלה, התבקש בית המשפט לתת סעד עקרוני למצב עניינים זה.

המוקד הבהיר כי חובתו של הצבא להגן על זכויותיו של כל אדם הנמנה עם האוכלוסיה הנתונה תחת כיבוש, בין אם קיים בעניינו רישום עדכני בקובץ הישראלי ובין אם לאו, ומתוקף כך, על הצבא לפעול במהירות כדי לאפשר למשפחות שיציאתן נאסרה לעזוב את הגדה.

* בדיון שהתקיים ביום 25.10.2020 בעתירה הפרטנית שהגיש המוקד, הצהירה המדינה כי על אף הפסקת התיאום האזרחי, עדיין מתקבל מידע מהצד הפלסטיני, המאפשר רישום תינוקות בהעתק הישראלי, ובעקבותיו את יציאתם מהגדה.